(Senior) ICT-Medewerker Wifi

Omschrijving

Opdrachtbeschrijving
• Goed werkend signaleringssysteem op ICT componenten en ICT ketens;
• Preventief, adaptief en correctief uitgevoerd onderhoud op ICT componenten;
• Documentatie van ICT systemen, configuraties, installaties, troubleshoot procedures en acceptatiereviews;
• Oplossingen in geval van storingen;
• Ongestoorde technische installaties;
• Adviezen voor verbetering van ICT-componenten;
• Een professionele technische kennisdeling.

Achtergrond opdracht
De (Senior) ICT-Medewerkers voeren de feitelijk uitvoerende technische beheers-/ontwikkel werkzaamheden aan de infrastructuur uit. Dit betekent dat ze de infrastructuur zoveel mogelijk proactief beheren conform het overeengekomen niveau van stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit. Deze operationele laag is technisch georiënteerd en gericht op het in stand houden van de technische voorzieningen. Ze vormen de “back bone” van de organisatie. Het waarborgen van de continuïteit is een zeer belangrijk aandachtspunt van het team. Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn er strakke procedures voor het in beheer nemen van releases, nieuwe software en eventuele hardware. Het gebruik van (OT)AP-straten met duidelijke overzetmomenten is gestandaardiseerd en via autorisatie momenten geautomatiseerd. Het controleren van apparatuur en handelingen met daarvoor beschikbare beheertools zijn vaste onderdelen binnen de beheeractiviteiten. Hetzelfde geldt voor het op vaste tijdstippen testen van failover, uitwijk en loadbalancing:
• Bewaakt mede de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de infrastructuur door proactief inspelen op dreigende verstoringen en het verhelpen van incidenten;
• Levert bijdragen aan diensten die dagelijks meldingen vanuit het dashboard bij Ketenmanagement snel en adequaat afhandelt;
• Verricht onderhoudswerkzaamheden aan de ICT infrastructuur (inclusief rapportages) en aan de technische koppelingen;
• Stelt overzichten op betreffende beschikbaarheid, opslag, licenties; 
• Helpt mee aan het oplossen van tweedelijns incidenten en wijzigingen binnen gestelde normen;
• Onderhouden de technische documentatie;
• Beheert test- en ontwikkelstraten en stelt deze op aanvraag beschikbaar;
• Levert bijdragen aan het uitvoeren van PAT- en Stress-testen bij in productiename;
• Levert bijdragen aan het preventief testen van de bestaande infrastructuur;
• Levert bijdragen aan het beheren van de ICT beheertools; 
• Houdt de voor zijn werkgebied relevante kennis op peil door middel van permanente educatie. Volgt en onderzoekt de trends en ontwikkelingen in het werkgebied en adviseert over de toepasbaarheid in de eigen werkomgeving. Participeert actief in kennisdeling met collega’s;
• Doet voorstellen voor verbetering van het normen en richtlijnen op basis van zelf opgedane ervaringen en technologische ontwikkelingen.

Eisen
MBO+
Aruba Networks Wi-Fi productlijn / 3 jaar ervaring
– Airwave of vergelijkbare managed Wi-Fi oplossing
– ClearPass of vergelijkbare authenticatie oplossing

Competenties
– Oordeelsvorming
– Omgaan met details
– Samenwerken
– Flexibel gedrag
– Klantgerichtheid
– Prestatiemotivatie

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 20 februari 2020


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Support & Ondersteuning
X

ICT - Support & Ondersteuning

E-mail : *
Overig
X

Overig

E-mail : *
Webcare medewerker
X

Webcare medewerker

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures