Interim Communicatieadviseur/Woordvoerder Duurzaamheid

Omschrijving

Het cluster Communicatie heeft tot taak het adviseren van bestuur, directie en organisatie op het vlak van communicatie. Het stroomlijnen en vernieuwen van de communicatieve interactie met de samenleving en het nationaal en internationaal krachtiger profileren. Het cluster werkt aan een sterke externe en interne communicatie en voert centrale regie over de strategie en uitvoering van alle communicatie activiteiten.

Taken bestuursadviseur communicatie

 • Adviseert vanuit een proactieve basishouding bestuur en directie gevraagd en ongevraagd over kansen en bedreigingen op het gebied van communicatie.
 • Vervult naast de verantwoordelijkheid voor een inhoudelijke portefeuille, ook een coördinerende rol op expertisegebieden: reputatiemanagement, issuemanagement, crisiscommunicatie en stakeholdermanagement binnen zijn/haar aandachtsgebied.
 • Is in staat zich in (zeer) complexe netwerken met vele actoren te bewegen, zowel op het vlak van strategische communicatie-advisering als op het terrein van het samenspel tussen communicatie en beleid, cq uitvoering van beleid. 
 • Staat pers- en media te woord en bepaalt mede de positie/strategie. Stelt scenario's / Q&A's / woordvoeringslijnen / persberichten op.
 • Heeft een accountfunctie voor Thema- en Programmamanagers. Participeert vanaf het begin van het thema's en programma's en borgt communicatie in de projectopzet.
 • Geeft persoonlijke communicatiebegeleiding van bestuurder(s) op maat, inclusief training in specifieke situaties (crisis, high profile optredens etc).
 • Ontwerpt communicatie scenario's waarmee strategische communicatiekeuzes gemaakt kunnen worden.
 • Werkt nauw samen met collega's Public Affairs en Strategie.

Coördineert de communicatiestromen met externe stakeholders, door analyse van de voorliggende communicatieplannen per thema/beleid/project.

Eisen waaraan je moet voldoen:

 • beschikt aantoonbaar over een afgeronde WO opleiding;
 • de afgelopen zes jaar minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als woordvoerder / bestuursadviseur bij de overheid (ministerie, provincie of gemeente);
 • dient, 4 dagen, 32 uur per week beschikbaar te zijn;
 • ervaring te hebben met strategisch communicatie-advies in een overheidsorganisatie. Daarbij: blijkt aantoonbare ervaring te hebben met het regie voeren op strategische communicatievraagstukken op bestuurlijk niveau;
 • ervaring met het begeleiden van bestuurders bij mediacontacten en externe optredens;
 • ervaring met speechschrijven voor bestuurders op hoog bestuurlijk niveau;
 • ervaring met het onderhouden van perscontacten inclusief organiseren persconferenties;
 • ervaring met het geven van mediatraining aan een bestuurder;
 • Geef minimaal 3 voorbeelden waaruit blijkt dat je ervaring hebt met: begeleiding van media-aandacht bij crisis situaties, reputatiemanagement en/of issuemanagement.

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 29 november 2020


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatie & PR
X

Communicatie & PR

E-mail : *
Communicatieadviseur
X

Communicatieadviseur

E-mail : *
Overig (Communicatie)
X

Overig (Communicatie)

E-mail : *
Woordvoerder
X

Woordvoerder

E-mail : *


Deel deze vacature: