Interim Concerndirecteur Bedrijfsvoering (Transformatie / Informatiemanagement)

Omschrijving

Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken. Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen. Doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in de organisatie. Bij de concerndirecteur Bedrijfsvoering is naast het aansturen van het cluster en de continue processen, het opdrachtgeverschap ondergebracht aangaande de digitale transformatie en bent u medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen; een doordachte implementatiestrategie en een goede balans in de bestuurlijk- / ambtelijke verhoudingen en verantwoordelijkheden. Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Accent voor de komende periode ligt op het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Dit vraagt om sturing op proces, HR én inhoudelijke opgaven. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden. Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Opgaven vanuit opdrachtgeverschap Bedrijfsvoering
Het cluster Bedrijfsvoering  staat voor betrouwbare en integrale dienstverlening en advisering aan de gehele organisatie. De organisatie investeert op de toekomst. De digitale Dienstverlening, Hybride werken, Datagedreven sturen zijn daarin van groot belang.

Ook zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt groot. Het wordt steeds moeilijker om goed gekwalificeerd personeel te vinden en onze vacatures te vervullen. Dat vraagt om uitdagend en aantrekkelijk werkgeverschap. Hierin ligt de koppeling met de organisatieontwikkeling. Onze droom is dat onze medewerkers zich ontwikkelen tot professionals die goed weten wat ze willen, zich voortdurend ontwikkelen en dat op deze manier de ultieme match tussen mens en werk kan worden gemaakt.

Aandachtspunten zijn:

  • het moderniseren van het cluster in relatie tot alle interne en externe ontwikkelingen;
  • het blijvend creëren van financieel bewustzijn binnen de organisatie;
  • het blijvend creëren van verbinding en cohesie tussen het cluster, de ander clusters en verbonden partijen;
  • sturen op vakmanschap en verantwoordelijkheid van management en medewerker

 

FUCNTIE EISEN – EN WENSEN:

  • Tarief is maximaal €130,- (alles inclusief reiskosten, verblijfkosten en parkeerkosten, excl. BTW).
  • Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van Bedrijfskunde of Bestuurskunde;
  • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het aansturen van een digitaal transformatie proces binnen een gemeente;
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het aansturen van een digitaal transformatie proces binnen een gemeente op strategisch niveau;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als manager Informatievoorziening binnen een gemeentelijke instelling;
  • Aantoonbare werkervaring het afgelopen jaar met ontwikkeling en implementatie Informatiemanagement en Portfoliomanagement binnen de Transformatie.

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 29 januari 2023


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Overig
X

Overig

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
Directeur
X

Directeur

E-mail : *
ICT - Algemeen & Changemanagement
X

ICT - Algemeen & Changemanagement

E-mail : *
Overig (Management & Consulting)
X

Overig (Management & Consulting)

E-mail : *
Management (ICT Algemeen & Change management)
X

Management (ICT Algemeen & Change management)

E-mail : *
Implementatiemanager
X

Implementatiemanager

E-mail : *
Kwartiermaker
X

Kwartiermaker

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures