Interim Kwartiermaker programma’s en projecten

Omschrijving

De organisatie wil ook in de toekomst de ambities en opgaven waar zij voor staat, op een effectieve en efficiënte manier realiseren. Onze complexe samenleving vraagt om wendbaarheid, resultaatgerichtheid en integrale samenwerking. Dit vraagt dat de strategische doelstellingen op passende wijze aan elkaar worden verbonden, ingericht en vormgegeven. Dit helpt ons in de sturing, werkprocessen, informatievoorziening en realisatie van de bijbehorende (bestuurs-) opdrachten.

Dit betekent dat de noodzaak om als organisatie in beweging en ontwikkeling te blijven, groot is. Om adequaat te kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, hebben we een nieuwe visie op sturing die vraagt om een adequate vertaling naar onze manier van werken. De toekomstige personeelsbehoefte, de optimalisatie van werkprocessen, de organisatiestructuur en professionele werkcultuur zijn thema’s die daarbij een rol spelen.

Het programma Organisatieontwikkeling is ingezet om deze ontwikkeling te realiseren. Onderdeel hiervan is het programmatisch en projectmatig werken aan de majeure opgaven uit het college-actieprogramma. Vooruitlopend op de aanpassing van de organisatie is er behoefte aan trek- en duwkracht om dit voor te bereiden. Je bent de spil van de veranderende werkwijze met als belangrijke kenmerken: dynamisch met veel actie en reuring, resultaatgericht, energie, innovatie, flexibel, creativiteit en inspiratie. Jij bent de pionier die deze nieuwe ontwikkeling gaat inrichten met de juiste mensen, de juiste middelen en de daarvoor benodigde afspraken vastlegt in de organisatie met college, management en medewerkers.

Wat ga je doen?

•           Je zorgt ervoor dat er vanuit de bestuurlijke ambities een portfolio van programma’s en projecten wordt samengesteld.
•           Je draagt zorg voor de samenhang en integraliteit van het portfolio van de programma’s en projecten, die zorgen voor de ontwikkeling en de innovatie van de organisatie. Je geeft hierop sturing op strategisch niveau aan de beoogde programmamanagers/projectleiders.
•           Je geeft vanuit onze visie op sturing en portfoliomanagement advies over programma- en projectsturing op de majeure bestuurlijke opgaven.
•           Je treft voorbereidingen om later dit jaar de nieuwe “ontwikkelafdeling" te kunnen inrichten en succesvol te laten draaien.
•           Je bent (tijdelijk) lid van het Concern-MT.
•           Je adviseert de algemeen directeur en het College over ontwikkel- en innovatievraagstukken rond het bouwen van de ontwikkelafdeling
•           Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling en levert daaraan een richtinggevende bijdrage.

FUNCTIE EISEN-/ WENSEN:

  • Tarief is maximaal €100,- (alles inclusief reiskosten, verblijfkosten en parkeerkosten, excl. BTW), payroll contract ivm wet DBA;
  • ervaring met het opzetten van nieuwe, innovatieve werkwijzen en het implementeren van portfoliomanagement.
  • ervaring met integraal management op organisatieniveau.
  • een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur op directieniveau
  • meer dan 5 jaar recente werkervaring in een vergelijkbare functie
  • in staat om draagvlak te creëren en medewerkers te enthousiasmeren voor programmatisch en projectmatig werken en de daarbij behorende werkwijzen.

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie en onderbouwing. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of eventuele belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Salarisindicatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 16 februari 2023


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
Overig
X

Overig

E-mail : *
Kwartiermaker
X

Kwartiermaker

E-mail : *
Overig (Management & Consulting)
X

Overig (Management & Consulting)

E-mail : *
Organisatieadviseur
X

Organisatieadviseur

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures