Interim Organisatieadviseur (HRM)

Omschrijving

Het HRM team bestaat uit 15 mensen (een teammanager HRM, twee senior en een junior adviseur leren en ontwikkelen, drie beleidsadviseurs HRM, twee HRM-adviseurs, een recruiter, twee medewerkers HRM, een senior Personeels- & salarisadministrateur en twee Personeels- & salarisadministrateurs).

We werken voornamelijk vanuit huis, en als de werkzaamheden, gesprekken of contacten erom vragen, werken we op kantoor. We vinden het belangrijk om goed contact met elkaar te houden en werken nauw met elkaar samen. Het team maakt onderdeel uit van het Domein bedrijfsvoering.

Context van de opdracht
Voortvloeiend uit de verwachtte organisatie ontwikkeling (o.a. schaalvergroting) van de organisatie volgen acties en aanpassingen op HR-gebied afgestemd op de doelstelling van de organisatie.

Daarom is het tijd om de visie op de rol van HRM binnen de organisatie te herijken.

Hierbij uiteraard rekening houdend met de ambities op het gebied van HRM van ons college:

De schaalsprong centraal – doelstelling tot 2026:

 • het versterken van de organisatie met voldoende personeel
 • het versterken van de kwaliteit van de organisatie
 • het versterken van het functioneren van de ambtelijke organisatie

HRM strategie met aandacht voor:

 • Werken aan flexibiliteit
 • Stimuleren van talent
 • Leren & Ontwikkelen
 • Versterken strategisch beleidsadvies
 • Financiële beheersing
 • Digitalisering en informatie gestuurd werken
 • Externe inhuur terugbrengen
 • (visie op & ontwikkeling van) Leiderschap / management
 • Kansen in de regio
 • Verdere professionalisering van de organisatie
 • Kwaliteit van de ondersteuning aan bestuur en management

Opdracht
De opdracht bestaat uit 4 onderdelen/resultaten:

 1. Een verkenning uitvoeren in én met de organisatie naar de toekomstvisie op de taken, de rol en verantwoordelijkheden van HRM (mrt);
 2. Op basis van deze verkenning (samen met leden van het HRM team) opstellen van een gedragen toekomstvisie op de rol van HRM passend bij de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt en gaat maken (mrt/apr);
 3. Het vertalen van de visie naar een uitvoerbaar intern ontwikkelplan HRM, zodanig dat enerzijds de HR-dienstverlening door kan blijven lopen en anderzijds de benodigde ontwikkelstappen binnen het HRM team en bij de HRM professionals vorm krijgen (apr/mei);
 4. Inzichtelijk maken van middelen en randvoorwaarden om het ontwikkelplan HRM uit te kunnen voeren (apr/mei);
 5. Het begeleiden van het HRM team / de HRM professionals bij de start van het uitvoeren van het ontwikkelplan (mei/jun).

Je hebt de opdracht met succes uitgevoerd als:

 • De toekomstvisie op de rol van HRM in de organisatie als passend wordt ervaren;
 • Je de leden van het HRM team zodanig hebt meegenomen in de stappen dat zij zich eigenaar voelen van de toekomstvisie op de rol van HRM;
 • Je de leden van het HRM team in staat hebt gesteld van én met jou te leren in dit traject;
 • De HRM teamleden een zodanig start maken met het ontwikkeltraject dat zij zelfstandig verder kunnen;
 • Het bovengenoemde tijdspad is gerealiseerd.

We zijn benieuwd naar jouw aanpak en ideeën om deze vier onderdelen vorm te geven.

Wat heb je nodig:
In deze opdracht is actuele kennis van en ervaring met de belangrijke ontwikkelingen uit het HR -werkveld nodig zodat nieuwe inzichten en innovaties een plaats kunnen krijgen in onze aanpak.
Tegelijkertijd beogen we een realistische visie op de rol van HRM  die goed aansluit bij de ambities en de ontwikkeling van onze organisatie. Waar HRM soms iets vooruitloopt en stimuleert en soms volgt waar dat beter past.
Daarom zijn we opzoek naar een HRM professional of bureau die ervaring heeft met soortgelijke vraagstukken en veranderkunde.

 

FUCNTIE EISEN – EN WENSEN:

 • Tarief is maximaal €95,- (alles inclusief reiskosten – woon-werkverkeer, werk-werkverkeer, verblijfkosten en parkeerkosten, excl. BTW).
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het adviseren/begeleiden in organisatorische veranderprocessen op het gebied van HRM;
 • Beschrijf op max 1 A4 jouw eerste beeld over mogelijke aanpak en ideeën om de vier onderdelen uit deze opdracht vorm te geven;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als strategisch organisatieadviseur op het gebied HRM;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeente;
 • Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor gemiddeld 8-12 uur per week gedurende de gehele opdrachtduur inclusief verlengingen.

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 12 februari 2023


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Human Resource Management
X

Human Resource Management

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
HRM adviseur
X

HRM adviseur

E-mail : *
HRM business partner
X

HRM business partner

E-mail : *
Overig (Management & Consulting)
X

Overig (Management & Consulting)

E-mail : *
Overig (HRM)
X

Overig (HRM)

E-mail : *
Organisatieadviseur
X

Organisatieadviseur

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures