Interim Projectmanager IT/ CRM

Omschrijving

Wij zijn op zoek naar een: Senior Projectmanager CRM. 

Vanuit het project Vooronderzoek CRM is tegen de zomer van 2021 een start gemaakt met een pilotgewijze aanpak met behulp van AFAS CRM. Pilots zouden plaatsvinden aan de hand van concrete toepassingsvragen/vraagstukken. Binnen de pilots zou ervaring worden opgedaan met gebruik van het voorziene AFAS CRM-systeem, spelregels rondom inzet van CRM en overige zaken uit het vooronderzoek. Medio december ’21 werd duidelijk dat het in samenhang implementeren van Finance, HRM én CRM een te groot risico was. Project CRM heeft deze risico’s willen voorkomen en geaccepteerd dat uitvoering van de bedoelde pilots, tot nader te bepalen datum, is stilgelegd. Inmiddels is bekend dat de AFAS CRM omgeving niet voor einde Q1-2023 beschikbaar komt. Besloten is datgene dat wel is gedaan vanuit het vooronderzoek CRM op te leveren en de resultaten mee te nemen naar een nieuw te bepalen fase (zie projectdoel) in het project CRM. Uitgangspunt daarbij is nog steeds ‘implementatie van ‘AFAS-CRM-tenzij dat niet voldoet aan de gestelde eisen'.

Eindresultaat van het project CRM:

 • Vastgesteld en gedragen visie en beleid op het thema CRM;
 • Implementatie van een of meerdere CRM-systemen inclusief bijbehorende werkprocessen;
 • Invulling van de randvoorwaarden op dit thema (CRM-architectuur, TCO, IB&P, werkprocessen etc.);
 • Aanbesteding en implementatie zijn na een GO op het vooronderzoek een logisch vervolg op deze opdracht.

De komende projectfase focust op:

 • Maken van de CRM – Visie;
 • Uitvoering van workshops waarbij de uitkomsten van de workshops gebruikt worden om een doelarchitectuur voor CRM te maken;
 • Valideren van bestaande CRM-systemen;
 • Aanbieden van vervolgscenario’s voor aanbesteding en implementatie.

 

FUNCTIE EISEN / -WENSEN:

We vragen nadrukkelijk een projectmanager die:

 • Ervaring heeft met het thema CRM (liefst binnen en buiten onderwijsinstellingen);
 • Ervaring heeft met komen tot een visie en beleid op het thema CRM i.s.m. stakeholders;
 • Samen met de uitvoerende partij van de workshops een stevige rol kan pakken in de organisatie en opbrengsten van de workshops;
 • Een stevig advies kan uitbrengen op vervolgkeuzes richting aanbesteding en implementatie;
 • Ervaring heeft met aanbesteding en implementatie van CRM – systemen;
 • Ervaring heeft in verandertrajecten;
 • Een verbinder is en gemakkelijk schakelt tussen de verschillende niveaus in een organisatie;
 • Samen met stakeholders kan uitleggen waarom en welke keuzes er nodig zijn en medewerkers daarin kan meenemen.
 • Kent oplossingen van verschillende partijen;
 • Kan een relatie leggen en afhankelijkheden managen tussen lopende initiatieven/ projecten in relatie tot dit project. 

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie en onderbouwing. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie..

 

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: maandag 21 november 2022


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Projectmanagement
X

ICT - Projectmanagement

E-mail : *
Overig
X

Overig

E-mail : *
Projectmanager ICT
X

Projectmanager ICT

E-mail : *
Programmamanager ICT
X

Programmamanager ICT

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures