Interim Strategisch Coördinerend Financieel Adviseur

Omschrijving

Inhuur opdracht / Tijdelijke opdracht:

Opdracht: Strategisch Coördinerend Financieel Adviseur (36 uur)

Locatie: Den Haag (en online)
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 30 jun 2023
Optie op verlenging: ja
Uren per week: 36 uur
ZZP mogelijk: Ja

Sluitingsdatum: Dinsdag 31 januari 2023 om 10:00 uur

Wij zoeken een strategisch financieel adviseur. Je geeft gevraagd en ongevraagd strategisch advies aan het programmamanagement en directie t.a.v. de financiële aspecten van het programma bij de organisatie en de inbedding daarvan bij de lijnorganisatie. Je gaat daarnaast aan de slag met Financiën en Structurele Effecten Omgevingswet en WKB en met de coördinatie van de ontwikkeling en het gebruik van (financiële) instrumenten voor de invoering van de Omgevingswet. Dit zijn o.a. de werkwijze structurele effecten en de werkplaatsen financiën en de in te richten monitor financiële effecten. Ook coördineer je de inrichting van de nieuwe monitor Werking van het stelsel Omgevingswet. Je vertegenwoordigt de organisatie in de interbestuurlijke werkgroep Financiën. Je geeft leiding aan een klein professioneel team en je rapporteert aan de overall programmamanager (t.a.v. lobby), de implementatiemanager (t.a.v. implementatieondersteuning) en de projectleider WKB.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Je vertegenwoordigt binnen de interbestuurlijke context van het Programma Omgevingswet het belang vanuit financieel oogpunt:

 • Je bent gesprekspartner over financiën en Omgevingswet en WKB;
 • Coördineren adviezen en lobby richting interbestuurlijke partners wat betreft financiële impact van de Omgevingswet;
 • Je houdt toezicht op het financiële proces en afsprakenkader t.a.v. de beheerorganisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
 • Je bent verantwoordelijk voor de kennisdeling over de Omgevingswet richting netwerken met financiële experts;
 • Je geeft strategisch advies aan het programmamanagement, directie en aan bestuurders t.a.v. financiën Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
 • Je hebt een coördinerende rol bij de financiële aspecten van de invoeringsstrategie. Je stemt hiervoor af met het programmamanagement team en coördinatoren binnen het programma;
 • Je stuurt dagelijks het team Financiën, Structurele Effecten en Monitoring (FSE) aan;
 • In algemene zin borg je de financiële kennis rondom de (invoering) Omgevingswet binnen de (lijnorganisatie);
 • Je adviseert het management over de interne financiële aspecten, inclusief financieringbronnen zoals subsidies, van het programma ook ten aanzien van afbouw van het programma en overdracht naar de lijnorganisatie. Dit doe je i.s.m. het PMO-team.

Resultaat van de opdracht

 • Belangen van gemeenten t.a.v. financiën zijn behartigd in de vorm van concrete interbestuurlijke afspraken.
 • Implementatieondersteuning is geboden in het land: werkplaatsen financiën zijn uitgevoerd in de vorm van workshops.
 • Monitors zijn ontwikkeld en geïmplementeerd bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 • Voorbereidingen zijn getroffen om kennis over te dragen binnen lijnorganisatie.
 • Lange termijn afspraken over financiële verhoudingen met Rijk en ketenpartners zijn vastgesteld bij de inwerkintreding van de Omgevingswet in de vorm van concrete interbestuurlijke afspraken.

 

FUNCTIE EISEN / -WENSEN:

 • Tarief is maximaal €100,- (alles inclusief reiskosten, verblijfkosten en parkeerkosten, excl. BTW).
 • Afgeronde WO-opleiding op financieel gebied;
 • Minimaal 7 jaar werkervaring als leidinggevende en/of coördinator;
 • Minimaal 7 jaar werkervaring op het gebied van gemeentefinanciën als beleidsadviseur of controller; 
 • Minimaal 7 jaar werkervaring in de politiek-bestuurlijke context van gemeenten en/of koepelorganisatie als (strategisch) adviseur of projectleider;
 • Beschikt minimaal over 3 jaar aantoonbare lobby-ervaring in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een project- of programmaorganisatie Omgevingswet en WKB.

Geplande datum eerste gesprek: Maandag 6 februari van 16:00 tot 17:00. De gesprekken zullen plaats vinden via MS Teams.

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: maandag 30 januari 2023


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Financieel
X

Financieel

E-mail : *
Financieel adviseur
X

Financieel adviseur

E-mail : *
Financial controller
X

Financial controller

E-mail : *
Business controller
X

Business controller

E-mail : *
Overig
X

Overig

E-mail : *


Deel deze vacature: