Informatiemanager

Omschrijving

Cluster Stadsontwikkeling, Bouw- en Woningtoezicht

Informatiemanager
36 – 40 uur per week

Team
Ons doel?
Elke burger is blij dat wij er zijn, dat is ons doel. Voor de afdeling Bouw- en Woningtoezicht een mooie en uitdagende ambitie.

Onze uitdaging?
De partijen die (ver)bouwen in de stad uit te nodigen, te verleiden en te prikkelen naar de opgave te kijken vanuit een uitgekiende, lange termijnvisie. Dat levert een gebouw op dat nóg bruikbaarder en nóg duurzamer is.

Hoe we dit doen?
Om dit alles mogelijk te maken zet Bouw- en Woningtoezicht haar excellente kennis van de regelgeving in op het gebied van onderhoud, bouwen, beheer en slopen.
Concreet worden op de afdeling eigenaren geënthousiasmeerd om hun pand te onderhouden en/of te stoppen met illegaal gebruik, vergunningen verleend, subsidies verstrekt, beleid gemaakt met welke instrumenten de kwaliteit van de gebouwde omgeving en/of de leefomgeving verbeterd kan worden, een erfgoedagenda opgesteld, gemeentelijke monumenten aangewezen en bestemmingsplanprocedures voor de grote projecten gevoerd.

Jouw rol

 • Je bent aanspreekpunt voor de afdeling op het gebied van informatiebeleid, informatie architectuur, informatiebeheer en informatievoorziening.
 • Je fungeert als expert, betrouwbare inspiratiebron en sparringpartner voor het managementteam, functioneel beheerders, leveranciers, samenwerkingspartners en andere overheidsinstanties.
 • In deze rol werk je op het snijvlak tussen de primaire processen en de IV-organisatie (informatievoorziening); In je rol draag je bij aan de doorontwikkeling van de gebruikte systemen en de IV toekomst van de afdeling.
 •  Je bent een belangrijke schakel en werkt intensief samen binnen de regio op informatiegebied (informatiebeleid, applicatiebeheer, informatiearchitectuur);
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een betere dienstverlening aan de burgers en voor kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering.
 • Je treedt op als adviseur bij analyse- en selectietrajecten en implementatieprojecten
 • Je levert samen met je collega informatiemanagers een bijdrage aan de gemeente brede en regio brede informatiestrategie en informatiebeleid.

De functie

 • Adviseert proceseigenaren m.b.t. informatiemanagement in de primaire processen;
 • Adviseert proceseigenaren gevraagd en ongevraagd omtrent gewenste wijzigingen m.b.t. de inzet van IV-middelen in hun werkprocessen;
 • Je geeft advies over verdere digitalisering en bent betrokken bij besluitvorming over investering in de informatievoorziening van de gemeenten.
 • Je signaleert vragen, risico’s en problemen met betrekking tot de informatievoorziening van de gemeenten en geeft advies over de oplossing.
 • Je signaleert en implementeert maatschappelijke, wetgevende, technologische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op het beleidsterrein informatiemanagement, bijvoorbeeld AVG en wet en regelgeving omtrent omgevingswet.
 • Je ondersteunt functioneel beheerders bij de implementatie van software en standaard koppelvlakken.
 • Je borgt mede de informatiebeveiliging en privacy.
 • Je borgt mede het werken in ketens, zoals Veligheidsregio en DCMR, milieudienst (systemen en processen).
 • Je werkt intensief samen binnen de regio op informatiegebied (informatiebeleid, applicatiebeheer, architectuur en informatie). Je bent hierin een belangrijke schakel en kennispartner door een constructieve rol te spelen en tegelijkertijd de belangen van de stad te behartigen.
 • Je vertaalt strategisch gemeenschappelijk (of regionaal) informatiebeleid naar tactisch en uitvoerend beleid.
 • Je bewaakt de kaders op het gebied van informatiearchitectuur, informatieveiligheid en privacy, adviseert op deze terreinen en onderneemt indien nodig actie.
 • Je denkt mee over de veranderopgaven en programma’s van de gemeenten en hoe informatievoorziening daarin kan bijdragen.
 • Ondersteunt hen waar nodig bij het maken van businesscases, zodat elke keer weer een zorgvuldige afweging van gewenste wijzigingen kan plaatsvinden;
 • Vormt zich een beeld van de ontwikkelingen met een IV-component die zich organisatie breed voordoen en draagt zorg voor een goede vertaling daarvan in IV-beleid en prioritering in de IV-kolommen;
 • Brengt zijn/haar kennis van de primaire processen in het team Informatiemanagement en draagt in samenwerking met de andere adviseurs zorg voor informatiebeleid waarin alle belangen zijn afgewogen. Hij/zij weet dit beleid met overtuiging over te brengen op de proceseigenaren, zodanig dat zij weten welke gevolgen dat heeft voor hun werkprocessen.

Functie-eisen
Uiteraard verwachten we dat je beschikt over de kennis en kunde die nodig is om deze taken uit te voeren. Of dat je je deze snel eigen weet te maken. Wij denken daarbij aan:

 • Minimaal HBO-niveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding informatica, bestuurlijke informatiekunde of bedrijfskunde;
 • Kennis van de werkwijzen van de gemeente en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering processen;
 • Minimaal drie ervaring met informatieadvies en informatiearchitectuur;
 • Ervaring met het opstellen van businesscases en informatieanalyses;
 • Vaardig in advisering en kennis van de meest gebruikelijke methoden en technieken in het vakgebied van de informatievoorziening;
 • Kennis van de ontwikkelingen met betrekking tot gemeenten en specifiek op het terrein van de informatievoorziening

Competenties
Het is belangrijk dat je iemand bent die op zoek gaat naar mogelijkheden en oplossingen. Je bent communicatief vaardig en spreekt de taal van onze business en van de medewerkers van informatievoorziening en ICT. Je bent analytisch, hebt een helicopterview en beschikt over sterk ontwikkelde adviesvaardigheden.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 28 oktober 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Algemeen & Changemanagement
X

ICT - Algemeen & Changemanagement

E-mail : *


Deel deze vacature:
Ook de nieuwste opdrachten in uw mailbox ontvangen?