Interim Financieel Adviseur | omgeving Den Haag

Omschrijving

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
Financiële Concerntaken (FC) verbindt de organisatie en het bestuur en is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus. Het team stelt onder andere de programmabegroting en de tussentijdse rapportages op. Bovendien ontwikkelt en implementeert team FC het financieel beleid van de gemeente en verzorgt het de volledige financiële advisering aan alle afdelingen binnen gemeente Westland. Integraal wordt er getoetst en geadviseerd op het gebied van: financiën, personeel en organisatie, juridisch en communicatie.

Opdracht
Als financieel adviseur ben je de adviseur en sparringpartner voor financiële vraagstukken vanuit de clusters binnen de gemeente. Je bent het eerste aanspreekpunt waar het gaat om de financiële kant van B&W-adviezen, je levert bijdragen en financiële onderbouwingen voor de Planning & Control-cyclus en de administratieve organisatie.

Je taken bestaan uit het opstellen van financiële rapportages en het adviseren, ondersteunen en begeleiden van het lijnmanagement bij financiële vraagstukken. Verder kunnen wij je vragen deel te nemen aan projecten van de afdelingen waarmee financiële belangen gemoeid zijn.

Je bent financieel adviseur voor het Cluster Dienstverlening, waaronder voor de teams Registratie & Burgerzaken, KCC, BOCC, Zorg, Participatie, Inkomen en Historisch Archief. Dienstverlening is op zoek naar een Financieel Adviseur die proactief in staat is de volgende werkzaamheden goed te verrichten:
  • Financiële overzichten en landelijke verdeelmodellen e.d. kan duiden en vertalen naar de DV- uitvoering;
  • Vanuit een financiële expertise creatief kan meedenken met de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen en rondom Dienstverlening;
  • Inzicht heeft in de gemeente-brede financiën en daarin vanuit DV gelijkwaardig meedenkt over een evenwichtige verdeling en inzet van middelen voor de diverse werksoorten;
  • Binnen Bedrijfsvoering in staat is de benodigde ondersteuning te regelen die nodig is om DV goed te laten functioneren zonder overbodige bureaucratie;
  • De voor DV benodigde informatie kan opbouwen, ontsluiten en in verbinding kan brengen met andere bronnen. Belangrijkste verbinding daarbij is die tussen werkaanbod, formatie en financiën.
Naast de werkzaamheden met betrekking tot de reguliere P&C cyclus en rapportages en eventuele projecten gaat het om de volgende taken:
  • Je stelt managementinformatie op m.b.t. het personeelsbudget;
  • Je adviseert bij het opstellen van college- en raadsvoorstellen;
  • Je signaleert proactief risico´s, verbeter- en/of knelpunten;
  • Je bent financieel gesprekspartner voor het management, je bent onderdeel van het Clusterteam;
  • Samen met de andere adviseurs en ontwikkelaars van het Cluster komen tot integrale adviezen ten behoeve van het Cluster.
Samen met de andere financieel adviseurs en de beleidsadviseurs van het taakveld Financiële Concerntaken (FC) ben je een vakbekwame vertegenwoordiger van het taakveld die procesverantwoordelijk is voor alle financiële processen binnen de gemeente. We werken hierbij integraal samen met andere taakvelden. Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële landelijke ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kun je deze vertalen naar de gemeentelijke situatie.
Eisen
1. Een gevolgde financieel economische opleiding op minimaal HBO/WO niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur waarbij je financiële overzichten kan duiden en vertalen naar uitvoering;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een financiële functie bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 4 jaar;
4. Bij naar tevredenheid functioneren ben je bereid om na 12 maanden in dienst te treden;

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: dinsdag 19 februari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Zuid-Holland
X

Zuid-Holland

E-mail : *
Medewerker
X

Medewerker

E-mail : *
Financieel Adviseur
X

Financieel Adviseur

E-mail : *
Overheid
X

Overheid

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Financieel
X

Financieel

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures