interim Senior IT Analist

Omschrijving

De afdeling ICT en Innovatie kent drie onderafdelingen:
– Operations – is verantwoordelijk voor de exploitatie van de ICT-systemen
– Vernieuwing – realiseert innovaties en veranderingen in het ICT-landschap
– Informatiemanagement – is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ICT-strategie, architectuur en roadmaps.
Bij ICT & Innovatie werken ongeveer 60 applicatiebeheerders, infrabeheerders, applicatie- en infraconsultants, projectleiders, architecten, informatiemanagers en informatieanalisten in samenwerking met diverse dienstenleveranciers voor helpdesk en beheer van werkplekken, cloud en datacenters. De organisatie is op zoek naar interim senior Analist.

Functieomschrijving
Bij de opdrachtgever zijn verschillende maatwerk ICT toepassing in operationeel gebruik. Een deel van die toepassingen maakt gebruik van Oracle en een deel van de toepassingen staan op zichzelf. Om tot 2024 continuïteit te kunnen garanderen moeten de systemen migreren naar een ondersteund platform. Vanuit het programma wordt gezocht naar een interim senior Analist die de organisatie ondersteunt met de te nemenstappen. De interim senior Analist die wij zoeken stelt ondersteunende documenten op, inclusief scenario’s om een roadmap te bepalen, ondersteunt het opstellen van projectbriefs, ondersteunt de projectmanagers en het programma op de aspecten business, systemen en informatie. De interim senior Analist is ook proactieve trekker en heeft projectleiders eigenschappen.

Op te leveren producten: De organisatie heeft interne kennishouders. Zij kennen de systemen door en door, maar kennis is verspreid over verschillende afdelingen en personen. Veel van de systemen zijn in de loop van jaren gegroeid, waardoor documentatie actueel moet worden gemaakt. Sommige systemen zullen vervangen worden. Voor een aantal systemen, cruciaal voor de dagelijkse operatie van de organisatie, zal een vervangings- of vernieuwingstraject zorgvuldig worden voorbereid en getest. Wij verwachten van de interimmer goed gedocumenteerde stukken, waarin zowel de technici als management zich in herkennen. Om tot deze plannen te komen is diverse onderliggende documentatie ondersteunend, en de functie vraagt ook inzicht hoe de documentatie het besluitvormginsproces helpt. Wij vragen daarom stevige ervaring. Daarin is onlosmakend verbonden dat je een goede communicator bent, weet hoe je stakeholders mee kan nemen en achter de documenten weet te krijgen. Je adviseert en acteert proactief, je kunt je eigen opdracht formuleren en stemt dit af aan de hand van de programmadoelstellingen. Naast het opstellen van de behoeften van de business, de analyse van de technische informatiesystemen samen met de kennishouders, geef je advies over het testen van uit kwaliteitsperspectief. De organisatie zoekt uitdrukkelijk pro activiteit, eigen initiatief, iemand die naast het business en technische analyse en documenteren de kar wil trekken, en waar ruimte is zelf opdrachten formuleert en afstemt met het programmateam. Daarbij is flexibiliteit in je rol gewenst, soms duik je in technische systemen, soms kijk je functioneel, en soms opereer je met de business.

Functie-eisen
– kennis van Oracle
– MSSQL en databasesystemen (in hoofdlijnen)
– MS Office (geavanceerd), waaronder Word, Excel, Access, Powerpoint, VisioCloud kennis op hoofdlijnen, kennis van ICT Infra structuur in het algemeen, migraties van informatiesystemen, veel ervaring met opstellen technisch/functionele documenten, o.a. ter ondersteuning van besluitvorming, opzetten van een goed documentatieproces, kennis en ervaring met PIA/BIA’s, ervaring met organiseren van testen en testdocumentatie (pragmatisch)
 
Communicatieve ‘ontzorger’, ‘lichte’ projectleidersrol/meewerkend, luistervaardigheden, zoeken wat nodig is, proactief onderzoeken en adviseren ten behoeve van het programmateam, sparringspartner en linking pin voor FB, technisch beheerders, ontwikkelaars, architecten en gebruikers, technische en functionele wensen plotten op korte en lange termijn oplossingen, bij elkaar kunnen brengen functionaliteit en techniek,  hoofd- en bijzaken scheiden, uitstekend documenten en plannen maken en schrijven, programma/projectervaring/verbindend/vasthoudend, begrijpt zowel transparante processen als meer politiek gedreven processen en kan hierop acteren.

Must have: Ervaring met opstellen functionele en technische documenten, plannen maken en uitvoeren.
Must have: Ervaring met ICT infrastructuur en business.
Must have: Proactief en ontzorger, kan zelf opdracht formuleren.

De organisatie zoek een interimmer met veel ervaring, zowel aan de business als de technische kant. Een interimmer met ervaring wat betreft technische- en businessimpact van migraties, die advies kan geven wat de beste aanpak is om tot goede documentatie te komen, deze documenten kan opstellen en ook weet om te gaan met beperkte tijd van kennishouders binnen de organisatie. In deze rol vragen wij ook ‘ondernemerschap’, je kunt zelf en in afstemming de opdracht formuleren en de resultaten realiseren.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 25 oktober 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Data & Analyse
X

ICT - Data & Analyse

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures