Interim Strategisch Adviseur Recruitment | Rotterdam

Omschrijving

De strategisch Recruiter is verantwoordelijk voor het verantwoorden van de in het recruitmentplan opgenomen inspanningen (acties) en de daaraan verbonden resultaten. Hij/zij is verantwoordelijk voor het (door)vertalen van de (specifieke) wervingsuitdagingen binnen de afdeling naar concrete plannen op het gebied van recruitment. Hierbij werkt de strategisch adviseur recruitment nauw samen met specialisten (denk aan arbeidsmarktcommunicatie), zowel binnen de afdeling als binnen de afdeling In-, Door-  en Uitstroom (IDU). Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid om de instroomopdracht te behalen.
De strategisch adviseur Recruitment maakt deel uit van de landelijke recruitmentorganisatie van IDU. Werkt samen met zowel de professionals binnen IDU als met collega’s uit de eenheid om te komen tot een effectieve, efficiënte en gedragen aanpak voor de initiële wervingsactiviteiten, met als doel het behalen van de instroomdoelstellingen. De strategisch adviseur  Recruitment rapporteert aan de  teamchef Recruitment en aan de proceseigenaar die verantwoordelijk is voor het initiële proces. 
Hij/zij vertegenwoordigt IDU tijdens overleg met betrokken stakeholders, zowel vanuit de eenheden als met ketenpartners. De Strategisch recruiter is in staat om op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te opereren.  

De uitdaging voor de regio is om aan de toekomstige instroomresultaten en daaraan verbonden verwachtingen vanuit de afdelingen te voldoen. Dit is voornamelijk ingegeven door een verhoogde uitstroom de komende jaren en het verlies aan kandidatuur aan andere afdelingen binnen de organisatie. Daar komt bij dat voor de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en de concurrentie toeneemt.

Opstellen en implementeren van een regionaal wervingsplan voor de afdeling in de regio.

Taken

 • in kaart brengen van de wervingsuitdagingen- en kansen ism betrokkenen binnen de afdeling en de specialisten binnen IDU; 
 • verantwoordelijk voor het opstellen van een regionaal wervingsplan voor de afdeling en regio als onderdeel van de het totale landelijke wervingsstrategie en -aanpak. Hierin zijn de activiteiten uitgewerkt  die noodzakelijk zijn om de wervingsresultaten te behalen;
 • ondersteuning IDU recruitment binnen de afdeling bij de implementatie en uitrol van het plan; 
 • monitoring recruitmentactiviteiten (in samenhang met c.q. binnen de kaders van de HRM-, (arbeidsmarkt)communicatie-, en de wervingsstrategie);
 • analyse en rapportage van de benodigde en geleverde wervingsinspanningen, de samenwerking van de verschillende betrokken partijen en de behaalde resultaten;
 • zoekt binnen het vakgebied naar best practices en innovatieve oplossingen;
 • aangaan van regionale en landelijke allianties met relevante partners binnen de branche, het onderwijs en de overheid om in- en doorstroom van personeel te faciliteren;
 • verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie(s) met de interne organisatie, IDU-afdelingen en alle betrokkenen in de keten die bijdragen aan een optimale candidate journey.

Eisen

 1. In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Organisatie/beleids Adviseur in het HRM werkveld waarbij de kandidaat organisatie-ontwerp/inrichting, procesoptimalisatie en/of veranderkundige vraagstukken heeft begeleidt.
 2. In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring als corporate recruiter, recruitment consultant of HR functionaris met groot recruitment component (70%). Deze ervaring is in een grote uitvoeringsorganisatie (>2000 medewerkers) opgedaan.
 3. Aantoonbare ervaring als projectleider in organisatiebrede projecten binnen een complexe grootschalige omgeving waarbij stakeholdermanagement de belangrijkste succesfactor was. De kandidaat heeft hierbij organisatorisch en operationeel sturing gegeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere bedrijfsvoeringsdisciplines. Beschrijf in de toelichting een situatieschets waaruit deze recente werkervaring blijkt.
 4. In de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het opstellen en tot uitvoer brengen van een wervingsprojectplan. Beschrijf een referentieproject. In de toelichting komt oa het volgende tot uitdrukking: Rol van de kandidaat, de wervingsuitdagingen, innovativiteit wervingsacties, analyse doelgroepen en behaalde proces en outputdoelen.
 5. Beschrijf een voorbeeld van een HRM organisatievraagstuk (Eis 1.) welke de kandidaat tot uitvoer heeft gebracht. In de toelichting komt oa het volgende tot uitdrukking: Rol van de kandidaat, complexiteit van het vraagstuk, koers bepalen met meerdere belanghebbenden, hoe groot was de impact op de organisatie en welke resultaten bereikt zijn.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 28 februari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

HR Adviseur
X

HR Adviseur

E-mail : *
HR Manager
X

HR Manager

E-mail : *
Projectmanager
X

Projectmanager

E-mail : *
Recruiter
X

Recruiter

E-mail : *
Zuid-Holland
X

Zuid-Holland

E-mail : *
Medewerker
X

Medewerker

E-mail : *
Overheid
X

Overheid

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
Recruitment
X

Recruitment

E-mail : *
Human Resource Management
X

Human Resource Management

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures