Manager Projectbeheersing

Omschrijving

1.    Kennis en kunde:
a.    Opleiding:
Theoretische en praktisch gerichte kennis van bedrijfskunde en bedrijfsvoering en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving; 
Theoretische en praktisch gerichte kennis- en procesmanagement en planning & control en daaraan gerelateerde instrumenten (zoals SAP en planningsmodules);
Theoretische en praktisch gerichte kennis en kwaliteitsmanagement;
Inzicht in het functioneren van organisaties en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.

b.    Ervaring:
Minimaal 3 jaar ervaring met project brede beheersing van meerdere infrastructurele projecten op de aspecten tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing en het maken van relevante project brede voortgangsrapportages en documentbeheersing. 

c.    Vaardigheden:
Adviesvaardigheden;
Vaardigheid in het analyseren en beheersen van problemen in relatie tot projectbeheersing;
Vaardigheid in het organiseren, coördineren en processen en het aansturen van professionals; 
Communicatieve vaardigheden. 

2.    Werkzaamheden:
–    Zorgt voor het project brede beheersen van projecten op de aspecten tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, interne informatievoorziening, scope, risicobeheersing en documentbeheersing;
–    Analyseert in- en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beheersing van het project, brengt de consequenties in kaart en adviseert de projectmanager over te nemen maatregelen;
–    Draagt bij aan een geactualiseerd projectplan; 
–    Is namens en i.o.m. de projectmanager intermediair tussen projectorganisatie en lijnorganisatie (capaciteitsmanagement en financiën);
–    Is verantwoordelijk voor het financieel beheer en tijdige betaling; 
–    Is verantwoordelijk voor de project brede voortgangsrapportages;
–    Is verantwoordelijk voor het risicomanagementproces: (laten) aandragen van risico’s binnen het vakgebied projectbeheersing en (laten) actualiseren en beheersen binnen het vakgebied en (laten) uitvoeren van beheersmaatregelen;
–    Zorgt voor implementatie en beheersing van de interne kwaliteitsborging en initieert en voert in dat kader interne audits en evaluaties uit;
–    Zorgt voor verankering van het project in de P&C-cyclus;
–    Vormt eerste aanspreekpunt voor reviews, interne audits vanuit de lijnorganisatie e.d.;
–    Zorgt voor alle inkoop die behoort tot de organisatie van het project (de zogenaamde IK (interne)-kosten, zoals facilitaire zaken, huisvesting e.d.) en stemt hierover af met de lijnorganisatie
–    Draagt mede zorg voor een goede raakvlakbeheersing tussen IPM-rollen. 
–    Stuurt het projectbeheersingsteam aan en bewaakt de kwaliteit binnen het project. 
 

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 24 januari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Overig
X

Overig

E-mail : *
Financieel
X

Financieel

E-mail : *
Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *


Deel deze vacature: