Projectleider Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Omschrijving

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
Het ministerie en RWS werken sinds 2013 nauw samen aan de aanmoediging van circulair inkopen. De aanpak voor 2018 is erop gericht, die aanmoediging van circulair inkopen optimaal te laten bijdragen aan de uitvoering van de transitieagenda’s i.h.k.v. Nederland Circulair 2050. 
De green deal circulair inkopen is gericht op publieke en private koplopers samen. De lessen die hierin geleerd worden vormen de basis voor de verder ontwikkeling van circulair inkopen in Nederland en zijn essentieel om opschaling mogelijk te maken. Primair doel is doorontwikkeling van de kennis t.a.v. circulair inkopen d.m.v. de algemene community of practice (4x p/j) en ‘peer’ werkgroepen om specifieke openstaande vraagstukken binnen circulair inkopen met behulp van intervisie sessies verder te brengen. De werkgroepen richten zich op sectoren als bouw, infra, ICT, interieur en op doorsnijdende thema’s als intern draagvlak en ketensamenwerking. 
Het kabinet wil ook in 2019 via inkoop een extra impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Nederlandse overheden kunnen deze ambitie krachtig stimuleren door hun eigen inkoopkracht in te zetten. Veel overheden werken al aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Als extra impuls stelt het kabinet 5 miljoen euro beschikbaar (vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord) om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen. De activiteiten richten zich op inzet van het inkoopinstrument ten behoeve van minimalisatie van CO2-uitstoot en de vraag naar circulaire producten en diensten onder meer door middel van:
 • Het beschikbaar stellen van experts voor ondersteuning van inkooppilots bij overheden
 • Thematische leernetwerken gericht klimaatneutraal en circulair inkopen 
Het wordt jouw taak (samen met collega(’s)) alle klimaatenveloppe activiteiten aan elkaar te verbinden en de inhoudelijk boodschap uit te dragen. 
Als adviseur en deelprojectleider zorg je ervoor dat alle lopende activiteiten goed verlopen, zoals hierboven beschreven goed verlopen. 
De functie bevat twee elementen:
 • Deelprojectleider circulair inkopen;
 • Overbrengen van de inhoudelijke, overkoepelende MVI-boodschap, met een accent op de activiteiten rondom de Klimaatenveloppe.
Wie zoeken wij?
 • We zoeken een senior adviseur/projectleider die inhoudelijk goed onderlegd is op verschillende disciplines, namelijk inkoop, duurzaamheid;
 • Je hebt dan ook aantoonbare, brede ervaring op deze gebieden en hebt de afgelopen jaren aantoonbaar diverse ervaringen in adviseren van de doelgroep (inkopers aanbestedende diensten).
 • Je hebt aantoonbare relevante ervaring met zaken aan elkaar knopen, netwerken en het uitdragen van inhoudelijke boodschappen
 • Je hebt een relevante afgeronde opleiding op academisch niveau;
 • Je hebt ervaring als (deel)projectleider bij het RIJK;
 • Je bent klant- en resultaatgericht, analytisch, slagvaardig en flexibel;

Functie eisen:

 • Je hebt een relevante afgeronde opleiding op academisch niveau;
 • Meerdere jaren ervaring in projecten en daarin succesvol.
 • Ervaring in alle projectfases.
 • aantoonbaar diverse ervaringen in adviseren van de doelgroep (inkopers aanbestedende diensten);
 • Je hebt ervaring als projectleider bij het RIJK;
 • Je bent klant- en resultaatgericht, analytisch, slagvaardig en flexibel.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: maandag 05 november 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Inkoop & Procurement
X

Inkoop & Procurement

E-mail : *


Deel deze vacature: