Privacy beleid

Privacy

Deze website kunt u anoniem bezoeken. Als u via de website persoonsgegevens aan ons doorgeeft, garanderen wij u dat we deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het door u gevraagde doel. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Gegevens die door uw bezoek aan onze site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de website te optimaliseren.

Privacy statement

Maven professionals neemt de privacy van de bezoekers van deze website uiterst serieus, en heeft daarom deze privacy verklaring opgesteld. Hieronder wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met persoonlijke informatie die wordt verkregen via deze website, www.maven.nl, welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken en wat wij doen om uw privacy optimaal te beschermen in het kader van onze dienstverlening. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt: – Verwerking van gegevens en verstrekking aan derden: Alle gegevens die binnen de site van Maven professionals worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt of openbaar worden gemaakt. Wij vragen en verzamelen informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u zich bijvoorbeeld registreert als gebruiker/bezoeker van de site. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, genoten opleidingen, werkervaring, en eventuele andere informatie die nodig is voor de bemiddeling van opdrachten en vacatures. De gegevens die door ons worden opgeslagen, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen Maven professionals en de bezoeker gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang van de bezoeker, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Gebruik van gegevens algemeen

Bij het invullen van ons contactformulier wordt u gevraagd om vrijwillig persoonlijke informatie zoals uw adres, email en telefoonnummer op te geven. U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek te laten verwijderen, door een email te sturen naar info@maven.nl. Maven professionals stuurt een bericht als uw verzoek is binnengekomen en is verwerkt.

Job alert

Wij sturen na plaatsing van een vacature of opdracht een job alert waarmee wij geïnteresseerden informeren over vacatures en opdrachten binnen gekozen vakgebieden (indien geselecteerd). Je kan jezelf inschrijven voor deze job alert of wij voegen je emailadres uitsluitend toe aan lijst van abonnees wanneer je daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt verleend. Je kan jezelf ten alle tijden afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt door ons niet aan derden verstrekt.

Sociale netwerken

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of te delen op de sociale netwerken FacebookTwitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. In de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn lees je wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Ook analyseren we hoe effectief onze Adwords-campagnes zijn bij Google zoekresultaten. De verkregen data wordt, met inbegrip van het IP-adres (het adres van je computer), door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze website te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze informatie verstrekken aan derden indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees voor meer het informatie het privacybeleid van Google en meer specifiek het privacybeleid van Google Analytics.

Bewaartermijn

Maven professionals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot één jaar na de beëindiging van je sollicitatieprocedure. Je kan ons op ieder moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of om de gegeven toestemming in te trekken.

Beveiliging

Alle gegevens, die via deze website worden verzameld, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, waartoe alleen Maven professionals toegang heeft. Hoewel wij ons uiterste best doen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, via diverse fysieke en elektronische protocollen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u ons verstrekt niet voor 100% garanderen. Wij raden iedereen, die gebruik maakt van internet, dan ook aan om voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van zijn of haar privacy, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het gebruik maken van een beveiligde browser.

Cookies

De Maven professionals site maakt gebruik van cookies. Dit is een internet technologie die het mogelijk maakt inzicht te krijgen in het gebruik van de site. Zo weten wij meer over de bezoeken, als het gaat om de duur, het soort informatie, enzovoort. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om de inrichting van onze site te optimaliseren, het helpt ons uw voorkeuren voor onze diensten na te gaan en daarmee onze dienstverlening constant te verbeteren. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, maar wel om computers te identificeren. Bijna elke browser accepteert cookies, tenzij u deze functie op uw computer uitzet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens aan te vragen. Daarnaast kan je verzet aantekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens.
Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, kan je schriftelijk een inzageverzoek doen via info[@]maven.nl.
Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dat kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Instemming met privacy verklaring

Maven professionals behoudt zich het recht voor om bovenstaand beleid te wijzigen op elk gewenst moment. Als u de Maven professionals site gebruikt geeft u aan dat u instemt met de privacy verklaring zoals die op dat moment op de site is weergegeven. Als u vragen heeft met betrekking tot de privacy voorwaarden of de site zelf, kunt u contact opnemen met: Maven professionals via email info@maven.nl.

Ook de nieuwste opdrachten in uw mailbox ontvangen?