Adviseur Logistiek & Voorraadbeheer

Omschrijving

Opdrachtomschrijving

De afdeling Facilitair heeft als primaire doelstelling om de complete bedrijfskolom toe te voegen aan de bestaande (actieve) bevoorradingssystematiek van gebruiksartikelen en bedrijfskleding. Hiermee wordt uniform werken bewerkstelligd en kan er efficiency worden gevonden in het slim combineren van werkzaamheden. Ook dient er een systeem te worden geïmplementeerd waarmee gewaarborgd wordt dat veiligs- en Arbo-regels ten aanzien van gebruiksartikelen en bedrijfskleding te allen tijde worden nageleefd. De inschatting is dat het behalen van deze doelstelling in manuren uitgedrukt circa drie (3) maanden zal vergen.
 
Secundaire doelstelling is het uitrollen van de bovenstaande werkwijze binnen het gehele cluster Stadsbeheer. De inschatting is dat het behalen van deze doelstelling in manuren uitgedrukt circa zes (6) maanden zal vergen.
 
Tenslotte dient er ook een aanzienlijk aantal organisatorische aanpassingen te worden gemaakt om het bovenstaande in de organisatie in te bedden. Een deel van deze aanpassingen zit in de juiste inrichting en uitrol van tools zoals de Oracle Voorraadmodule. Een ander deel zit hem in de creatie van compleet nieuwe functies met bijbehorende takenpakket. De inschatting is dat het behalen van deze doelstelling in manuren uitgedrukt circa zes (6) tot twaalf (12) maanden zal vergen.
 

Taken / verantwoordelijkheden

Het correct in elkaar laten passen van al deze puzzelstukken is een uitdaging die het beste het hoofd te bieden is wanneer er sprake is van projectleiding met multi-disciplinaire ervaring, met kennis van warehousing en logistiek, ERP-systemen, bedrijfsprocessen, HRM, data-interpretatie/-verwerking/-presentatie, finance,  auditing en compliance.
 
De bovenvermelde opdrachten zullen deels tegelijkertijd plaatsvinden, waardoor de inschatting nu is dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van een projectduur van in totaal twaalf (12) maanden, met een mogelijkheid tot uitloop met zes (6) maanden.
 
Kort samengevat wordt de kandidaat in staat geacht de volgende taken/verantwoordelijkheden op zich te nemen:

 • Regelen dat de bevoorradingsystematiek van gebruiksartikelen en bedrijfskleding door alle afdelingen wordt toegepast
 • Ontwikkeling en implementatie van een systeem om te borgen dat de arbo- en veiligheidsregels voor gebruiksartikelen en bedrijfskleding worden nageleefd, met de daarbij behorende organisatorische aanpassingen
 • Doorlichten van de hiervoor in gebruik zijnde applicaties
 • Voorbereiding ten behoeve van uitvoering door functioneel beheer van aanpassing van de tools in Oracle, waaronder de voorraadmodule
 • Voorbereiding ten behoeve van uitvoering van functioneel beheer van in dit verband noodzakelijke nieuwe applicaties

Eisen

De kandidaat dient aan de volgende gevraagde kennis en ervaring te voldoen:

 • Een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger
 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider en adviseur:
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het leiden van een of meerdere multidisciplinaire teams.
 • Specifieke kennis van data-intepretatie, dataverwerking en datapresentatie
 • Specifieke kennis van finance, auditing en compliance
 • Ervaring met warehousing en logistiek
 • Ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen
 • Kennis van Oracle EBS
 • Kennis van ERP-systemen
 • Kennis van HRM systemen

Competenties

De kandidaat voldoet daarnaast aan de volgende competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Integriteit
 • Klantgericht
 • Samenwerken
 • Flexibel
 • Analytisch
 • Pragmatisch
 • Communicatief sterk

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: dinsdag 29 januari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Overig
X

Overig

E-mail : *
Operations
X

Operations

E-mail : *


Deel deze vacature: