Business Analist

Omschrijving

De afdeling 
De afdeling informatiemanagement ressorteert onder de directeur. De eenheid (bestaande uit ca. 120 medewerkers) is verantwoordelijk voor de vertaling van wet- en regelgeving naar de operationele IT-praktijk en draagt zorg voor het ontwikkelen en realiseren van zo optimaal mogelijke werkprocessen en ICT-ondersteuning voor de divisie. Tevens stelt de afdeling beleidsvoorstellen op, die gericht zijn op de bedrijfsinrichting. 
De afdeling vertaalt concernbeleid en divisiebeleid naar het vakgebied informatiemanagement en adviseert de directie over innovatie in samenhang met de informatiehuishouding. 
 
De opdracht
De Business Analist maakt deel uit van het cluster “Claim / Participatiewet” binnen IM. Dit team focust zich op uitvoering van wetten zoals WIA en de Participatiewet en Wajong. Als Business Analist bij IM analyseert en evalueert de bedrijfsvoering van de organisatie gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid en inventariseert de knelpunten in de bedrijfsvoering copafijth breed. 
Generieke taken: de Business Analist adviseert en ontwikkelt voorstellen over de (her)inrichting van de organisatie, afgebakend op geanalyseerde probleemgebieden of ketens, inclusief raming van de kosten. Daarnaast ontwikkelt de Business Analist voorstellen op basis van de uitgevoerde analyse tot verbetering van de bedrijfsinrichting. De Business Analist draagt bij aan het specificeren van veranderingen in de bedrijfsinrichting rekening houdend met UWV kaders en richtlijnen. De Business Analist draagt bij aan het opstellen van integraal Business Ontwerp en stelt beslisnotities en investeringsaanvragen op met het oog op besluitvorming. 
 
Specifieke taken: 
binnen het Claim/PW team richt de Business Analist zich op deelname in verschillende portefeuilles, zoals:
1.    Business, Control & Kwaliteit
2.    Handhaven
3.    Bezwaar & Beroep
 
Daarnaast heeft de Business Analist een focus op taken binnen het domein Claim/Participatiewet zoals:
1.    Gegevens bescherming effects beoordeling (GEB)
2.    Gegevensanalyse
Eisen:
– HBO- werk en denkniveau (Informatica/ bedrijfskunde)
– Minimaal 3 jaar (recente) ervaring met gegevensanalyse 
– Kennis van SMZ organisatie, processen en systeemlandschap
– Minimaal 3 jaar kennis en ervaring in de afgelopen 5 jaar met toegepaste ICT in grote organisaties (systeemlandschap)
– Kennis van Sociale Verzekeringswetten (voorkeur gaat uit naar AG-wetten en Wajong/ participatiewet)
– Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met digitale procesvoering
– Kennis van en ervaring met Informatie Beveiliging & Privacy en gegevens bescherming (GEB)

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 31 januari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
ICT - Data & Analyse
X

ICT - Data & Analyse

E-mail : *
ICT - Algemeen & Changemanagement
X

ICT - Algemeen & Changemanagement

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures