Business Controller

Omschrijving

Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een Business Controller

Taken:
• Het afstemmen en realiseren van de activiteiten binnen de context van het beleid rond een specifieke en specialistische bedrijfskundige discipline.
• Het uitvoeren van en adviseren over de toepassing van specifiek beleid, regelingen en complexe situaties.

Doelstelling:
De taken richten zich op de doorontwikkeling, vormgeving en uitvoering van activiteiten en processen, doel is op het gebied van business controlprocessen en werkzaamheden binnen de organisatie doelmatig te laten verlopen en Business Control te laten ontstaan. De beschreven werkzaamheden beogen het karakter en de essentie van de functie weer te geven. Afhankelijk van de situatie kunnen accenten in de uitoefening van de werkzaamheden verschillen.

Werkzaamheden:
Uitvoerende taken.
• Realiseert de doorontwikkeling van instrumenten en processen: onderzoek, analyse en vormgeving hiervan.
• Analyseert uitvoeringsproblemen, en ontwikkelt hierbij nieuwe oplossingsrichtingen.
• Ontwikkelt en realiseert diensten en producten op het gebied van bedrijfsvoering.
• Vertaalt beleid naar procedures, richtlijnen, instrumenten. 
• Adviseert en ondersteunt bij de integrale toepassing van het afgesproken beleid vanuit een specifiek bedrijfsvoeringsdiscipline, met inachtneming van de samenhang met andere bedrijfsvoeringsgebieden. 
• Fungeert als vraagbaak voor management en medewerkers bij de interpretatie en praktische uitvoering van meer complexe situaties / casuïstiek. Kan hierbij terugvallen op collega’s binnen Bedrijfsvoering.
• Verantwoordelijk voor opstellen voortgangsrapportages capaciteitsmanagement.
• Maandelijks gesprekken voeren in het kader van de capaciteitscyclus.
• Verantwoordelijk voor opstellen financiële voortgangsrapportages.
• Verantwoordelijk voor opstellen begroting.
• Voorbereidingen in het kader van de jaarrekening.

Bewakende taken:
• Bewaakt de kwaliteit van diverse activiteiten en processen, toetst deze op samenhang en consistentie.
• Verzorgt de control van de bedrijfsvoeringsondersteuning.
• Initieert, coördineert, begeleidt en bewaakt de jaarplanning / beleidscyclus.

Overige taken:
• Is binnen de context van de functie ook inzetbaar op overige werkzaamheden binnen de afdeling Bedrijfsvoering.
• Meedenken en bijdragen aan verbetering en digitalisering interne administratieve processen. 

Speelruimte:
• Business Controller draagt in gedrag en houding de binnen de organisatie geldende cultuurgedragsregels uit.
• Business Controller is in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de planning, vormgeving en bewaking van activiteiten.
• Business Controller is verantwoording schuldig aan het Hoofd Bedrijfsvoering over de uitvoering van de werkzaamheden.
• Geldende wet- en regelgeving, gemaakte werkafspraken en interne procedures zijn van belang als kader voor de functie.
• Business Controller neemt beslissingen over de eigen wijze van planning en uitvoering van de inhoudelijke en vormgevende taken.

Kennis en vaardigheden:
• Kennis van het specifieke terrein op tenminste HBO niveau.
• Inzicht in de bedrijfskundige facetten van een organisatie.
• Uitstekende advies- en sociale vaardigheden.
• Brede of gespecialiseerde kennis van bedrijfsvoeringsaspecten
• Vaardigheid in het opzetten van processen en procedures.
• Vaardigheid in het omgaan met belangentegenstellingen.
• Kunnen omgaan met vertrouwelijke en (politiek) gevoelige informatie.
• Ervaring binnen de publieke sector.

Contacten:
• Met managers en medewerkers om bijv. de gesignaleerde knelpunten te bespreken en op te lossen.
• Met medewerkers afdeling Bedrijfsvoering om af te stemmen over de aanpak, uitvoering en voortgang van de werkzaamheden.
• Met externe instanties voor bijv. het verzamelen/verkrijgen van informatie over vereisten voor regelingen en protocollen.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: maandag 05 november 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Financieel
X

Financieel

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures