Communicatieadviseur afdeling Sociaal Domein

Omschrijving

Positie in de organisatie
De afdeling Staf is ondersteunend aan het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. De ambtelijke organisatie bestaat verder uit de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Samenleving, Dienstverlening, Beheer Openbare Ruimte en het Projectbureau Accommodaties. Binnen de Stafafdeling maak je onderdeel uit van het cluster frontoffice, waarin de zogenaamde eerstelijnsadviseurs werkzaam zijn, die in direct contact staan met de vakafdelingen (onze interne klanten). Deze adviseurs vertegenwoordigen de vakgebieden HR, communicatie, bedrijfsvoering, informatie en juridische zaken, en hebben daarbij oog voor gezamenlijke, integrale aanpak en ondersteuning.
Opdracht
Als eerstelijns communicatieadviseur ondersteun en adviseer je de afdeling Samenleving gevraagd en ongevraagd op strategisch en tactisch niveau. Je overlegt in deze rol met het managementteam van de afdeling Samenleving en met de beleidsmedewerkers en projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de verschillende (project)resultaten. Je adviseert over de nodige communicatie- en participatie en de inzet van bijbehorende communicatiemiddelen. Daarnaast werk jij actief mee aan het communicatiever maken van de organisatie. Je weet signalen uit de samenleving goed op te pakken en te vertalen in communicatieactie. Projecten binnen het sociaal domein waarbij je nauw betrokken bent zijn onder meer: programma's, jongerencommunicatie, regionale aanpak gezinshuizen, armoedebeleid, communicatieondersteuning Sociaal Team en diverse campagnes zoals waardering mantelzorgers, pleegzorg en alcoholpreventie. Je bent in dat verband ook verantwoordelijk voor het opstellen van communicatieplannen en betrokken bij het plaatsen van nieuwsberichten op social media en website.
Als teamlid van de vakgroep Communicatie binnen de Stafafdeling word je bovendien ingeroosterd voor de inzet in de piketdienst crisiscommunicatie (1 x per 6 weken voor telkens 1 week).
De afdeling Samenleving bestaat in haar huidige vorm sinds 1 januari 2014. Taken en verantwoordelijkheden van de afdeling zijn sindsdien sterk gegroeid. Dat komt onder meer door de decentralisaties op het gebied van jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning. En sterker dan vroeger wordt gebruik gemaakt van wat de inwoners zelf willen en kunnen. Dat heeft gevolgen voor de manier van werken en de samenhang in de taken van de afdeling.
De afdeling Samenleving bestaat uit de volgende clusters:
  • Jeugd, Onderwijs en Werk & Inkomen
  • Welzijn, Zorg, Cultuur, Sport en Veiligheid
  • Bedrijfsbureau.
Het Sociaal Team was voorheen een onderdeel van de gemeente maar is per 1 juli 2018 een zelfstandige stichting geworden. Met ingang van 1 januari 2019 krijgt de organisatie een nieuwe structuur, waarbij er één team Samenleving ontstaat.
Profiel
Je beschikt over:
  • Een afgeronde HBO bachelor opleiding Communicatie;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling;
  • Kennis van en werkervaring binnen het Sociaal Domein, blijkend uit relevante werkervaring;
  • Ervaring met Social Media;
  • Ervaring met methode Factor C (of vergelijkbaar).

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: woensdag 24 oktober 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatie & PR
X

Communicatie & PR

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures