Directeur-Bestuurder (vaste functie) – regio Lelystad

Omschrijving

Inhuur opdracht / Tijdelijke opdracht:

Vaste functie: Directeur-Bestuurder (36 uur) 

Locatie: omgeving Lelystad
Startdatum: 2 februari 2024
Duur: 12 maanden, daarna vast in dienst
Uren per week: 36 uur
ZZP mogelijk: Nee, vast contract
Projectdetachering: Nee, vast contract

Uiterste reactiedatum: 14 januari 2024 om 16:00 uur

Je zal eerst 1 jaar contract ontvangen. Vervolgens kan je in vaste dienst komen. 

Wij zoeken een Ervaren Directeur-Bestuurder

(0,8 – 1,0 FTE)

Wie zoeken wij?
Wij zijn voor onze mooie organisatie op zoek naar een ondernemende, ervaren Directeur-Bestuurder die middels verbindend leiderschap en met politiek-bestuurlijke sensitiviteit een boegbeeld voor de organisatie kan zijn, die in staat is te schakelen tussen strategie en uitvoering en binnen en buiten verbindt. Iemand die kansen en bedreigingen ziet voor de organisatie en die dit weet om te zetten in een passend aanbod vanuit de organisatie. Een people manager die de rol van de organisatie in het maatschappelijk netwerk van nieuwe impulsen voorziet en eindverantwoordelijk is voor de activiteiten, financiën, kwaliteit en continuïteit. Iemand die dit samen met het MT realiseert en overzicht houdt over het geheel om zo samen te bouwen aan de toekomst.

Wat zijn jouw kerntaken?

Het structurele takenpakket beweegt zich rond de volgende vier resultaatgebieden. 

 1. Algehele leiding van de organisatie

 • Directe aansturing van MT en staf en werkgeverschap vervullen voor alle personeelsleden in dienst van de organisatie;
 • Zorgdragen voor de totstandkoming van alle noodzakelijke processen ter realisering van de geformuleerde doelstellingen;
 • Formuleren, bewaken sturing geven aan de totstandkoming van de noodzakelijke organisatorische, personele, financiële en culturele randvoorwaarden;
 • Zorgdragen voor een optimale interne communicatie;
 • Aandacht voor mobiliteit en duurzaam personeelsbeleid en voor de managementteamleden een coach en sparringpartner zijn.
 • Richting aan de organisatie geven en ruimte geven aan de professionals om de invulling ervan zelf vorm te geven.

2. Strategisch en algemeen beleid van de organisatie

 • Signaleren van relevante in- en externe ontwikkelingen en aangeven van de strategische richting;
 • Invulling geven aan het vastgestelde strategisch MeerJarenPlan en deze vertalen naar de organisatie, producten en processen en dragen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en uitvoering van het beleid.
 • Organiseren en bewaken van de onderlinge afstemming van beleid met in- en externe betrokkenen;
 • Organiseren en bewaken van het informatieproces richting RvT en stakeholders;
 • Initiëren en regisseren van de noodzakelijke veranderingsprocessen;
 • Sturing geven aan vertaling van beleidskeuzes naar concrete producten en resultaten.

3. Ondernemerschap en vertegenwoordiging van de organisatie.

 • Vertegenwoordigen in- en extern;
 • Richting geven aan en zorgdragen voor de uitvoering van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • Borgen van de positionering en belangenbehartiging binnen het bestuursgebied;
 • Contacten onderhouden met mensen uit alle geledingen binnen de organisatie en draagvlak creëren binnen de organisatie alvorens knopen door te hakken;
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met stakeholders, rekening houdend met diverse belangen. Voeren van het overleg met de OR.

4. Financieel beleid van de organisatie

 • Verwerven van de noodzakelijke middelen en zorgdragen voor een optimaal beheer en verantwoording van de middelen;
 • Overleggen met opdrachtgevers en andere partijen over de financiële kaders;
 • Verantwoordelijk voor de financiële aansturing;
 • Bewaken van de hoofdlijnen van de budgetten en verantwoording afleggen aan de RvT.

 Wat verwachten wij van jou?

 • Gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten en talenten binnen de organisatie. De inhoud van het werk is goed belegd bij de professionals en vrijwilligers, maar je anticipeert op (financiële) ontwikkelingen en zorgt dat de organisatie voorbereid is op veranderingen;
 • Een representatieve vertegenwoordiging van de organisatie in de gemeente;
 • Voeren van het bevoegd gezag en het dragen van de eindverantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan de raad van toezicht en stakeholders;
 • Borgen van een visie en van strategisch beleid en dragen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het beleid;
 • Dragen van verantwoordelijkheid voor de financiële aansturing;
 • Verankeren van de positionering en belangenbehartiging en het actief uitdragen van de sterke punten van de organisatie;
 • Onderhouden van de relaties met de gemeente en samenwerkingspartners en zorgen dat de interne organisatie (mens en systeem) aansluit bij de kansen, verwachtingen en gestelde doelen;
 • Verdiepen in de ontwikkelingen in het sociaal domein, in de cultuursector en zien waar inhoudelijke en procesmatige verbetering mogelijk is en waar de kansen liggen;
 • Soepel schakelen tussen inhoud en bedrijfsvoering en strategie en operatie.

 

FUNCTIE EISEN- EN WENSEN:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring als bestuurder van een soortgelijke organisatie (binnen sociaal domein);
 • Kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketinggebied;
 • Ervaring met lokaal bestuur, affiniteit met het gemeentelijk speelveld en gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Kennis van en ervaring met het sturen op processen, mensen en doelen;
 • Bekend met het sociaal domein en de dynamiek die het met zich meebrengt;
 • Affiniteit met en kennis van cultuur, theater en theaterprogrammering;
 • Strategische visie en communicatief sterke eigenschappen;
 • Leidinggevende capaciteiten: een benaderbare, verbindende leider en coach die doelgericht, besluitvaardig en integer is;
 • Ondernemingsvaardigheden en innovatief denkvermogen;
 • Energie en relativeringsvermogen (gevoel voor humor);
 • Een open en stevige persoonlijkheid met lef, een rechte rug en gelijkwaardigheid als uitgangspunt;
 • Ambitie om de organisatie naar een hoger niveau te tillen en daar sturing aan te geven;
 • Organisatorische en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Sterke netwerkvaardigheden die je op de juiste momenten weet in te zetten;

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie en onderbouwing. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Salarisindicatie obv 40 u p/w.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zaterdag 13 januari 2024


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Directeur
X

Directeur

E-mail : *
Flevoland
X

Flevoland

E-mail : *
Overheid
X

Overheid

E-mail : *
Zakelijke dienstverlening
X

Zakelijke dienstverlening

E-mail : *
WO
X

WO

E-mail : *
Overig (Management & Consulting)
X

Overig (Management & Consulting)

E-mail : *
Vast dienstverband
X

Vast dienstverband

E-mail : *
Vast contract (uitzicht op)
X

Vast contract (uitzicht op)

E-mail : *
Raad van bestuur
X

Raad van bestuur

E-mail : *
NGO
X

NGO

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Raad van bestuur
X

Raad van bestuur

E-mail : *
Directeur
X

Directeur

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
Overig (Management & Consulting)
X

Overig (Management & Consulting)

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures