Financial Auditor | Rotterdam

Omschrijving

Jouw functie

De Financial Auditor is werkzaam binnen de afdeling Financial Audit (FA). De FA controle is met name gericht op controlewerkzaamheden die gebaseerd zijn op concernbrede risicoanalyses.
 
Als Financial Auditor levert u een belangrijke bijdrage aan de risicoanalyse en de planning en opzet van de controles. U voert zelfstandig complexe controles uit op risicovolle processen en systemen en geeft daarbij een oordeel over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid. U bent volwaardig gesprekspartner voor het lijnmanagement. U rapporteert en presenteert de bevindingen van uitgevoerde controles. Daarbij geeft u adviesvoorstellen (inclusief aanbevelingen) voor het tijdig bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen. U neemt deel aan werk- en projectgroepen.
 
Als Financial Auditor opereert u in een politiek-bestuurlijke context en de afstand tussen Middelen en Control, ambtelijke top en bestuur is klein. Kennis van auditmethodieken en -technieken weet je effectief toe te passen voor succes in deze omgeving.
 
Doel van de functie:

 • Toetsen van de werking van de interne beheersmaatregelen bij risicovolle processen en systemen – maakt deel uit van gemeentelijke controletoren;
 • Uitvoeren van systeemgericht en/of gegevensgerichte werkzaamheden;
 • Verstrekken advies voor het (tijdig) bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden in voordoen;
 • Zorgdragen voor efficiënte en goed werkende processen en instrumentarium: innovatie en vak vernieuwing.

Jouw profiel – eisen

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding Accountancy of soortgelijk
 • Minimaal 5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar, als financial auditor met hierbij de volgende werkzaamheden:
  • Uitvoeren van procescontroles (exploitatie), balanspostcontroles en IT-systeemcontroles.
  • Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant
 • Geen langdurige vakantie (langer dan een week) gepland in de periode september tot en met december 2019
 • Werkervaring met het opstellen van jaarlijkse controleplannen op basis van een overkoepelende risicoanalyse
 • Werkervaring in een gemeentelijke organisatie
 • Systeemkennis van:
  • Oracle subsidie en inkoopmodules
  • Key Control Dashboard

 
Competenties

 • Resultaatgerichtheid: oog voor deadlines
 • Klantgerichtheid: in kunnen schatten wat de opdrachtgever en de gecontroleerde willen
 • Verantwoordelijkheid: proactief initiatief kunnen nemen
 • Samenwerken: gericht op het controle-team en binnen de organisatie
 • Oordeelsvorming: vaktechnisch de goede afwegingen kunnen maken
 • Conceptueel vermogen: de bevindingen in een breder spectrum kunnen plaatsen
 • Planmatig werken, in relatie met resultaatgerichtheid
 • Integriteit: integer handelen
 • Adviesvaardigheid: de bevindingen goed kunnen overdragen aan de organisatie

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: woensdag 10 juli 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Financieel
X

Financieel

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures