Financieel Beleidsadviseur / Registeraccountant

Omschrijving

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken).
Binnen Bedrijfsvoering is het taakveld Financiële Concerntaken (FC) belast met de verbinding tussen de organisatie en het bestuur en is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus. Het team stelt onder andere de programmabegroting en de tussentijdse rapportages op. Bovendien ontwikkelt en implementeert team FC het financieel beleid van de gemeente en verzorgt het de volledige financiële advisering aan alle afdelingen binnen gemeente. Integraal wordt er getoetst en geadviseerd op het gebied van; financiën, personeel en organisatie, juridisch en communicatie. Binnen FC worden ook de Verbijzonderde Interne Controles uitgevoerd.
Opdracht
Als financieel beleidsadviseur (RA) hou je veranderingen van wet- en regelgeving bij, adviseer je over het algemeen financieel beleid, de AO/IB  en signaleer je ontwikkelingen met betrekking tot het financieel beleid. De gevolgen daarvan zet je om in voorstellen voor aanpassingen in het gemeentelijke beleid en de uitvoeringsregels. Ten aanzien van de interne beheersing en de door de organisatie uitgevoerde Verbijzonderde interne controles adviseer je over (de uitvoering van) het controleplan, bereid je de accountantscontrole voor (o.a. controleprotocol, normen- en toetsingskader), adviseer je over te hanteren controlestandaarden en bewaak je deze en verzorg je een review op de uitgevoerde controlewerkzaamheden.
Daarnaast lever je bedrijfseconomisch advies met betrekking tot verbonden partijen van de gemeente Westland. Verder participeer je in projecten waarmee financiële en bedrijfseconomische belangen gemoeid zijn.
Eisen
1. Je bent aantoonbaar register accountant (RA) of je rondt deze opleiding af in 2019;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als financieel beleidsadviseur bij gemeentelijke instellingen;
3. Aantoonbare werkervaring met AO/IB vraagstukken en kennis van het BBV.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: woensdag 26 december 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Financieel
X

Financieel

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures