HR Business Projectmanager (native French)

Omschrijving

Opdracht
Deze projectmanager maakt de vertaalslag voor de HR processen welke in Frankrijk geïmplementeerd moeten worden, vandaar dat het belangrijk is dat het een native French speaker is. Daarnaast moet hij de HR processen begrijpen om helder te krijgen wat nodig is en zo nodig experts (zoals legal) erbij betrekken.
Het is een hoog risico als dit niet goed gaat, daar moet ook rekening mee worden gehouden.
• Helpt de Franse reps door het proces van requirements gathering heen
• Stemt de inhoud af 
• Schakelt experts in waar nodig (mogelijk legal support uit Frankrijk bijv.)
Doel van de functie
Realiseert alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan alle bij het project betrokken personen, zodanig dat wordt voldaan aan de met de opdrachtgevers overeengekomen projectdoelstelling en de gestelde randvoorwaarden ten aanzien van kosten, kwaliteit, tijd en communicatie.
Resultaatgebieden 
1 Projectinrichting
Stemt zodanig af met de lijnorganisatie dat deze de benodigde commitment en middelen levert om resultaten met behulp van projecten te realiseren.Beschrijft duidelijk en eenduidig het projectresultaat, de op te leveren producten en/of diensten, en specificeert het projectresultaat in een programma van eisen. Toetst projectdoel en projectstrategie tegen het projectresultaat op haalbaarheid en consistentie.Beschrijft het project op hoofdlijnen: projectdoel, scope, projectresultaat, afbakening, raakvlakken en basiscondities, zodanig dat de voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte en effectieve realisatie.
2 Projectplan
Stelt een projectplan op bestaande uit: projectorganisatie, rapportage, projectstructuren zodanig dat voortgang gemeten kan worden en tijdplanning. Stelt indien nodig ook een communicatieplan, kwaliteitsplan, configuratiemanagementplan, capaciteitsplan en risicomanagementplan op.Zorgt voor de benodigde goedkeuringen (waaronder investeringscommissie) alvorens de uitvoering van het project start, zodanig dat de voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte en effectieve projectrealisatie.
3 Contractvorming
Bepaalt, binnen de geldende kaders, welke werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan leveranciers, is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanbiedingen van de leveranciers, laat onderhandelen met leveranciers en maakt een leverancierskeuze, zodat de uitbesteding tegen de juiste marktcondities zal plaatsvinden.
4 Budgetverantwoordelijkheid
Stelt projectbudget(ten) op en draagt, na goedkeuring, zorg voor de realisatie en controle daarvan, teneinde het project binnen de gestelde kosten te realiseren.
5 Projectmanagement
Realiseert de integrale uitvoering van het project, binnen de kaders van het projectplan en eventueel communicatieplan, kwaliteitsplan, configuratiemanagementplan, capaciteitsplan en / of risicomanagementplan. Plant, organiseert en coördineert en rapporteert de implementatie van toegewezen projecten, conform de richtlijnen, en managet de verwachtingen van stakeholders, zodanig dat de projectdoelstellingen en -resultaten worden behaald, binnen de overeengekomen kwaliteit standaarden, tijdplanning en budgetten.
6 Personeelsmanagement
Draagt zorg voor een optimale inrichting en functioneren van het project in afstemming met de leveranciersorganisatie, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, zodat de huidige en toekomstige projectdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
7 Projectafsluiting
Sluit de opgeleverde projecten af, draagt de projectresultaten, inclusief een set aan documentatie over aan de beheer en / of lijnorganisatie, teneinde deze in staat te stellen de resultaten te implementeren.Legt leerpunten vast in een projectevaluatie, teneinde de efficiency en de kwaliteit van toekomstige projecten te verbeteren.
8 Veiligheid, Arbo en Milieu
Voert de activiteiten op het gebied van Arbo- en Milieuzorg uit en verricht werkzaamheden binnen de veiligheidsvoorschriften, rekeninghoudend met het Arbo/Milieubeleid van de organisatie, gericht op optimale arbeidsomstandigheden.
Opleidings- en ervaringsniveau
– > 3 jaar als projectmanager
– > dan 5 jaar relevante werkervaring, waarvan 3 in complexe projecten
– Ervaring met > 5 projecten
– HBO++/ WO werk- en denkniveau
– IPMA C
– Native French speaker
Kwantitatieve dimensies
– Geeft direct projectmatig leiding aan > 15 medewerkers
– Impact (organisatie Omzet / kosten die geraakt wordt door het project) > EUR 50 mln
– Projectbudget tot een niveau van EUR 100 mln
Functiespecifieke Kenmerken
– Gelijkwaardig Gesprekspartner op niveau MT lid business unit
– Inhoudelijke kennis op meerdere specialistische gebieden
– Zeer complexe projecten

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: vrijdag 14 december 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Human Resource Management
X

Human Resource Management

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures