Interim Adjunct Directeur Bedrijfsvoering

Omschrijving

Binnen de de organisatie ligt een ontwikkelopgave voor de verdere professionalisering en het toekomstbestendig maken van de werkorganisatie. Om dit proces vanuit de directie voldoende focus te kunnen geven, zoeken wij (tijdelijke) uitbreiding, in de vorm van een Adjunct Directeur. Samen met de directeur vormen zij de directie en worden taakvelden verdeeld, waarbij de adjunct directeur primair de ontwikkeling van de (strategische) bedrijfsvoering ter hand neemt. Andere taakvelden worden in overleg met de directeur verdeeld. 

In deze context zijn de te behalen doelstellingen voor de Adjunct Directeur o.a.:

 • Zorgdragen voor (verdere) professionalisering van de bedrijfsvoering met het accent op integraliteit en samenhang tussen de bedrijfsvoering componenten. Daarbij ook verbindingen leggen met het primaire proces (oftewel tussen beleid en uitvoering en beleid en bedrijfsvoering);
 • Voeren van regie op blijvende ontwikkeling van de bedrijfsvoering (plan-do-check-act);
 • Zorgdragen voor de invoering van een methodiek van procesmatig werken waardoor en waarna (alle) processen gestandaardiseerd, persoonsonafhankelijk (borging) en waar mogelijk efficiënter worden;
 • Ontwikkelen en uitbouwen van bedrijfsmatig denken en werken van het management;

Taken en werkzaamheden die uit bovenstaande doelstellingen voortvloeien zijn wat ons betreft bijvoorbeeld:

 • Het neerzetten van een samenhangend programma voor bedrijfsvoering met bijbehorende visie;
 • Regie voeren op noodzakelijk te vormen bedrijfsvoeringbeleid (en uitvoering ervan) met een integrale benadering van Financiën (financieel beleid), HR beleid, I&A beleid, bedrijfsondersteuning e.d.;
 • Ontwikkelen van integraal management en bedrijfsmatig werken;
 • Zorgdragen voor sturings- en verantwoordingsinstrumentarium;
 • Mede adviseren en bijdragen van ontwikkeling van de governance-instrumenten (bestuurlijke planning etc.) en deze verbinden;
 • Met teamleiders en stafmedewerkers vormgeven van digitalisering en standaardisering van de processen en de borging ervan. Efficiencymogelijkheden doorvoeren;
 • Leiding geven aan teamleiders.

Van de Adjunct Directeur verwachten wij in dit verband de nodige voorstellen voor onze organisatie, de werkwijzen, informatiestromen e.d., met name om de gestelde doelen te bereiken, en vooral ook om de integraliteit en samenhang te bevorderen.

Veel van de werkzaamheden van de Adjunct Directeur zijn onderdeel van ons organisatieontwikkelingsprogramma. De Adjunct Directeur is daarom ook lid van de stuurgroep. Het programma is van en voor medewerkers, waarbij ingezet wordt op ontwikkeling van een lerende organisatie die toekomstbestendig is.

 

FUCNTIE EISEN – EN WENSEN:

 • Tarief is maximaal €100,- (alles inclusief reiskosten – woon-werkverkeer, werk-werkverkeer, verblijfkosten en parkeerkosten, excl. BTW).
 • Aantoonbare werkervaring met het realiseren van ontwikkelopgaves voor organisaties, vanuit een leidinggevende rol (beschrijf dit duidelijk in het cv.);
 • Aantoonbare werkervaring in de brede bedrijfsvoering van organisaties (beschrijf dit duidelijk in het cv);
 • Minimaal een afgeronde WO Master opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Accountancy of vergelijkbaar;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Adjunct Directeur in een openbaar bestuurlijke context (bijvoorbeeld binnen een: gemeentelijke organisatie, overheid, ministerie etc.);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het inzetten én implementeren van ontwikkelopgaves op het gebied van Bedrijfsvoering én Organisatieontwikkeling (maak dit concreet aantoonbaar in het cv. d.m.v. 2 voorbeelden).

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 09 februari 2023


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Directeur
X

Directeur

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
Overig (Management & Consulting)
X

Overig (Management & Consulting)

E-mail : *
ICT - Algemeen & Changemanagement
X

ICT - Algemeen & Changemanagement

E-mail : *
Teamleider
X

Teamleider

E-mail : *
Management (ICT Algemeen & Change management)
X

Management (ICT Algemeen & Change management)

E-mail : *
Kwartiermaker
X

Kwartiermaker

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures