Interim Business Controller – Rotterdam

Omschrijving

Inhuur opdracht / Tijdelijke opdracht:

Opdracht: Business Controller (36 uur) 

Locatie: Rotterdam
Startdatum: 1 april 2024
Einddatum: 31 maart 2025
Optie op verlenging: ja
Uren per week: 36 uur
ZZP mogelijk: Ja, max tarief €100,- (all-in excl. BTW)
Projectdetachering: Ja, indicatie salaris obv 36 u p/w

Uiterste reactiedatum: 15 januari 20204 om 16:00 uur

OPDRACHT/RESULTAAT: De opdracht betreft het inrichten van de 1e lijns business controller nieuwe stijl. Aan het einde van de opdracht is de rol dusdanig ingericht dat deze intern kan worden ingevuld.

De 1e lijns business controller heeft de regie en ondersteunt in de op te leveren P&C producten. Je analyseert, monitort en evalueert de voortgang van de business doelen. Aan de hand van vastgestelde kwaliteits-/ duurzaamheidindicatoren (die je mede zelf ontwikkelt), analyseer je de oorzaak van afwijkingen en adviseer je over bijsturing. Je bedenkt, organiseert, ondersteunt of begeleidt de implementatie van nieuwe kaders, werkwijzen, procedures, instrumenten, methoden en technieken en beleid, alsmede vastgestelde verbeteringen in de uitvoeringspraktijk. Dat doe je naar het MT, maar ook rechtstreeks aan teams, teammanagers of coördinatoren daarin.

Allereerst heb je de regie over de P&C cyclus en de hieruit afgeleide op te stellen P&C producten. Deze maak je zelf, maar in afstemming met en met behulp van input van anderen. Je beantwoordt vragen daarover van het MT of de control community en zorgt dat je gaandeweg voldoende kennis opbouwt om vragen steeds meer zelf te kunnen beantwoorden. 

Je bevordert, in afstemming met de 2e lijns controller, gevraagd en ongevraagd de (financiële) hygiëne en adviseert over mogelijke verbeteringen. Je draagt zorg voor diverse rapportages, waaronder die over de interne bedrijfsvoering mede met behulp van operationele KPI’s. Wat de operationele KPI’s betreft is er nog veel te winnen qua definiëring ervan en het meetbaar maken.

Ook beheer je (berekeningen voor) de bestaande verdeelsystematiek die we hanteren en berekent periodiek de nieuwe basisprijzen daarvan. Daarnaast heb je een belangrijke rol bij het uitbreiden van deze systematiek naar andere producten. En ben je de bron voor financiële berekeningen voor de business cases van aanbestedingen. Je bent ook de beheerder van de financiële kant van EV-prognoses (business case) en berekeningen. En rapporteert mede de realisatie ervan.

Hoewel het zwaartepunt ligt bij het (financiële) reilen en zeilen van het wagenparkbeheer is het uitdrukkelijk de bedoeling dat je ook bijdraagt aan de operationele sturing. Dat doe je ook voor de andere teams. Bijvoorbeeld toetsen op de juistheid en volledigheid van de basisadministratie, interne kosten van team transport en ondersteunt bij de implementatie van capaciteitsmanagement binnen de teams.

Verder willen we graag een uitbreiding van het aantal beschreven processen en spelen er steeds meer vraagstukken rond risicomanagement, Internal Control Framework (ICF) en Business Continuity (BCM) vraagstukken. Daarom wordt van jou ook gevraagd het aanjagen van het vastleggen van processen, risico’s en beheersmaatregelen. Daartoe coach je anderen, geeft voorbeelden en je bent vooraf helder over de “definition of done”. Je draagt daarmee bij aan de procesverbetering op diverse aan control gerelateerde zaken adhv ook een ICF en KPI’s. De kunst is dat vooral samen met de medewerkers van de teams te doen en hen te bewegen een deel van het vastleggen of minimaal het aanleveren te doen.Je hebt dus een rol in het bevorderen van de deskundigheid en vak volwassenheid van collega's.

 

FUNCTIE EISEN/ -WENSEN:

 • Tarief is all-in maximaal €100,- (alles inclusief reiskosten, verblijfkosten en parkeerkosten, excl. BTW)
 • Afgeronde diploma op minimaal HBO niveau een financiële of bedrijfseconomische richting.
 • In de afgelopen 6 jaar minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als business controller.
 • Aantoonbaar werkervaring met het rapporteren over materiele vaste activa (MVA).
 • Aantoonbaar werkervaring met planning en control & PDCA cyclus zoals (maand)rapportages, jaarplan, bestedingsplan (investeringen en exploitatie meerjarig)
 • Aantoonbaar werkervaring met het (zelf) maken van adviesrapportages en het geven van advies aan leidinggevenden.
 • Aantoonbaar werkervaring met het (mede) opstellen van operationele KPI’s (financieel en niet financieel).
 • Bereid om te werken in een omgeving die nog in ontwikkeling is en waar naast de going concern nog vele verbetervraagstukken liggen.
 • Aantoonbaar werkervaring met ofwel risicomanagement of Internal Control Framework (ICF) of Business Continuity (BCM) vraagstukken (1 of meer van deze 3).
 • Kennis van en ervaring met het publieke domein, zoals bijvoorbeeld overheidsfinanciën.
 • Aantoonbaar een expert in MS Excel.
 • Aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid..

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie en onderbouwing. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Salarisindicatie obv 40 uur per week.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 14 januari 2024


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Business Controller
X

Business Controller

E-mail : *
Zuid-Holland
X

Zuid-Holland

E-mail : *
Overheid
X

Overheid

E-mail : *
Interim opdracht
X

Interim opdracht

E-mail : *
HBO
X

HBO

E-mail : *
ZZP inhuur contract
X

ZZP inhuur contract

E-mail : *
Payroll contract
X

Payroll contract

E-mail : *
Overig (Financieel)
X

Overig (Financieel)

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Business controller
X

Business controller

E-mail : *
Overig
X

Overig

E-mail : *
Financieel
X

Financieel

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures