Interim Communicatieadviseur

Omschrijving

 
De opdrachtgever ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. 
Over team Communicatie
Het team Communicatie adviseert en ondersteunt de units, programma’s en directie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering. Het team is daarnaast verantwoordelijk voor de websites en beheer relatiesysteem. Het team is formeel onderdeel van de unit Staf & Ondersteuning.
Doel van de opdracht
Als senior communicatieadviseur voor de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop ben je verantwoordelijk voor visie, strategisch advies, planvorming en de uitvoering. Je bewaakt de voortgang en
samenhang met andere communicatieplannen en stuurt waar nodig bij. Je betrekt de verschillende expertises bij de uitvoering van de communicatieplannen en bewaakt de voortgang en samenhang. Je werkt hierbij nauw samen met de collega communicatieadviseurs van de andere units, de verschillende communicatie experts zoals redactie, web redactie, direct marketing, projectleiders en inhoudelijke experts.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
• Visie vormen op communicatie over de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop, rekening houdend met diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie;
• Proactief advies over communicatie en positionering van de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop;
• Proactief verbinding leggen tussen het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop en de andere thema’s;
• Uitvoeren en invulling geven aan de communicatie aanpak/plan;
• Uitvoering (laten) geven aan het produceren van communicatiemiddelen en activiteiten m.b.t. de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop;
• Afstemmen van inhoudelijke wensen en verwachtingen met de inhoudelijke projectleiders;
• Afstemmen van communicatiekaders met de teammanager communicatie;
• Rapporteren over de voortgang en adviseren over een eventuele bijstelling van aanpak;
• Actueel houden van de kennis en informatie over het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop op alle communicatiekanalen.
 

EISEN

• WO-werk-en denkniveau, verkregen door tenminste een HBO-opleiding in een richting die relevant is voor de opdracht (bijvoorbeeld Communicatie, Nederlands, politicologie of bestuurskunde);
• Ervaring (5 jaar) als communicatieadviseur, zowel binnen als buiten de overheid;
• Is bekend met de werkprocessen van een vereniging of een koepelorganisatie;
• Is in staat tegenstrijdige belangen te structureren en van daaruit oplossingsrichtingen en uitvoerbare plannen te formuleren of zelf uit te voeren (oftewel verbindingen leggen, maar tegelijkertijd ook sturing geven);
• Aantoonbare recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving;
• Aantoonbare ervaring met het vertalen van een visie op communicatie in een doeltreffende aanpak;
• Ervaring opgedaan in de afgelopen drie jaar met het inrichten van communicatie en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders);
• Heeft aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar communicatieplannen die aansluiten bij de doelgroepen zoals bijvoorbeeld informatie- en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten;
• Heeft in de rol van communicatieadviseur communicatieplannen geoperationaliseerd in de vorm van concrete (deel)plannen van aanpak, communicatiemiddelen, – producten, -bijeenkomsten etc..

Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatieadviseur
X

Communicatieadviseur

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatie & PR
X

Communicatie & PR

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures