Interim Coordinator- Projectleider Recruitment ICT | Utrecht

Omschrijving

Team recruitment en de pilot ICT
Het team recruitment is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat (van binnen of buiten de organisatie) voor een tijdelijke of vaste vacature. Het team moet de komende jaren een toenemend aantal mensen werven op een krapper wordende arbeidsmarkt met toenemende concurrentie.
De organisatie heeft de noodzaak onderkend en de wens uitgesproken om de komende jaren stevig te investeren in de toename van hooggekwalificeerd digitaal gespecialiseerd personeel. De veranderende wereld, nationaal en internationaal, en het aandeel ICT hierin maakt het onafwendbaar om met de veranderingen mee te gaan.

Sinds juli 2018 is hiertoe de ICT pilot in het leven geroepen. Doel van deze pilot is, om in nauwe samenwerking met ketenpartners een snel, effectief en hoogwaardig recruitment-, screening- en aanstellingsproces te verwezenlijken voor de schaarse ICT-doelgroep. Het ketenproces dat hiervoor gerealiseerd is, heeft de gemiddelde reguliere doorlooptijden en de uitval van kandidaten fors verlaagd.

De ICT-pilot heeft een tijdelijk karakter. Uiteindelijk is het doel om de werkwijze die hier ontstaan is te integreren in de reguliere processen. 
Om beide ambities verder vorm te geven zijn we binnen team Recruitment Digitalisering op zoek naar een coördinator-projectleider (1 fte), opererend vanuit Rotterdam met als werklocatie Utrecht.

Verantwoordelijkheden

Als coördinator-projectleider heb je 3 belangrijke kerntaken:
 • Dagelijkse sturing op de operationele resultaten
 • Coachen van de medewerkers in een situatie waarin organisatieontwikkeling en het te behalen van het resultaat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
 • Relatiebeheer en accountmanagement binnen het ICT domein
 • Optimaal ondersteunen en adviseren van vacaturehouders.
 • Vacatureproces effectief en efficiënt inzetten (mensen, middelen, systemen en processen).
 • innovatief werken binnen kaders
Je bent eveneens sparringspartner op diverse digitale ontwikkelingen gekoppeld aan werving vanuit de specialistische doelgroep. Door je ruime ervaring binnen het ICT werkveld en de goede en gedegen marktkennis uit dit domein ben je in staat om op complexe vraagstukken mee te denken en te adviseren ten einde de doelstellingen rondom instroom van hoogwaardige kennis binnen de digitale doelgroep mede te realiseren. Als portefeuillehouder ben je op uitvoerend niveau aanspreekpunt en regisseur.
Je bent in staat om op basis van kennis en ervaring een specialistisch ICT recruitment-team op te zetten en te begeleiden naar de gewenste prestatiehoogte. Het recruitmentvak is jouw tweede natuur, advisering op de zwaardere ICT wervings-vraagstukken zit je in het bloed. Je bent een netwerker pur-sang en ziet in elk probleem een uitdaging. Je bent in staat om een team aan je te binden en te blijven boeien, maar ook jouw interne netwerk vertrouwd op jouw kennis en ervaring binnen het digitale domein.
Je bent de aanjager in een continu proces van verandering en verbetering in de keten. Je bevordert de deskundigheid, professionaliteit en zelfsturing . Je stimuleert het gebruik van social media en crowdsearching  door de recruiters, als middel om de juiste kandidaat binnen te halen.
Door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor eigen ontwikkeling. Op die manier ben je in staat het team te laten excelleren.
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het cluster en voor het behalen van de operationele resultaten. Je bent sparringpartner van de opdrachtgever en adviseert over complexe vraagstukken. Je werkt hierbij nauw samen met de (strategisch) recruiters.
Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van werkprocessen in het cluster. Je bent alert op nieuwe informatie en zet analyses om in concrete oplossingen. Je informeert en instrueert het team over nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgevingen.
Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en in dat kader organiseer je werkoverleg, voer je voortgangsgesprekken en coach je het team in de dagelijkse werkuitvoering.
Netwerken is voor zowel de recruiters als de coördinatoren een belangrijke taak en competentie. Je weet als geen ander verbinding te maken met mensen en verbindingen te leggen tussen mensen op alle niveaus in de organisatie. Je hebt zowel binnen als buiten de organisatie een stevig netwerk. Je bent actief in het aangaan en onderhouden van netwerkcontacten binnen de organisatie en met andere relevante partners buiten de organisatie. Je ondersteunt en stimuleert de recruiters in het uitbreiden van hun netwerk
Wie ben jij?
We zoeken een recruitmentcoördinator met een visie op en passie voor recruitment en kennis van ICT en de digitale wereld. Iemand die creatief en out of the box kan denken, die de dagelijkse dynamiek van recruitment begrijpt, evenals de manier waarop deze binnen en buiten de organisatie onderhevig is aan veranderingen. Die energie krijgt van vernieuwing en in staat is het team hierin te enthousiasmeren en gezamenlijk richting te bepalen.  Een verbinder met een groot zelfreflecterend vermogen, die medewerkers stimuleert om vakinhoudelijk dagelijks te groeien maar ook kan sturen op een daarbij passende houding en gewenst gedrag. Gelet op de grote instroomopgave en de verbeteringen en veranderingen die doorgevoerd gaan worden is het belangrijk dat je enerzijds draagvlak kunt creëren en anderzijds moeilijke beslissingen durft te nemen. Weerstand weet je om te buigen. Analytisch ben je scherp en neem je initiatief in het zoeken naar oplossingen bij voorkomende problemen.

Eisen

 1. HBO werk -en denkniveau en een afgeronde relevante (HR) opleiding
 2. Bereidheid om te reizen naar verschillende locaties; Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
 3. Werkervaring als strategisch recruiter / projectleider met een duidelijke visie. Je hebt aantoonbaar pilots / projecten geïntegreerd in going concern icm ruime en recente werkervaring met het in gang zetten en uitvoeren van verander – en ontwikkelprocessen binnen een recruitment omgeving.
 4. Ruime en recente werkervaring met grootschalige werving- en selectietrajecten, binnen een grote (1000+) en complexe (veel verschillende stakeholders op verschillende locaties).
 5. Ruime en recente werkervaring in het operationeel aansturen en coachen van een team (recruiters) van minimaal 10 personen in een grote (1000+) en complexe organisatie.
 6. Recente werkervaring met Cyber, ICT en Intelligence.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 06 juni 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanager
X

Projectmanager

E-mail : *
Recruiter
X

Recruiter

E-mail : *
Utrecht
X

Utrecht

E-mail : *
Coordinator
X

Coordinator

E-mail : *
Overheid
X

Overheid

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Algemeen & Changemanagement
X

ICT - Algemeen & Changemanagement

E-mail : *
Recruitment
X

Recruitment

E-mail : *
Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures