Interim Corporate Recruiter | Delft

Omschrijving

Binnen het de organisatieben jij als interim Recruiter verantwoordelijk voor het vervullen van alle vacatures. Je vervult hiermee een unieke functie binnen de organisatie. Dagelijks schakel je actief met de P&O adviseurs uit je team, maar ook met teamleiders en senioren binnen de organisatie. Het team P&O is warm en staat voor elkaar klaar, dit zelfde geldt voor de organisatie. Als Recruiter heb je onder meer de volgende taken:
– Het adviseren over wervingsstrategieën richting teamleiders en interne opdrachtgevers;
– Het opstellen, dan wel herschrijven van vacatureteksten voor publicatie;
– Het opstellen van een planning met betrekking tot de werving;
– Het afsluiten van overeenkomsten met jobsites voor het uitzetten van vacatures;
– Het uitnodigen en inplannen van kandidaten voor de sollicitatiegesprekken;
– Het voeren van sollicitatiegesprekken met zowel interne als externe kandidaten;
– Samenwerking met andere waterschappen/organisaties op het gebied van werving en selectie;
– Samenwerking met communicatieafdeling met betrekking tot afstemmen van arbeidsmarktcommunicatie.
 
Beschikbaarheid: 
De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 20 uur per week vanaf 17 juni 2019;
 
Vormvereiste: 
Het CV moet uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en moet voorzien zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Uiterlijk aanleveren voordat we dadwerkelijk voorstellen bij de klant.
 
Kennis en expertise: 
  • Minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring met corporate recruitment in een hiërarchische omgeving, zoals bijvoorbeeld een bank, de overheid, een gemeenten of in het hoger onderwijs. Dit is niet limitatief;
  • Minimaal een afgeronde HBO opleiding, gericht op P&O of recruitment;
  • Aantoonbaar minimaal HBO werkniveau;
  • Goed geschreven inhoudelijke motivatie;
  • Voorbeeld project opgenomen in CV.

Competenties: 

– Klantgerichtheid
Verdiept zich in de klantvraag, denkt op een proactieve wijze mee met de klant en komt op eigen initiatief met passende voorstellen:
o Verdiept zich in de concrete situatie van de klant, brengt huidige en toekomstige behoeften in beeld en analyseert deze;
o Doet de klant een aanbod dat aansluit bij zijn behoeften, speelt flexibel in op wensen van de klant en zorgt voor een goede voortzetting van de dienstverlening;
o Toetst de klanttevredenheid en neemt acties om zo nodig de tevredenheid van de klant te vergroten;
o Signaleert ingewikkelde vraagstellingen, geeft helder weer wat de organisatie voor de klant kan betekenen en weet door te verwijzen.
– Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband)
Werkt op eigen initiatief samen om een bijdrage te leveren aan het behalen van gezamenlijke doelen:
o Biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies aan anderen;
o Wisselt argumenten, ideeën en informatie uit met anderen en vraagt reacties;
o Streeft gezamenlijke doelen na en koppelt hierover tijdig terug;
o Is in staat om concessies te doen en de eigen mening bij te stellen op basis van de mening van anderen; 
– Flexibiliteit
Staat open voor verandering en is in staat werkzaamheden, aanpak en/of gedrag hierop aan te passen om de gestelde doelen te bereiken.
o Kan de aandacht goed en in een snel tempo verplaatsen bij wisselende werkzaamheden;
o Weet na een wijziging in omstandigheden prioriteiten bij te stellen;
o Is in staat om verschillende gedragsstijlen te hanteren om doelstellingen te bereiken;
o Staat actief open voor veranderingen en verbetervoorstellen; zorgt ervoor geïnformeerd te zijn;
o Toont zich wendbaar bij een veranderende omgeving en besluitvorming en handelt hiernaar, zodat doelstellingen worden bereikt.
– Resultaatgerichtheid
Formuleert de te behalen resultaten en realiseert deze.
o Stelt realistische doelstellingen op;
o Legt meetbare resultaten vast in een (werk)plan, plant activiteiten in en stelt de werkwijze waar nodig bij;
o Is vasthoudend bij het behalen van resultaten en zoekt effectieve oplossingen voor knelpunten;
o Zorgt dat beoogde resultaten worden bereikt en spreekt anderen aan op het nakomen van afspraken;

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: dinsdag 04 juni 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Recruiter
X

Recruiter

E-mail : *
Zuid-Holland
X

Zuid-Holland

E-mail : *
Overheid
X

Overheid

E-mail : *
Energie
X

Energie

E-mail : *
Oil/Gas/Water
X

Oil/Gas/Water

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Recruitment
X

Recruitment

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures