Interim Digital Strategy Manager | Den Bosch

Omschrijving

Voor onze klant binnen in de nuts branche hebben we een plek in te vullen als Digital Strategy Manager

Functie eisen

 • HBO/WO
 • 8+ jaar relevante ervaring (digital)
 • 4+ jaar leidinggevende ervaring
 • Gedegen kennis van online (web, app, social)
 • Ondernemend, initiatiefrijk, toont eigenaarschap, self starter, energiek, resultaatgericht en pro-actief.
 • Goed bekend met- en succesvol in Corporate omgevingen (incl HRM processen).

Doel van de functie
De Digital Strategy Manager verdeelt zijn tijd over twee hoofdtaken. Allereerst is hij/zij verantwoordelijk om de digitale strategie verder te ontwikkelen en uit te werken. Dit neemt ongeveer 50% van de tijd in beslag. Daarnaast geeft hij/zij leiding aan het team (15+ FTE) en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het business – en people plan (incl werving) voor de afdeling. Dit neemt ook 50% van de tijd in beslag. Het bovenstaande gaat in nauwe samenwerking met het afdelingshoofd.

Resultaatgebieden

1. Koers bepalen (vanaf niveau III) – Centraal opgestelde strategie is effectief en efficiënt vertaald naar toepassingen binnen het organisatieonderdeel.

Draagt bij aan de ontwikkeling van de digitale strategie van het organisatieonderdeel en sluit aan bij de centraal ontwikkelde strategie en signalen en ontwikkelingen uit de organisatie en de omgeving. Bepaalt mede de koers voor het organisatieonderdeel.

2. Plan voor het onderdeel – Stuurt de activiteiten binnen het eigen onderdeel en is gericht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie(onderdelen).

Houdt zich op de hoogte van de organisatiestrategie, is bekend met de bedrijfsbrede context en betrekt de eigen medewerkers hierbij zodat hun bijdrage aan de strategie helder is en ze zich hieraan kunnen verbinden. Ontwikkelt en realiseert het plan voor het onderdeel, gericht op het realiseren van de doelstellingen en verkrijgt goedkeuring en budget. Bepaalt de (commerciële) targets en budgetten, geeft hiertoe leiding aan het eigen team, fungeert als people manager.

3. Realisatie business doelstellingen – Resultaten zijn op effectieve en efficiënte wijze gerealiseerd, conform de geldende afspraken en omzet- en resultaatbevorderende en/of kostenbesparende activiteiten zijn uitgewerkt en geïnitieerd.

Ziet toe op de realisatie van de primaire doelstellingen van de afdeling en de daaraan gelinkte teams, binnen de gestelde financiële, commerciële, afdelings- en HR kaders. Is compliant met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Is “in control” over de uitvoering. Signaleert kansen in de markt en binnen de organisatie. .

4. People management en realisatie people doelstellingen – Creëert een stimulerende werkomgeving waarin performance en leren hand in hand gaan en het potentieel van medewerkers maximaal wordt benut ten behoeve van het duurzaam realiseren van de business doelstellingen.

Ziet toe op de realisatie van de people doelstellingen in het people plan. Geeft integraal leiding aan medewerkers. Verbindt, coacht en ontwikkelt medewerkers. Voert gesprekken in het kader van performancemanagement en persoonlijke ontwikkeling, coördineert werkzaamheden en processen binnen het eigen team. Creëert een cultuur waarbij ‘presteren’ en ‘leren’ hand in hand gaan en waarbij samenwerken en kennisdelen common practice zijn. Creëert een wendbaar team waarbij het potentieel van medewerkers maximaal benut worden.

Key competenties

 • Beschikt over de competentie visie (niveau 3) om tot een heldere visie te komen en maakt hierbij effectief gebruik van de ideeën van anderen en toetst de eigen ideeën aan die van anderen.
 • Beschikt over de competentie resultaatgerichtheid (niveau 3) om in de samenwerking met anderen te bewaken dat alle activiteiten en beslissingen bijdragen aan het teamresultaat, stimuleert anderen tot ingrijpen waar nodig en neemt zelf actie als het bereiken van het resultaat in gevaar komt.
 • Beschikt over de competentie groepsgerichtleidinggeven (niveau 3) om richting en sturing te geven aan teams op een manier die leidt tot optimale onderlinge resultaten en afstemming.
 • Beschikt over de competentie coachen (niveau 3) om anderen te stimuleren om in de samenwerking onderlinge feedback en ondersteuning te geven om de ontwikkeling van mensen te bevorderen en hier zelf actief aan bij te dragen.
 • Beschikt over de competentie leervermogen (niveau 3) om anderen te helpen om nieuwe informatie snel en efficiënt toe te passen en daarbij te leren van elkaars feedback en van nieuwe informatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: woensdag 02 oktober 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Marketing Manager
X

Marketing Manager

E-mail : *
Marketeer
X

Marketeer

E-mail : *
Zakelijke dienstverlening
X

Zakelijke dienstverlening

E-mail : *
Oil/Gas/Water
X

Oil/Gas/Water

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatie & PR
X

Communicatie & PR

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
Marketing
X

Marketing

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures