Interim Financieel Medewerker | Rotterdam

Omschrijving

Jouw functie 

Stadsontwikkeling/SO Rotterdam draagt zorgt voor de facilitering van de Bedrijveninvesteringszones /BIZ. Rotterdam telt thans 24 van die BIZ-gebieden, bestaande uit winkelstraten en bedrijventerreinen. Een BIZ duurt meestal vijf jaar en begint met een BIZ-plan.
 
Mede door de sterke toename van het aantal BIZ-gebieden is er behoefte aan ondersteuning bij de het totale proces van beoordeling van BIZ-stukken. Het is voor de projectmanager BIZ niet langer mogelijk om alle stukken binnen de beschikbare tijd zelf te beoordelen. Tevens ontbreekt het de projectmanager soms aan de financiële en boekhoudkundige kennis om een veelheid aan soms complexe documenten goed en snel te doorgronden. Tegelijkertijd missen sommige ingediende rapportages de vereiste kwaliteit, dus het ‘opvoeden’ van de indieners behelst zeker ook een deel van het werk. Daarom is er behoefte aan jouw professionele ondersteuning op dat vlak!
 
Als financieel medewerker ontzorg je de projectmanager door een specifiek gedeelte van de administratieve handelingen met betrekking tot BIZ-gebieden uit handen te nemen. De medewerker voert een financiële en inhoudelijke controle uit van de door de BIZ-stichtingen ingediende jaarverantwoording en beoordeelt aan de hand van het BIZ-plan of de activiteiten en de financiële verantwoording met elkaar kloppen.
Indien de uitgevoerde activiteiten en de daaraan bestede gelden niet overeenkomen met hetgeen daarover in het BIZ-plan is opgenomen dan vindt allereerst een check plaats met het door de stichting ingediende en door de projectmanager goedgekeurde jaarplan. Indien de activiteiten en de daaraan bestede gelden overeenstemmen met het jaarplan dan kan goedkeuring verleend worden aan de jaarverantwoording. Dit koppelt de opdrachtnemer terug aan de projectmanager.
 
Indien er geen overeenstemming is met het BIZ-plan of het ingediende jaarplan, dan neemt de medewerker contact op met de desbetreffende stichting en vraagt hij om nadere uitleg en achterliggende stukken waaruit blijkt dat de afwijkingen zijn gecommuniceerd met de bijdrageplichtigen. Als uit de overlegde stukken blijkt dat goed gecommuniceerd is met de bijdrageplichtigen, dan kan alsnog goedkeuring verleend worden aan de jaarverantwoording. Als op generlei wijze blijkt dat met de bijdrageplichtige is gecommuniceerd over de uitgevoerde activiteiten dan wordt de jaarverantwoording afgekeurd.
 
Kortom, de werkzaamheden van de medewerker met betrekking tot de (jaarlijkse) BIZ-jaarplannen en de (jaarlijkse) BIZ-jaarverantwoordingen bestaan met name uit: stukken opvragen, in actie komen (bellen, mailen) wanneer deze uitblijven, de indieners wijzen op hun verplichtingen, ingediende documenten (bestaande uit inhoudelijke en financiële verantwoordingen)  beoordelen en zo nodig toelichting en/of aanvullende informatie opvragen, ofwel de relevante terugkoppeling verzorgen met de BIZ-stichtingen. Daarnaast is de taak van de medewerker om de projectmanager op de hoogte houden van de voortgang middels een tweewekelijkse update: wat is er ontvangen, welke stukken zijn goedgekeurd, waar is actie of zelfs sancties nodig, etc.
 
Verder krijg je als financieel medewerker het mandaat om bovenstaande handelingen uit te voeren en namens de projectmanager in contact te treden met de stichtingen. SO zal de stichtingen hierover informeren en instrueren. SO verstrekt bij aanvang van de opdracht alle BIZ-plannen aan de medewerker en zal voor de start van de werkzaamheden een instructie verzorgen van maximaal een dagdeel. Verder zullen vooraf diverse andere, BIZ-relevante documenten als achtergrondinformatie verstrekt worden.
 
De gemiddelde inzet van de medewerker per jaarverantwoording is 4 uur.
Voor 2019 moeten er 12 jaarverantwoordingen worden beoordeeld.
De opdrachtnemer voert de werkzaamheden op zijn eigen werkplek uit.
De opdracht beslaat de periode t/m december 2019. Verlenging van de opdracht kan telkens met een jaar.
 

Jouw profiel

Je bent ervaren en gespecialiseerd op financieel en boekhoudkundig gebied. Minimaal 3 jaar werkervaring en een afgeronde opleiding op Hbo-niveau zijn een vereiste. Verder moet je ervaring hebben met het werken in een dynamische omgeving. In deze omgeving heb je te maken gehad met verschillende partijen (een overheidsdienst als Belastingen, externe rechtspersonen) en hun uiteenlopende belangen. Je ervaring heb je bijvoorbeeld opgedaan bij een administratiekantoor of andere (middel)grote gemeente in een vergelijkbare rol.
 

Eisen

Je hebt…

  • Minimaal 3 jaar ervaring met werken binnen een dynamische overheidsomgeving
  • Een opleiding op HBO-niveau, in een financieel-administratieve richting
  • Kennis en ervaring met het ‘lezen’ en zelfstandig beoordelen van ingediende jaarplannen en jaarverantwoordingen inclusief begrotingen en verlies- en winstrekeningen; je kunt deze snel en professioneel doorgronden;
  • Kennis en ervaring met intensief communiceren hieromtrent: informatie opvragen, terugkoppelen van je bevindingen, het bewaken van termijnen; al dan niet goedkeuring verlenen.
  • Kennis en ervaring met het adviseren over het instellen van formats die tot verbetering van het proces leiden.
  • Ervaring opgedaan binnen een projectomgeving;

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: dinsdag 03 september 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Financieel Medewerker
X

Financieel Medewerker

E-mail : *
Zuid-Holland
X

Zuid-Holland

E-mail : *
Rotterdam
X

Rotterdam

E-mail : *
Medewerker
X

Medewerker

E-mail : *
Gemeente
X

Gemeente

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Financieel
X

Financieel

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures