Interim | ICT Infrastructuur Architect

Omschrijving

Belangrijke informatie: Deze opdracht kan alleen doormiddel van payroll constructie ingevuld worden

Aanleiding
Het gemeentebestuur heeft vele ambities. Daaraan wordt hard gewerkt door de gemeentelijke organisatie. Het IT Bedrijf ondersteunt en adviseert hierbij de gemeentelijke organisatie en partners om deze ambities waar te kunnen maken. De partners die het IT Bedrijf ondersteunt zijn onder andere: Gemeentelijk Belastingkantoor en de overige Gemeenten.
Het IT Bedrijf bestaat uit de teams: Beleid en Integratie, Beheer, Desktopmanagement, Datacenter en Regie en Bedrijfsbureau. De projecten worden uitgevoerd vanuit twee projectportfolio’s: Aanbod (Techniek), Business (Informatie).
 
Het IT Bedrijf van de Gemeente wil een hoogwaardige, moderne en efficiënte dienstverlener zijn voor haar afnemers. Zij wil daarbij optimaal gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen. Op deze wijze wil het IT Bedrijf in staat zijn de tegenwoordige uitdagingen van haar klanten aan te gaan en gereed zijn voor toekomstige kansen zodra deze zich aandienen. De IT infrastructuur is daarom continu aan verandering onderhevig. Uniformering, rationalisatie en optimalisatie van het landschap is continu aan de orde. Architectuur speelt bij alle nieuwe  ontwikkelingen een richtinggevende rol. Hierbij zijn flexibiliteit, wendbaarheid en samenwerking de kernbegrippen.

Aard en omvang van de werkzaamheden

Profiel:
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en creatieve Infrastructuur architect. Je hebt lef en staat voor je mening. Het stevig neerzetten van architectuur in het werk van alledag, bijstellen van architectuur op basis van ontwikkelingen en bepalen welke ontwikkelingen van belang zijn is jou niet vreemd. Je stelt grenzen en kaders. Onze doelen weet je te plaatsen binnen de doelen van de klant-organisaties. Dit weet je ook uit te dragen binnen de projectorganisatie. Tegelijkertijd weet je ook binnen het team de focus op het resultaat te houden. Als je deze uitdaging aan wilt gaan, dan willen wij graag met jou kennismaken.
 

De functie omschrijving

Samen met je collega (informatie)architecten van het IT Bedrijf en van de klanten van het IT bedrijf (o.a. CIO-office gemeente) neem je het voortouw bij de verbeteringen en vernieuwingen binnen het ICT infrastructuur domein van de organisatie. Je ontwikkelt en onderhoudt een visie op de IT infrastructuur architectuur en zorgt door afstemming met projecten en beheer voor een gestructureerde en gecontroleerde verandering. Je participeert in projecten en draagt bij aan de vertaling van architectuur naar praktisch uitvoerbare ontwerpen.
 

Je houdt je bezig met de volgende taken:

 • Het (mede-) ontwerpen van toekomstbestendige doelarchitecturen (High Level Designs) inclusief de onderlinge afhankelijkheden op technische gebieden.
 • Het onderhouden van de bestaande architecturen op bovengenoemde terreinen;
 • Het beoordelen van Low Level Designs en Technische Ontwerpen in kader van wijzigingen en projecten;
 • Het opstellen of beoordelen van project start architecturen bij projecten;
 • Advisering van (project-) management bij het nemen van (investerings)beslissingen die impact hebben op de technische architectuur;
 • (mede-) Uitvoeren impact analyses en bijdragen aan Plannen van Eisen;
 • (mede-) Borgen en verbeteren van het werken onder architectuur.

 

Kennis en competenties

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau;
 • Aantoonbaar beschikken (opleidingen en minimaal 4 jaar werkervaring) over kennis en ervaring met het opstellen en toepassen van architectuur;
 • Kennis van en ervaring met in gebruik zijnde enterprise architectural frameworks, relevante referentie architecturen, modellering (Archimate, TOGAF, Zachman, etc.) en eventueel bijbehorende tooling (bijv. BiZZdesign Architect);
 • Kennis van relevantie referentie architecturen en standaarden waaronder met name de GEMMA;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met een breed scala aan technische concepten en bijbehorende tooling;
 • Aantoonbare kennis / ervaring op het gebied van IT security en kennis van de privacy regelgeving m.b.t. data.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen kennisgebied;
 • Kan goed samenwerken, werkt verbindend, heeft aantoonbare ervaring met binden van meerdere leveranciers en opdrachtgevers aan resultaten (organisatie sensitiviteit);
 • Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn en signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig) en overziet daarbij de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, afbreukrisico, etc.);
 • Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij experts

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: dinsdag 19 februari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Netwerk & Infrastructuur
X

ICT - Netwerk & Infrastructuur

E-mail : *


Deel deze vacature: