Interim Informatiearchitect | Den Bosch

Omschrijving

Opdrachtomschrijving
Er werkt een klein team van architecten dat de organisatie adviseert op het gebied van technische architectuur, applicatie- en systeemarchitectuur en data/informatiearchitectuur. 
We werken hierbij nauw samen met o.a. datamanagement, informatiebeveiliging en informatieadvies. 
De informatiearchitect richt zich op een samenhangende architectuur, waardoor ruimte voor innovatie en flexibiliteit ontstaat. Hij is als generalist in staat om organisatiedoelen en –opgaven te vertalen naar architectuur. Hij heeft en geeft inzicht in de complexiteit van de informatievoorziening. Hij kent de organisatiestructuren, de werkprocessen, de informatie (stromen), de applicaties en (in mindere mate) de technische infrastructuur, in hun onderlinge samenhang, en kan rekening houden met aspecten zoals informatiebeveiliging en beheer. 
De architect is specialist in het kunnen structureren en modelleren van organisatie brede en complexe informatievraagstukken. Hij hanteert daarbij specifieke methodes, technieken en hulpmiddelen. Hij moet daardoor ook in staat zijn om de inzichten vast te leggen en te documenteren conform standaarden. Dit geldt zowel voor de huidige informatievoorziening als voor de gewenste. Hij ondersteunt de migratie van huidig naar toekomstig door het opstellen van principes en standaarden. Deze worden, op maat, aangereikt aan projecten waarmee een deel van het speelveld bepaald wordt. 

Taken
•Als projectarchitect zelfstandig toepassen en mede uitwerken van de architectuurkaders in projecten en adviezen.
•Samen met i-adviseurs uitwerken van business cases, in een vroeg stadium meegeven van kaders aan projecten (Project Start Architectuur), projecten begeleiden, advisering aan stakeholders zoals MTi, opdrachtgevers en portfolioteam/CIO.
•Mede opstellen van strategische informatievisie en –beleid.
•Doorontwikkelen van de doelarchitectuur/streefbeeld o.b.v. ambities en opgaven van de organisatie.
•Mede opstellen van principes, kaders en richtlijnen t.b.v. de informatievoorziening(en).
•Mede opstellen van een architectuurroadmap en de implementatie hiervan begeleiden.
•Mede uitwerken van actuele thema’s in verdiepingsnota’s. De nadruk ligt op informatie- en systeemarchitectuur. Hierbij rekening houdend met landelijkee referentiearchitecturen en ontwikkelingen.
•Signaleren van trends en ontwikkelingen en monitoren van de ontwikkelingen in de organisatie en processen die kunnen leiden tot nieuwe ontwikkelingen in de informatiearchitectuur.
•Onderhouden van relaties met belanghebbenden.
•Onderhouden van de huidige architectuurmodellen.
•Mede uitdragen van de doelarchitectuur binnen de organisatie.
•Stimuleren van het ‘werken onder architectuur’ binnen de organisatie en de architectuurvolwassenheid verhogen.

Eisen
Werkervaring
Je beschikt over minimaal 3 van de afgelopen 5 jaar (na 2013) aantoonbare werkervaring als Architect, op het gebied van Data/Informatie en/of Systemen/Applicaties en Integratie. Kennis van gangbare methoden en technieken op het gebied van informatie- en applicatiearchitectuur en van gegevensmodellen en data-architectuur. 

Werkervaring architectuurprocessen 
Je beschikt over recente werkervaring (opgedaan na 2013) met en kennis van architectuurprocessen (bijvoorbeeld DYA, TOGAF). 

Werkervaring architectuurmodelleren 
Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met architectuurmodelleren (ArchiMate is hierbij een vereiste). 

Werkervaring overheidsreferentiearchitecturen 
Je beschikt over aantoonbare kennis van de overheidsreferentiearchitecturen zoals NORA, PETRA of GEMMA. 

Kennis en werkervaring Trends 
Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het interpreteren van de nieuwste IT-trends en hun toepassingen bijvoorbeeld Cloud, Business Intelligence, Dataplatforms en ontwikkelingen als Open data en Big data. 

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: dinsdag 13 augustus 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Netwerk & Infrastructuur
X

ICT - Netwerk & Infrastructuur

E-mail : *


Deel deze vacature: