Interim Manager afdeling Vastgoed, Advies & Beleid | Eindhoven

Omschrijving

Achtergrond
Real Estate Management is één van de centrale diensten en is verantwoordelijk voor de totale vastgoedontwikkeling, het parkmanagement. Real Estate Management heeft een adviserende rol naar het College van Bestuur, op huisvestingsgebied. Om deze functie tot een succes te maken is een hechte samenwerking tussen Innovation Lab, Communicatie en Huisvesting noodzakelijk. Real Estate Management zelf telt ongeveer 50 medewerkers en heeft de volgende afdelingen: Strategie & Programma, Projecten, Advies & Beleid, Beheer & Onderhoud en Bedrijfsvoering. De afdeling Advies & Beleid is verantwoordelijk voor beleid inzake veiligheid en technische kwaliteit. Het team adviseert de overige teams binnen Real Estate Management op tactisch niveau, is verantwoordelijk voor het opstellen van programma’s van eisen voor projecten van vervangingen.
De afdeling adviseert:
• Projecten en heeft een toetsende rol bij ontwerp en de uitvoering door derden;
• Beheer en Onderhoud als het gaat om integrale kwaliteit van gebouwen en terrein en meerjaren onderhoudsplanningen;
• Programmateam bij het uitwerken van ruimte aanvragen, programmatische ontwikkelingen en aanvragen van derden op het terrein.

Aanleiding en doelstelling van de opdracht
Voor de afdeling Advies & Beleid zijn wij op zoek voor een periode van 6 maanden naar een Interim manager.

Functieprofiel en kernvaardigheden
De Interim manager Advies & Beleid dient te voldoen aan het volgende functieprofiel en de volgende vaardigheden: Als interim manager van de afdeling Advies & Beleid vervul je o.a. de volgende taken:
• Leidinggeven aan en coachen van de medewerkers binnen de afdeling Advies & Beleid, zodanig dat de kwaliteit en professionaliteit zich verder ontwikkelen. Integraal en toekomstgericht advies zijn kernwoorden;
• Het verder vormgeven, professionaliseren en uitbouwen van de afdeling Advies & Beleid binnen Real Estate Management, waarbij ook kritisch gekeken wordt naar het huidige proces.;
• Op strategisch niveau adviseren over bouwkundige en technische vraagstukken, in samenwerking met de medewerkers van de afdeling Advies en Beleid;
• Gevraagde en ongevraagde advisering begeleiden over complexe technische bouwkundige vraagstukken;
• Op basis van eigen visie, kennis en kunde bijdrage leveren aan de totstandkoming van het totale technische beleid van Real Estate Management;
• Als lid van het MT Real Estate Management input geven en meewerken aan de ontwikkeling van de gehele dienst. Bovenstaande realiseer je door actief de verbinding en samenwerking op te zoeken naar andere afdelingen binnen Real Estate Management;

Profiel:
Wij zoeken een kandidaat die voldoet aan de volgende eisen:
• Minimaal een afgeronde relevante technische opleiding op WO niveau met minimaal 15 jaar ervaring in het vastgoed werkveld;
• Ervaring in het verder professionaliseren en uitbouwen van een advies- en beleidsafdeling in het vastgoedwerkveld.
• Het kunnen sturen op samenhang en samenwerking met andere afdelingen en projecten;
• Ruime ervaring in strategische advisering;
• Aantoonbare ruime ervaring met het werken in een vergelijkbare bestuurlijke complexe organisatie en functie;
• Je beschikt over een sterk ontwikkeld gevoel voor complexe politiek-bestuurlijke organisaties;
• Je bent resultaatgericht, klantgericht, creatief, overtuigend, adviesvaardig, teamspeler en je, beschikt over visie/helicopterview;
• Je kan effectief mondeling en schriftelijk communiceren met inhoudelijk deskundigen en niet inhoudelijk betrokkenen.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: woensdag 20 november 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Noord-Brabant
X

Noord-Brabant

E-mail : *
Manager
X

Manager

E-mail : *
Onderwijs
X

Onderwijs

E-mail : *
Interim Manager
X

Interim Manager

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Facilitair
X

Facilitair

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures