Interim Manager Communicatie | Den Haag

Omschrijving

Megaproject RijnlandRoute zoekt ervaren Communicatiemanager
Wij bouwen aan de een van de grootste infrastructuurprojecten van het land. De komende jaren realiseren wij een nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44. Maar behalve aan een imposante boortunnel en lokale aansluitingen bouwen wij ook aan onze reputatie. Want wij zijn ons er goed van bewust dat een succesvolle voltooiing van deze megaklus alleen maar kan met de steun van ons stakeholders en draagvlak in de omgeving. Wij werken dan ook hard om het vertrouwen van omwonenden, belangenorganisaties en andere stakeholders te behouden en als het maar even kan te vergroten. De uitvoering van het project begint op stoom te komen en de start van het boren van de ruim 2 km lange tunnel is binnen handbereik. Om goed gesteld te staan voor de dynamische en intensieve uitvoeringsfase hebben wij onze communicatiestrategie nog een keer onder de loep genomen en grondig geactualiseerd. Wij zoeken een stevige en ervaren communicatiemanager die de komende jaren uitvoering van deze communicatiestrategie ter hand neemt en tot een succes maakt.

Omschrijving van de opdracht
De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt aan een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk. Dat doet zij samen met het Rijk en de omliggende gemeentes aan de RijnlandRoute;

De RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, namelijk:
• Een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer;
• Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten);
• Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.

Het programma RijnlandRoute bestaat uit het aanpassen van bestaande wegen/knooppunten en een nieuwe provinciale weg met aansluitingen op bestaande rijkswegen. Meer specifiek bestaat het programma uit de volgende deelprojecten:
• de A44-N434-A4;
• de N206 / ir. G. Tjalmaweg in Katwijk / Oegstgeest;
• de N206 / Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden
De financiële omvang van de RijnlandRoute bedraagt bijna € 900 mln. Het deelproject A44-N434-A4 is in uitvoering. De boortunnel (bestaand uit twee buizen) is daarbij de grote aandachttrekker. De gunning van het deelproject Tjalmaweg zal naar verwachting begin 2019 plaatsvinden en het deelproject Europaweg bevindt zich in de Voorbereidingsfase van de Realisatie. Meer over het project lees je op de website van de Provincie Zuid-Holland.

De communicatieopgave
De realisatie van de RijnlandRoute heeft voor een lange periode flinke impact op de omgeving. Dit tegen de achtergrond van soms kritische stakeholders en omwonenden. Dat vraagt om een sensitieve en omgevingsbewuste organisatie, om bereidheid tot samenwerking, openheid over voortgang en successen maar ook over risico’s en tegenvallers. En tegelijkertijd zijn we bijzondere staaltjes van engineering aan het uitvoeren, lossen we ingewikkelde technische problemen op en bedenken we ingenieuze oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen tijdens de bouw.

De communicatieopgave waar jij je tanden in mag zetten is omvangrijk en veelzijdig. Zo denk je mee over de positionering van het programma en ben je de drijvende kracht achter een inspirerende profilering. Je weet een goede balans te bewaken tussen zorgvuldige en persoonlijke omgevingscommunicatie enerzijds en een meer proactieve en wervende corporate communicatie anderzijds. Je kent het belang van een sterke en verbindende identiteit en organisatiecultuur voor de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers. En bij dit alles heb je steeds oog voor de positie en belangen van de verantwoordelijke gedeputeerde. De komende tijd zetten wij extra in op het vergroten van de bekendheid van de RijnlandRoute en het versterken van onze relaties met omwonenden, hun organisaties, volgers en geïnteresseerden, opiniemakers en criticasters. En we willen ons onderscheiden door te verrassende toon te zetten, voorop te lopen en te vernieuwen.

Jouw rol als manager Communicatie
 Je communiceert open, eerlijk en transparant met de buitenwereld en je bent de ogen en oren van de organisatie voor wat er speelt;  Je hebt een goede antenne voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, je hebt een scherp oog voor de rol en verantwoordelijkheden van de bestuurder en bent voor hem de gesprekspartner voor wat betreft communicatieaangelegenheden mbt de RijnlandRoute;
 Je adviseert de programmadirectie over de communicatieaanpak, kijkend door de ogen van onze omgeving en medewerkers;
 Je maakt onze medewerkers tot betrokken en trotse ambassadeurs van het project en de Provincie Zuid-Holland, door hun communicatiebehoeften te zien en hun verhalen te vertellen;
 Je bent niet alleen sterk in het communiceren van de successen van het project, je stelt je ook open op in crisissituaties en leidt deze effectief in goede banen;
 Je bouwt in een transparante en eerlijke sfeer mee aan het (maatschappelijk) vertrouwen in het project, de projectorganisatie én de Provincie Zuid Holland en aan duurzame relaties met omgeving en stakeholders;
 Je bouwt vanuit het onlangs ontwikkelde strategisch kader aan de bekendheid van het project en het versterken van de reputatie van de RijnlandRoute en de Provincie Zuid-Holland;
 Je vertaalt de reputatiestrategie inspirerend naar aanpakken voor interne en externe communicatie, zorgt voor focus door aansprekende thema’s te identificeren en op een wervende manier te communiceren.
 Je ontwikkelt een aanpak voor de communicatie over risico’s en issues, komt met een overtuigende en proactieve mediastrategie en zorgt er mede voor dat de organisatie niet overvallen wordt door, maar gesteld staat voor calamiteiten en crises;
 Je weet bij elk communicatiemiddel de juiste toon aan te slaan, passend bij de doelgroep die je wilt bereiken;
 Je bent initiatiefrijk en hebt een goed oog voor de verhalen van de bouwers, tunnelboorders en medewerkers van de projectorganisatie.

Eisen

  1. Gedurende de periode van 1 april 2019 tot 31 december 2022 beschikbaar voor gemiddeld 32 uren per week voor de voorbereiding uitvoering en realisatie van het programma en is flexibel inzetbaar. Je moet op 1 april kunnen starten, of eerder in onderling overleg;
  2. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
  3. Aantoonbare en gedegen kennis en ervaring als communicatiemanager op een groot complex infrastructureel project vergelijk met de RLR (met een omvang van € 500 mln) waarin je zowel verantwoordelijk was voor inhoud, proces als bedrijfsvoering;
  4. Aantoonbare en gedegen kennis en praktijkervaring als communicatiemanager op infrastructurele projecten in uitvoering;
  5. Je hebt aantoonbare ervaring met en een visie op strategie, ontwikkeling en uitvoering van verschillende communicatiedisciplines (online, pers en media, interne communicatie en crisis- en risicocommunicatie);
  6. Kennis van en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur;
  7. In het bezit zijn van rijbewijs B;
  8. Een motivatiebrief geschreven.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 14 maart 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatie Manager
X

Communicatie Manager

E-mail : *
Zuid-Holland
X

Zuid-Holland

E-mail : *
Den Haag
X

Den Haag

E-mail : *
Manager
X

Manager

E-mail : *
Overheid
X

Overheid

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatie & PR
X

Communicatie & PR

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures