Interim Medior Communicatieadviseur Sociaal Domein | Amsterdam

Omschrijving

Functieomschrijving
De gemeente Amsterdam zoekt voor Werk, Participatie en Inkomen (WPI) een stevige medior Communicatieadviseur die aan de slag gaat voor Participatie.
 
Wat doet Werk, Participatie en Inkomen (WPI)
Werk, Participatie en Inkomen wil iedere bijstandsgerechtigde zo goed mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Daarbij is werken het doel en participeren de norm.
We ondersteunen mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komen. Het doel hiervan is de uitstroom naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt, zonder inkomensondersteuning.

We werken aan:

 • beantwoorden van arbeidsmarktvragen,  informatie, advies en ondersteuning aan werkgevers in de regio Groot-Amsterdam
 • onderzoek en advies, onder meer het delen van regionale arbeidsmarktinformatie met partners en het opstellen van een gezamenlijk marktbewerkingsplan
 • uitwisselen van vacatures, werk-participatiearrangementen en/of kandidaten met partners (acquisitie en plaatsing)
 • bemiddeling naar werk door middel van het (intensief) begeleiden van bewoners en parttime werkenden en training en workshops vanuit het loopbaancentrum
 • re-integratie in eigen beheer (op basis van Raadsbesluit, wettelijk taak vanuit Wet werk en bijstand)
 • begeleiding Sociale Werkvoorziening, Begeleid Werken en detacheringen op basis van het Raadsbesluit (wettelijke taak vanuit Sociale Werkvoorziening)
 • begeleiding van gesubsidieerde arbeid
 • bemiddeling van jongeren naar school of werk
 • het rechtmatig verstrekken van uitkeringen en overige inkomensondersteunende voorzieningen.
   

De Directie Participatie is voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
De Directie Participatie heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van de nieuwe Zorgwet en de Participatiewet. De inzet is multidisciplinair op het gebied van gezondheid, opvoeding, armoede en schulden, participatie en taal.

Belangrijkste doelstellingen daarbij zijn:

 • mensen komen terecht in de juiste voorziening;
 • waar mogelijk bewegen mensen richting betaald werk;
 • we spelen in op (tijdelijke) terugval.
   

De Directie Participatie bestaat uit de volgende vier afdelingen:

 • afdeling Activering
 • afdeling Intake
 • afdeling Educatie en Inburgering
 • afdeling Beleid Werk en Inkomen

Werkzaamheden

 • Adviseren op politiek bestuurlijk sensitieve dossiers 
 • Positionering Participatie
 • Adviseren van directie en management op diverse vraagstukken 
 • Communicatie advies voor het bereiken van specifieke doelgroepen
 • Communicatie advies voor interne verandervraagstukken
 • Schakel tussen de inhoudelijke afdelingen en het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam.

Eisen

 1. beschikt minimaal over HBO / WO werk- en denkniveau.
 2. aantoonbare ervaring als medior communicatieadviseur.
 3. aantoonbare ervaring binnen een overheidsinstelling of andere complexe organisatie.
 4. aantoonbare ervaring met het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan directie en management.
 5. aantoonbare ervaring binnen het sociaal domein.
 6. aantoonbare ervaring met (interne) verandercommunicatie.
 7. geeft een korte motivatie (1 A4) voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten, met benoeming van concrete resultaten

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: maandag 02 september 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatieadviseur
X

Communicatieadviseur

E-mail : *
Noord-Holland
X

Noord-Holland

E-mail : *
Amsterdam
X

Amsterdam

E-mail : *
Gemeente
X

Gemeente

E-mail : *
Medior
X

Medior

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatie & PR
X

Communicatie & PR

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures