Interim Product Owner

Omschrijving

 
Voor onze eindklant, een overheid, zijn wij opzoek naar een Interim Product Owner.
Let op! Werkzaamheden zijn in Den Haag en Almelo.
 
Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Gezocht wordt een Product Owner (PO) met expertise op het vlak van online (portalen) strategie. Ruime ervaring met Agile/Scrum, bij voorkeur gewerkt in situaties met meerdere aanleverende teams / partijen.
De PO werkt nauw samen met en legt verantwoording af aan de projectmanager (PM). Hoofdtaken van de PO zijn:
1. Het bewaken op productniveau van de inhoud (MVP), de strategie rond de increments en betrekken van de stakeholders bij de keuzes;
2. Coördineren van de bouw en zorgen voor een succesvolle lancering van de eerste release van het KbSP;
3. Overdracht van het PO-schap aan een product owner uit de keten op het moment dat versie 1 live gaat.
Vanuit de visie op de eerste release, zet de PO de lijnen uit voor enerzijds de werkzaamheden aan de kant van de business (nadere uitwerking van epics, use-cases, scenarios/procesflows en criteria geschikt voor bouw) en anderzijds de werkzaamheden voor de bouw (toegang en privacybeleid, de portaalfunctionaliteit waaronder tijdslijn, bibliotheek en woordenboek alsmede koppelvlak en berichtstructuur).
Hoewel de MVP/backlog voor de eerste release grotendeels is bepaald, is de volgorde waarin functionaliteit wordt gebouwd cruciaal. Wat moet eerst, wat kan later, wat zijn de increments en wat betekent elke increment voor de bouw van de webservices bij de ketenpartners. Slimme keuzes en bijstelling is noodzakelijk.

Profiel
● Kennis van bestaande online (portalen)strategieën;
● Kennis en inzicht van ontwikkelingen op het vlak van online event gedreven portalen voor burgers, ook in relatie tot wettelijke kader (privacy, compliance);
● In staat de propositie van het ketenportaal vanuit inhoud/business te verbinden met de doelstellingen van de ketenpartners, en hierin verbindend, creatief en overtuigend te zijn (uitleggen propositie ketenportaal);
● Kennis en ervaring van de business/processen van de ketenpartners in relatie met het portaal (bv informatiemomenten, inhoud communicatie, wettelijke kaders) heeft de voorkeur;
● Ervaring met het ‘op de werkvloer’ concreet bijdragen aan de bouw van online applicaties, het verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen van scope. Het kunnen vervullen van de rol van PO bij het team(s) van de leveranciers;
● Ervaring met scrum-methodieken en tooling.
● Ervaring met het op verschillende niveaus (laten) testen van online applicatie (usability, outcome, compliance wetgeving);
● In staat op tijd keuzes in het kader van doorlooptijd, inhoud of budget te identificeren en deze voor te leggen;
● In staat (in afstemming met de projectmanager) product demo’s te geven op alle denkbare niveaus. Gesprekspartner.

Taken
● Is eindverantwoordelijk op product niveau (structuur en inhoud portaal).
● Is lid van de Stuurgroep.
● Onderhoudt de product backlog (totaal) met onderscheid naar het MVP voor release 1 en eventuele vervolgreleases;
● Verwerkt het MVP in een globale roadmap van increments (één of meer sprints) op het KbSP; stemt dit af met leveranciers en ketenpartners als onderdeel van het Agile (incrementeel) ontwikkelen; licht deze toe aan stakeholders; beargumenteert keuzen en legt inhoudelijke keuzes of dilemma’s voor.
● Vertegenwoordigt formeel de eindgebruiker bij de bouw (in afstemming met expertgroep).
● Stuurt leverancier(s) aan vanuit inhoud (product owner rol), is aanwezig op ‘werkvloer’ en bewaakt focus.
● Geeft inzicht in voortgang (product demo) en organiseert de inhoudelijke / functionele toetsing bij focusgroepen en met proefpersonen (technische testen liggen bij de leveranciers).
● Bewaakt vanuit inhoud en techniek de uitvoering van diverse typen van onderzoek (technisch, inhoudelijk, usability, outcome). Stuurt partijen aan.
● Biedt inhoudelijke input bij opstellen communicatieplan en ingebruikname.
● Draagt inhoudelijk bij aan de integrale planning en de voortgangs-rapportage (onderdeel van totale voortgang).
● Zorgt ervoor dat de bouwfase voor versie 2 is voorbereid met de aan te stellen interne PO (zoals product backlog actualiseren en samen met nieuwe PO en leverancier bespreken). Werkt nieuwe PO in.
● Zorgt voor een heldere positionering t.a.v. andere partner initiatieven door verbinding te leggen tussen ketenportaal en bestaande online (portaal)strategie bij ketenpartners inclusief departement op basis van strategie en inhoud voor het KbSP.

EISEN

  • Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal. 
  • Beschikbaar voor 16 tot 24 uur per week voor de periode tot 1-12-2019 
  • Afgeronde HBO/WO opleiding 
  • Minimaal 3 jaar werkervaring met online (portalen) strategieën in dienstverlening naar burgers. 
  • Minimaal 3 jaar Agile-Scrum ervaring met meerdere teams. 
  • Relevante werkervaring binnen de organisatieonderdelen van de Rijksoverheid of relevante werkervaring binnen het maatschappelijk domein. 
  • Werkervaring met online (portalen) strategieën in dienstverlening naar burgers. 
  • Kennis en ervaring van de business/processen van de ketenpartners
  • Ervaring met het op verschillende niveaus (laten) testen van online applicatie (usability, outcome, compliance wetgeving) 
  • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met Agile/Scrum methodieken en tooling 

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: maandag 31 december 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Algemeen & Changemanagement
X

ICT - Algemeen & Changemanagement

E-mail : *
ICT - Software & App Development
X

ICT - Software & App Development

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures