Interim Programmamanager Digitalisering | Rotterdam

Omschrijving

Jouw functie

Het doel van het programma is om binnen 5 jaar (2017-2022) te zorgen voor de digitale dossiervorming van 90% van de daarvoor in aanmerking komende werkprocessen door met de clusters de dossiers papierarm in te richten, op orde te brengen en te centraliseren in het concern Document Management Systeem, DIVA (Digitale Informatievoorziening Alfresco). Hierdoor kunnen de betrokken ambtenaren en waar mogelijk met ketenpartners snel en eenvoudig digitale documenten vinden, delen en beheren, oftewel digitaal (samen)werken aan één dossier.
 
De programmamanager moet een onafhankelijke rol vervullen. Hij/zij is een bruggenbouwer die, ondanks tegenstrijdige belangen tussen verschillende partijen, de dialoog gaande weet te houden en partijen aanzet om tot oplossingen te komen. Hiertoe moet de programmamanager vertrouwen winnen bij alle partijen, moet hij senioriteit uitstralen en in staat zijn om knelpunten voor het voetlicht te brengen. Vooral ten aanzien van het besluitvormingsproces moet hij/zij zich vervolgens als autoriteit opstellen. Dit om te voorkomen dat hij zelf als probleemeigenaar van een knelpunt of verstoorde relatie wordt gezien.
 
Dit houdt o.a. in:

 • Uitvoering geven aan het programmaplan zoals goedgekeurd door de stuurgroep.
 • Sturen op het programma, de programmaresultaten en resultaten van onderliggende projecten conform afgesproken planningen.
 • Zorgen voor de juiste bemensing van het programma en de projecten volgens de (inkoop)regels van de gemeente.
 • Draagvlak creëren bij de directie, management en medewerkers van clusters en andere stakeholders.
 • Anticiperen op knelpunten en issues, oplossingen vinden en opdrachtgever tijdig informeren.
 • Besluitvorming organiseren.
 • Voorbereiden stuurgroep, voorzitten stuurgroepen onderliggende projecten,
 • Aanleveren rapportages (MIP, HPR, enzovoorts conform afspraken).
 • Sturen op financiën en hierover verantwoording afleggen.
 • Sturen op veranderkundige aspecten van digitaal werken

Jouw profiel – eisen

 • Een afgeronde wo opleiding
 • Minimaal 7 jaar ervaring als programma/projectmanager, opgedaan in de afgelopen 10 jaar
 • Minimaal 5 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar, in een soortgelijke functie met de volgende werkzaamheden:
  • Werkervaring in een soortgelijke functie bij een (semi) overheidsinstelling
  • Werkervaring met verandertrajecten
  • Werkervaring met digitalisering
 • Een afgeronde training/cursus:
  • Principe 2 Foundation of Practitioner
  • Verandermanagement
  • Leiderschapstraining
 • Kennis van en ervaring met:
  • Financieel en analytisch inzicht
  • Document Management Systeem (DMS)
  • Informatiebeheer (Dossiervorming, metadata)
 • Werkervaring in een grote en complexe omgeving (meer dan 3000 medewerkers)

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 08 augustus 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
ICT - Algemeen & Changemanagement
X

ICT - Algemeen & Changemanagement

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures