Interim Programmamanager Sociaal Domein | Amsterdam

Omschrijving

Functieomschrijving
De afdeling Inkomensvoorziening bepaalt en beheert de toekenning van uitkeringen, is verantwoordelijk voor het verzenden en verwerken van klantenpost en mutaties met betrekking tot de uitkering, re-integratie, werk of participatie en het aanpassen of beëindigen van de uitkering aan de hand van wijzigingen in de situatie van de klant.  Stuk voor stuk belangrijke taken, waarvan de kwaliteit van uitvoering een directe impact heeft op veel Amsterdammers.

 

De opgave staat onder druk. Met de groei van de Amsterdamse bevolking en de vooruitzichten op de werkgelegenheid, is het waarschijnlijk dat het aantal Amsterdammers dat een beroep doet op een uitkering toeneemt. De benodigde toename van uitgaven staat op gespannen voet met de afname van beschikbare (incidentele) gelden. Tegelijkertijd werkt de afdeling ook aan de eigen doorontwikkeling.  In het verbeterplan uit 2016 werd de afdeling nog omschreven als een verwaarloosde organisatie. Hoewel de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet zijn een aantal aandachtspunten nog altijd actueel. Ook heeft het College begin december 2018 ingestemd met een businesscase tot modernisering van de scanstraat. Uitvoering van de businesscase zal ook personele consequenties hebben.

 

Dit alles dwingt Inkomensvoorziening om te anticiperen op de toekomstige dienstverlening, de samenwerking intern en in de keten en doorontwikkeling van de organisatie. De programmamanager organisatieontwikkeling zal het MT van Inkomensvoorziening hierbij in verschillende rollen ondersteunen. Je werkt hierbij oplossing- en resultaatgericht, op meerdere abstractieniveaus, je werkt vanuit aantoonbare relevante werkervaring en kennis van reorganisaties in Amsterdam. Je hebt uitstekende organisatorische eigenschappen, weet diverse partijen aan je te binden, werkt snel  én.. je  hebt een uitstekend pen.

 

Twee specifieke aspecten in deze ondersteuning betreffen 1. Het management van het kwaliteitsprogramma ‘Aanpak Inkomstenverrekening’ en 2. Als expert participeren in de reorganisatie van de Scanteams als onderdeel van het programma gericht op de Modernisering van de Scan straat.

 

Programma ‘Aanpak Inkomstenverrekening’
De Participatiewet garandeert een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. De middelen waar de bijstandsgerechtigde zelf over beschikt (inkomen en vermogen), worden (soms deels) in aanmerking genomen bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. Een belangrijke taak van de afdeling is het verrekenen van inkomsten die bijstandsgerechtigden maandelijks ontvangen naast de uitkering.

 

Uit onderzoek is gebleken dat deze verrekening een foutgevoelig traject kan zijn. De doorlooptijd en complexiteit van de berekening kunnen zorgen voor onduidelijkheid voor de bijstandsgerechtigde en kan als een drempel ervaren worden om te gaan werken. Het klanttevredenheidsonderzoek laat nu een stijgende lijn zien naar een voorzichtige voldoende. Ambitie is om deze stijgende lijn door te trekken. Er wordt een programma ingericht waarbinnen structureel, met aandacht voor alle relevante facetten van inkomstenverrekening en voortbouwend op de stappen die inmiddels zijn gezet, gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van inkomstenverrekening naar een klantvriendelijk proces waarin de klant snel en correct weet waar hij aan toe is. De programmamanager organisatieontwikkeling zal  tevens leiding geven aan het programma ‘Aanpak Inkomstenverrekening’.

 

Modernisering van de Scan straat 
De Digitale Administratieve teams van afdeling Inkomensvoorziening zijn onder andere verantwoordelijk voor digitalisering van de klantenpost en de verdeling van deze post over verschillende teams.  Deze teams vervullen een sleutelrol in de klantprocessen van de directies Werk, Participatie en Inkomen  omdat zij aan de start staan van de meeste klantprocessen. In 2018 heeft het College besloten tot modernisering van de Scanstraat. Hierdoor zal een groot deel van het werk geautomatiseerd worden, hetgeen ook personele consequenties zal hebben. Het ontwerpen van de nieuwe organisatie en vorm geven en uit voeren deze reorganisatie is onderdeel van de opdracht aan de projectleider  ‘Modernisering van de Scan straat’.   Omdat de ervaring met reorganiseren binnen het projectteam beperkt is, zal de programmamanager organisatieontwikkeling tevens participeren in het projectteam  en deze expertise toevoegen aan het team, waar nodig ook met de realisatie van het organisatieontwikkelplan.

 

Werkzaamheden

 • Je fungeert als coach van de programmamanager Modernisering Scan Straat en participeert als expert in het projectteam verantwoordelijk voor de reorganisatie van de Digitale administratieve teams. Jouw inzet ( adviesén ‘handjes’) richt zich op zowel het organisatieontwerp als op als op het ontwerp en de implementatie van de reorganisatie zelf.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma ‘Aanpak Inkomstenverrekening’ en bent hierin sparringpartnervan het MT van Inkomensvoorziening
 • Je signaleert en managet potentiele risico’s en rapporteert aan politiek- en ambtelijk opdrachtgever en stuurgroep over de voortgang van het programma.
 • Je formeert (tijdelijk samengestelde) programma en projectteams, stuurt ze aan en bent verantwoordelijk voor het uitlijnen van de processtappen.
 • Vanuit natuurlijk gezag en je verbindende instelling weet je medewerkers aan te steken in energie en enthousiasme omtrent de ingezette veranderingen.

 

Eisen

 • beschikt minimaal over een WO opleidings- en werkniveau.
 • minimaal minimaal 5 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie
 • aantoonbare ervaring met verandermanagement
 •  leidinggevende ervaring in het kunnen draaien van veelomvattende programma’s en managementervaring als lijnmanager, bij voorkeur in een veranderende omgeving/ organisatie in reorganisatie.
 • ervaring en actuele kennis van reorganiseren binnen een grote gemeente
 • ervaring met reorganiseren binnen gemeente
 • aantoonbare actuele kennis van het NRGA.
 • aantoonbare affiniteit met Inkomstenverrekening.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 21 juli 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Programma Manager
X

Programma Manager

E-mail : *
Noord-Holland
X

Noord-Holland

E-mail : *
Amsterdam
X

Amsterdam

E-mail : *
Medewerker
X

Medewerker

E-mail : *
Gemeente
X

Gemeente

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Sociaal Domein
X

Sociaal Domein

E-mail : *
Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures

Ook de nieuwste opdrachten in uw mailbox ontvangen?