Interim Projectleider

Omschrijving

In de functie van projectleider/coördinator afhankelijkheden ben je verantwoordelijk voor het identificeren van, clusteren van en afstemming met een groot aantal stakeholders.

Je werkt alle afhankelijkheden naar Spiral 0 uit voor de onderstaande onderwerpen:

a. Beschrijving van de afhankelijkheid (detailanalyse)

b. Impact van de afhankelijkheid

 c. Planning 

d. Issues en risico’s die van toepassing zijn

e. Afstemming met functionarissen van de secties realisation, readiness en strategie & advies binnen het programma Foxtrot

 f. Advies over het managen van de afhankelijkheden naar de projectmanager Spiral 0 en indirect de stuurgroep.

Vanuit je analyse van de afhankelijkheden naar Spiral 0 maak je concrete afspraken per afhankelijkheid m.b.t. het uitwisselen van informatie, bespreken knelpunten, besluitvorming en mogelijke escalatie hiervoor.

Je leest en analyseert documenten van de afhankelijkheden naar Spiral 0 ter voorbereiding op bestaande overleggen.

Je neemt deel aan alle bestaande project overleggen en/of stuurgroep overleggen v.w.b. de afhankelijkheden naar Spiral 0 en brengt informatie in bij het projectteam Spiral 0.

Je richt een coördinatiegroep afhankelijkheden richting Spiral 0 in waar de belanghebbenden zitting in hebben en je bespreekt daarin de dagelijkse gang van zaken, mogelijke knelpunten etc.

Je gaat actief het gesprek aan daar waar er knelpunten dan wel kansen tussen Spiral 0 en de afhankelijkheid ontstaan en schets oplossingen.

Je bereidt indien nodig documenten voor die ter besluitvorming in de stuurgroep Spiral 0 ingebracht worden. Je monitort of er nieuwe afhankelijkheden ontstaan richting Spiral 0 en je gaat actief aan de slag om deze cf bullit 2 uit te werken. 

Je maakt een format en rapporteert over de voortgang van het managen van de afhankelijkheden richting Spiral 0 cf de gemaakte afspraken.

 Je legt verantwoording af aan de projectmanager Spiral 0.

 Je neemt deel aan het wekelijks projectteam overleg.

 Als coördinator behartig je de belangen van Spiral 0 en heb je een grote mate van zelfstandigheid.

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres  bevatten. Daarnaast is een motivatie verplicht.

Minimale functie-eisen (harde eisen)

•Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring als projectleider/coördinator waarbij je ervaring hebt met het managen van complexe vraagstukken waarbij meerdere verschillende belangen een rol spelen.

• Aantoonbare ervaring met stakeholdersmanagement.

• Aantoonbare ervaring met het werken van verschillende niveaus; van bestuurder t/m de werkvloer (operationeel & uitvoerend).

• Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met het werken bij de Rijksoverheid of een vergelijkebare organisatie.

Wensen

• Kennis van en inzicht in de organisatie bij voorkeur het Ministerie of vergelijkbare uitvoeringsorganisaties is wenselijk.

• Ervaring met het werken in IT projecten.

• Gecertificeerde projectmanager IPMA C of hoger.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 24 november 2022


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
ICT - Projectmanagement
X

ICT - Projectmanagement

E-mail : *
Projectmanager
X

Projectmanager

E-mail : *
Overig
X

Overig

E-mail : *
Projectmanager ICT
X

Projectmanager ICT

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures