Interim Projectleider Recruitment ICT | Utrecht

Omschrijving

Team recruitment en de pilot ICT

Het team recruitment is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat (van binnen of buiten de organisatie) voor een tijdelijke of vaste vacature. Het team moet de komende jaren een toenemend aantal mensen werven op een krapper wordende arbeidsmarkt met toenemende concurrentie.

De organisatie heeft de noodzaak onderkend en de wens uitgesproken om stevig te investeren in de toename van hooggekwalificeerd digitaal gespecialiseerd personeel. De veranderende wereld, nationaal en internationaal, en het aandeel ICT hierin maakt het onafwendbaar om met de veranderingen mee te gaan.

In juli 2018 is hiertoe de ICT pilot in het leven geroepen. Doel van deze pilot is, om in nauwe samenwerking met ketenpartners een snel, effectief en hoogwaardig recruitment-, screening- en aanstellingsproces te verwezenlijken voor de schaarse ICT-doelgroep. Het ketenproces dat hiervoor gerealiseerd is, heeft de gemiddelde reguliere doorlooptijden en de uitval van kandidaten fors verlaagd.

De ICT-pilot heeft een tijdelijk karakter. Uiteindelijk is het doel om de werkwijze die hier ontstaan is verder in te bedden, te integreren in de reguliere processen en verder uit te rollen.

Om beide ambities (werving schaarse doelgroep en inbedding werkwijze) verder vorm te geven zijn we binnen team Recruitment Digitalisering op zoek naar een projectleider die tevens verantwoordelijk is voor de aansturing van het bestaande recruitmentteam. Opererend vanuit Rotterdam met als werklocatie Utrecht. Voor deze rol moet je bereid zijn om te reizen naar verschillende locaties.

 

Verantwoordelijkheden

Als projectleider en coordinator van het recruitmentteam heb je een aantal belangrijke kerntaken:

 • Realisatie van de operationele resultaten in de keten
 • Dagelijkse aansturing van een team van professionals
 • Relatiebeheer en accountmanagement binnen het ICT domein
 • Samenwerking met de proceseigenaar en verbetermanager
 • Voorwaarden op strategisch -en tactischniveau realiseren om de werkwijze in te bedden binnen de organsiatie
 • Coachen van de medewerkers in een situatie waarin organisatieontwikkeling en het te behalen van het resultaat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
 • Optimaal adviseren van vacaturehouders.
 • Vacatureproces effectief en efficiënt inzetten (mensen, middelen, systemen en processen).
 • Innovatief werken binnen kaders.

 

Je bent sparringspartner op diverse digitale ontwikkelingen gekoppeld aan werving vanuit de specialistische doelgroep. Door je ruime ervaring binnen het ICT werkveld en de goede en gedegen marktkennis in het digitale domein ben je in staat om op complexe vraagstukken mee te denken en te adviseren ten einde de doelstellingen rondom instroom van hoogwaardige kennis binnen de digitale doelgroep mede te realiseren. Als projectleider ben je op tactisch (uitvoerend) en strategisch niveau aanspreekpunt en regisseur voor zowel het recruitmentteam en de stakeholders binnen HRM en ICT.

 

Je bent als coordinator in staat om op basis van kennis en ervaring een specialistisch ICT recruitment-team te begeleiden naar de gewenste prestatiehoogte. Het recruitmentvak is jouw tweede natuur, advisering op de zwaardere ICT wervings-vraagstukken zit je in het bloed. Je bent een netwerker pur-sang en ziet in elk probleem een uitdaging. Je bent in staat om een team aan je te binden en te blijven boeien, maar ook jouw interne netwerk vertrouwd op jouw kennis en ervaring binnen het digitale domein.
Je bent de aanjager in een continu proces van verandering en verbetering in de keten. Je bevordert de deskundigheid, professionaliteit en zelfsturing van je team. Je stimuleert en kan adviseren over het gebruik van social media en crowdsearching  door de recruiters, als middel om de juiste kandidaat binnen te halen.
Door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor eigen ontwikkeling ben je in staat het team te laten excelleren.
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het cluster en voor het behalen van de operationele resultaten. Je bent sparringpartner van de opdrachtgever en adviseert over complexe vraagstukken. Je werkt hierbij nauw samen met de (strategisch) recruiters.
Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van werkprocessen in het cluster. Je bent alert op nieuwe informatie en zet analyses om in concrete oplossingen. Je informeert en instrueert het team over nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgevingen.
Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en in dat kader organiseer je werkoverleg, voer je voortgangsgesprekken en coach je het team in de dagelijkse werkuitvoering.
Netwerken is voor zowel de recruiters als de coördinator een belangrijke taak en competentie. Je weet als geen ander verbinding te maken met mensen en verbindingen te leggen tussen mensen op alle niveaus in de organisatie.
Gelet op de grote instroomopgave en de verbeteringen en veranderingen die doorgevoerd gaan worden is het belangrijk dat je enerzijds draagvlak kunt creëren en anderzijds moeilijke beslissingen durft te nemen. Weerstand weet je om te buigen. Analytisch ben je scherp en neem je initiatief in het zoeken naar oplossingen bij voorkomende problemen.
Wie ben jij?

We zoeken een projectleider / recruitmentcoördinator met een visie op en passie voor recruitment en kennis van ICT en de digitale wereld. Iemand die creatief en out of the box kan denken, die de dagelijkse dynamiek van recruitment begrijpt, evenals de manier waarop deze binnen en buiten de organisatie onderhevig is aan veranderingen. Die energie krijgt van vernieuwing en in staat is het team hierin te enthousiasmeren en gezamenlijk richting te bepalen.  Een verbinder met een groot zelfreflecterend vermogen, die medewerkers stimuleert om vakinhoudelijk dagelijks te groeien maar ook kan sturen op een daarbij passende houding en gewenst gedrag.

 

Eisen

 • HBO werk -en denkniveau en een afgeronde relevante (HR) HBO opleiding.
 • Bereidheid om te reizen naar verschillende locaties; Rotterdam, Den Haag en anderen.
 • In de afgelopen 3 jaar, minimaal een jaar werkervaring als recruiter/coordinator met domeinen Cyber, ICT en Intelligence.
 • Ervaring met het in gang zetten en uitvoeren van verander – en ontwikkelprocessen binnen een recruitmentomgeving.
 • Toekomstvisie op wat er gaat gebeuren in het digitale domein en in staat om de vertaalslag maken naar zowel recruitment als de arbeidsmarkt.
 • In de afgelopen 3 jaar werkervaring als projectleider en leidinggevende met een duidelijke visie. Je hebt aantoonbaar pilots / projecten geintergreerd in going concern icm ruime en recente werkervaring met het in gang zetten en uitvoeren van verander – en ontwikkelprocessen binnen een recruitment omgeving in (een) grootschalige organisatie(s) (1000+).
 • In de afgelopen 3 jaar werkervaring opgedaan (waarvan minimaal 1 succesvol project) met grootschalige werving- en selectietrajecten in het digitale en ICT domein binnen een grote (1000+) en complexe (veel verschillende stakeholders op verschillende locaties) organisatie.
 • Ruime en recente werkervaring in het operationeel aansturen en coachen van een team (ICT, Cyber, Intelligence) senior recruiters (minimaal 10 personen) binnen een veranderlijke omgeving in een grote (1000+) en complexe organisatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: woensdag 17 juli 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanager
X

Projectmanager

E-mail : *
Recruiter
X

Recruiter

E-mail : *
Utrecht
X

Utrecht

E-mail : *
Coordinator
X

Coordinator

E-mail : *
Overheid
X

Overheid

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Recruitment
X

Recruitment

E-mail : *
Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Human Resource Management
X

Human Resource Management

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures

Ook de nieuwste opdrachten in uw mailbox ontvangen?