Interim Sr. Projectleider ICT (3fte) | Tiel

Omschrijving

Beschrijving: 

De senior projectleiders ICT worden ingezet voor het uitvoeren van projecten binnen de organisatie. Het aantal projecten en de scope is op moment van publicatie van deze aanbesteding nog niet vastgesteld, maar beoogde projecten zijn (niet limitatief):

  • vervanging wifi netwerk;
  • vervanging core netwerk;
  • uitbreiding serverpark;
  • implementeren van load balancers;
  • vervanging back-up omgeving.

Taken en vaardigheden
De senior projectleider ICT heeft de volgende taken:
 Leiding geven aan de projectorganisatie/-team;
 Zorgdragen voor de totstandkoming en uitvoering van de projectopdracht conform het door de organisatie en de senior projectleider ICT opgestelde projectplan;
 Heeft een antenne voor veranderingen en is initiator tot besluitvorming over scopewijzigingen;
 Zorgdragen voor de juiste personele invulling van de projectorganisatie/-team in overleg met de lijn;
 Onderhouden van contact met de interne Opdrachtgever;
 Aandragen van risico’s betreffende zijn/haar vakgebied en deze regelmatig actualiseren;
 Goedkeuren van beslisdocumenten, indien dit binnen zijn/haar bevoegdheid ligt;
 Zorgen voor binding binnen het projectteam en versterking van het teamgevoel;
 Zorgen voor het gezamenlijk bereiken van het projectresultaat binnen de gestelde eisen tijd, geld, kwaliteit op basis van het projectplan.

Verantwoordelijkheden
De senior projectleider ICT is verantwoordelijk voor:
 De opzet en organisatie van het projectmanagement voor het/de betreffende projectopdracht(en);
 Het opstellen van een goedgekeurde SMART projectopdracht voor de projectorganisatie;
 Het realiseren van de projectopdracht conform (SMART) afspraken, welke als input dienen voor het projectplan;
 Het tijdig, juist en volledig opleveren, overdragen en evalueren van het totale project;
 Een tijdige, juiste en betrouwbare rapportage van het project naar onder andere Opdrachtgever;
 Overeenstemming met belanghebbenden/stakeholders;
 Het managen van de risico’s binnen het project;
 De interne kwaliteit binnen het project.

Eisen:
Om bovenstaande werkzaamheden/taken uit te kunnen voeren moet de kandidaat, ofwel de Senior Projectleider ICT, beschikken over specifieke kennis en ervaring. Ten aanzien van die kennis en ervaring gelden onderstaande minimumeisen:
 HBO+/WO-werk- en opleidingsniveau;
 Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de functie van projectleider binnen het domein ICT en/of soortgelijke functies in de afgelopen 10 jaar;
 Ervaring met leiding geven aan minimaal 3 omvangrijke ICT-projecten (> 5.000 manuur) in de afgelopen 6 jaar;
 Prince2- en/of IPMA-gecertificeerd;
 ITILv3 gecertificeerd;
 Kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement binnen overheidsorganisaties;
 Ervaring met de projectleiding van Europese Aanbestedingen (als opdrachtgever) binnen de overheid;
 Ervaring met het uitvoeren van infrastructurele ICT-projecten in het algemeen en netwerk, server en applicaties in het bijzonder.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 02 januari 2020


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanager
X

Projectmanager

E-mail : *
Noord-Brabant
X

Noord-Brabant

E-mail : *
IPMA
X

IPMA

E-mail : *
ITIL
X

ITIL

E-mail : *
Overheid
X

Overheid

E-mail : *
Prince 2
X

Prince 2

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
ICT - Algemeen & Changemanagement
X

ICT - Algemeen & Changemanagement

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures