Interim Strategisch Financieel Adviseur | omgeving Utrecht

Omschrijving

Opdracht
De opdracht van Strategisch financieel adviseur is tweeledig: enerzijds ben je de directe adviseur van het College en de Directie t.a.v. de bestuurlijke en financiële aspecten van de P&C-cyclus. Anderzijds werk je mee aan de totstandkoming van de jaarrekening en andere P&C producten. Verder doe je verbetervoorstellen ten aanzien van het proces en de inhoud van de gemeentelijke P&C-producten, door je deskundigheid om te zetten in gedragen adviezen. Te denken valt aan het efficiënter inrichten van de processen, ontwikkelen van uniforme en adequate stuurinformatie, etc. Tevens draag je zorg voor de borging van de werkzaamheden en overdracht aan de organisatie.

In deze opdracht:

  • Adviseer je de leden van het college van B&W over financiële aspecten van beleidsbesluiten en de uitvoering van beleid en planning & control-producten. Dit doe je zowel mondeling aan tafel bij de wethouder als schriftelijk op voorstellen en nota's;
  • Ben je sparringspartner en adviseur voor de directie. Je denkt inhoudelijk mee en bent een stevige gesprekspartner;
  • Ben je de verbindende schakel tussen het college, het management en diverse organisatieonderdelen;
  • Bewaak je de financiële voortgang op organisatieniveau in samenwerking met de concernstaf en adviseer je de teammanager Intern Advies en de collega’s van het team hierover;
  • Adviseer/ondersteun je de dossierhouders bij het opstellen van de jaarrekeningdossiers en werk je inhoudelijk mee aan de totstandkoming van de jaarrekening;
  • Draag je bij aan en adviseer je over organisatiebrede projecten met een financieel aspect;
  • Ben je mede verantwoordelijk voor het opzetten en ontwikkelen van adequate financiële management- en stuurinformatie.
Eisen
1. Minimaal 32 uur beschikbaar per 2 december 2019;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau in de richting Financiën of Bedrijfseconomie;
4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch financieel adviseur bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar;
5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van gemeentelijke P&C producten, zoals de jaarrekening en de Kadernota;
6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 5 jaar met jaarrekeningtrajecten bij een kleine gemeente met minder dan 40.000 inwoners;
7. Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring met Key2Finance;
8. Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring met Cognos.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: dinsdag 19 november 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature tags

Klik op de tags om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Utrecht
X

Utrecht

E-mail : *
Senior
X

Senior

E-mail : *
Financieel Adviseur
X

Financieel Adviseur

E-mail : *
Gemeente
X

Gemeente

E-mail : *
Key2Financiën
X

Key2Financiën

E-mail : *
Cognos
X

Cognos

E-mail : *

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Financieel
X

Financieel

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures