Leidinggevend Coordinator Recruitment

Omschrijving

Voor onze opdrachtgever voor de aansturing van het team recruitment /inhuur een enthousiaste en inhoudsdeskundige operationeel a.i. leidinggevende. 

Sector IDU

De afdeling maakt onderdeel uit van de afdeling In-, Door- en Uitstroom (IDU) van de Dienst HRM. IDU is de betrouwbare partner bij het vervullen van vacatures en het mobiliseren van medewerkers en dé expert op het gebied van in- door en uitstroom. Wij zorgen ervoor dat de juiste mens tijdig op de juiste plek komt.

Afdeling Inhuur

Deze afdeling maakt onderdeel uit van het team reruitment en is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat voor een tijdelijke vacature in een krapper wordende arbeidsmarkt met toenemende concurrentie. Het team bestaat uit 16 medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het behalen van het instroom resultaat op tijdelijk personeel.

Opdracht

Coördinerend leidinggeven met een visie op de inhuur van tijdelijk personeel. Het bevorderen van deskundigheid, professionaliteit en zelfsturing binnen het team door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor ontwikkeling. Procesverbetering in een continu traject van verandering en verbetering in de inhuurketen.

Doelstelling

Het resultaat van deze opdracht moet leiden naar efficiente werkprocessen die nodig zijn om diverse inhuur doelgroepen op een eenduidige, rechtmatige wijze conform geldende auditkaders- en richtlijnen aan te stellen. Een goed functionerend deskundig, professioneel en zelfsturend team.

Verantwoordelijkheden

 • Dagelijkse sturing op de operationele resultaten (resultaatverantwoordelijk).
 • Sturing op en beheer van de inhuurbudgetten.
 • Leiding geven aan medewerkers in de organisatieontwikkeling en procesverbetering.
 • Uitvoering geven aan stakeholdermanagement in de keten (bijvoorbeeld de afdeling inkoop) en met de in- en externe klant.

 • Kwaliteitsbewaking (in control) van de dienstverlening.
 • Organiseren van werkoverleg en sturing in de dagelijkse werkuitvoering.
 • Voeren van voortgangsgesprekken.
 • Informeren en instrueren van het team over nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgevingen.
 • Adviseren omtrent herinrichting en optimaliseren werkprocessen.
 • Analyseren van complexe issues en vertalen naar concrete oplossingen.

Eisen

 1. In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als (regio- of vestigings)manager in de uitzend- en/of detacheringsbranche (of gelijkwaardig) van een team van min 10 medewerkers, samengesteld uit meerdere disciplines.
 2. Minimaal 1 jaar werkervaring in een sturende of adviserende rol (stakeholdermanagement) binnen het publieke domein.
 3. Aantoonbare werkervaring met procesoptimalisatie inclusief het tot uitvoering laten brengen in een sterk veranderende omgeving. Beschrijf in de toelichting een situatieschets waaruit deze recente werkervaring blijkt. Onderstaande elementen komen tot uitdrukking in de toelichting. 1) Proces: werkproces gebruikers afdelingsniveau. 2)Proces: werkproces gebruikers meer dan 1 afdeling. 3) Proces: werkproces gebruikers organisatiebreed. 4) Leidinggeven: Operationeel sturen. 6) Leidinggeven: Organisatorisch sturen.
 4. Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen, inrichten en implementeren van sturings- en verantwoordingsinformatie (dashboards).
 5. Je hebt in genoemde voorbeeld(en) (punt 3 en 4) te maken gehad met diverse stakeholders met verschillende belangen. Beschrijf 1 of meer van de genoemde voorbeelden uit punt 3 of 4: Geef in de toelichting een situatieschets waaruit de werkervaring tot uitdrukking komt. Je beschrijft hoe je de volgende voorbeelden hebt aangepakt: – de wensen en behoeften vertalen naar functionaliteit – betrekken van diverse stakeholders – resultaten toetst bij verschillende stakeholders/ collega's – communicatie richting stakeholders.
 6. Aantoonbare werkervaring op een inhuur afdeling als recruiter (of gelijkwaardig).

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: dinsdag 12 februari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Recruitment
X

Recruitment

E-mail : *
Human Resource Management
X

Human Resource Management

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures