Managementsecretaris / Adviseur

Omschrijving

Informatie en Communicatie Technologie is de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de informatievoorziening (IV) – waar nodig 24/7 – en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de ICT nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Ruim 1.600 medewerkers zetten zich in voor deze dienst. 
Binnen de ICT is het kwartier Infrabedrijf verantwoordelijk voor de datacenter-, platform- en netwerkinfrastructuur en de hierbij horende dienstverlening. De management secretaris/adviseur werkt voor de kwartiermakers van het Infrabedrijf.

Het Infrabedrijf is een tijdelijke organisatievorm: een kwartiermakersorganisatie die bestaat uit de teams: Hosting, Netwerken, Werkplekken, Mobiel en Support van de sector Levering. In deze teams werken ruim 600 medewerkers.
Het Infrabedrijf is de leverancier voor ICT platform (werkplek en server) en netwerk dienstverlening. Deze dienstverlening wordt geleverd vanuit een dienstverleningconcept; de InfraShop aan de verschillende doelgroepen binnen de organisatie.
Het Infrabedrijf richt zich niet enkel op de vernieuwing maar ook op de continuïteit, dit gaat hand in hand. Wel is het nadrukkelijk de bedoeling om focus te hebben op een continue vernieuwing, dit is vooral van belang om de totale ICT infrastructuur betaalbaar, beschikbaar en veilig (betrouwbaar) te houden.

Je bent verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de diverse overleggen, zoals het MT Infrabedrijf, stuurgroepen en taskforces (naar behoefte), d.m.v. het voorbereiden van de agenda, verzamelen van noodzakelijke onderliggende stukken en het tijdig distribueren van deze informatie aan de deelnemers van het overleg.
Tijdens het overleg draag je de verantwoordelijkheid voor een correct verslag en bijhouden van een actielijst. Tevens is het voorbereiden van advies- en beslisnotities een onderdeel van de verantwoordelijkheid.
Daarnaast krijg je de opdracht voor het verbeteren van de maandelijkse managementrapportage van het Infrabedrijf.

Je signaleert en analyseert ontwikkelingen op verschillende strategische terreinen, organiseert en onderhoudt netwerken en kan netwerken organiseren, legt contacten met kennis- en informatiedragers op verschillende niveaus.
Je fungeert als vraagbaak voor de kwartiermakers van het Infrabedrijf, bereidt vergaderingen voor en draagt zorg voor verslaglegging, bereidt beleidsnotities voor en draagt zorg voor noodzakelijke oplegnotities. Je schrijft zelfstandig rapportages.
Je hebt een scherp oog voor procesverbeteringen en fungeert als aanspreekpunt voor collega's binnen en buiten het Infrabedrijf. Op verzoek van het MT zet je opdrachten uit in de organisatie en bewaakt deze. Je draagt bij aan de totstandkoming van producten binnen de Planning en Control Cyclus.

Eisen

  • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, Bestuurlijke Informatiekunde.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare, relevante werkervaring als Managementsecretaris/-adviseur.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren van het Management, binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
  • 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring opgedaan, waarbij je zelfstandig rapportages hebt geschreven en het afdelingshoofd hebt ondersteund bij het nemen van besluiten bij complexe strategische vraagstukken.
  • 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring opgedaan waarbij je MT vergaderingen en beleidsnotities hebt voorbereid en zorg hebt gedragen voor verslaglegging hiervan. 
  • Werkervaring met het opstellen van bestuurlijke notities. 

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 13 januari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures