Medewerker technisch applicatiebeheer/ developer

Omschrijving

De DevOps-medewerker is in staat om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Hij of zij integreert en is de helpende hand van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens is hij of zij in staat om applicaties te beheren op Windows platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware.
Vakmatig betekent dit; het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces.
De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als DevOpser.
 
Doelstelling

 • Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan en vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen
 • Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten
 • Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding
 • Het opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding)
 • Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling
 • Meewerken aan releases
 • Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoering van een gedeelte van  technisch applicatiebeheer  en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening
 • Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen
 • Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, – diensten en -processen en inhoud
 • Invulling geven aan de door de CTO goedgekeurde OTAP-visie
 • Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops)

Vakmatige taken

 • Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties
 • Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving)
 • Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten
 • Configuratiemanagement
 • Analyse foutsituaties
 • Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces
 • Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan
 • Borgen van de kwaliteit
 • Analyse en eventueel oplossen incidenten
 • Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen

Contacten

 • Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven
 • In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten
 • Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie
 • Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement

Opleiding

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van en ervaring met ICT, op basis van een afgeronde HBO opleiding Informatica
 • Kennis van ITIL
 • Kennis van en ervaring met Agile werken / Scrum
 • Kennis van en ervaring met Windows-producten zoals Windows Server, Visual Studio

Werkervaring

 • .NET met ervaring in ASP.net, MVC en (eb)
 • Kennis van/ervaring met tooling die gebruikt wordt (.NET/SQL Server/Visual Studio) e.d.
 • Gedegen kennis van en ervaring met SQL-scripts
 • Gedegen kennis van IIS
 • Kennis van applicatiebeheer (ITIL)
 • Kennis Confluence/Jira/Git
 • Kennis en ervaring met Specflow
 • Ervaring met continuous deployment
 • Ervaring met het werken in multi disciplinaire teams
 • Eventueel kennis van Confluence (pré)
 • Kennis van Jenkins (pré)

Competenties

 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen
 • Samenwerken

 
 

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: vrijdag 26 oktober 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Netwerk & Infrastructuur
X

ICT - Netwerk & Infrastructuur

E-mail : *


Deel deze vacature: