Privacy Adviseur

Omschrijving

Beschrijving Cluster 

Het cluster Dienstverlening staat voor betrouwbare, toegankelijke en gebruikersvriendelijke dienstverlening, informatievoorziening en belastingheffing aan burgers, bedrijven, bezoekers en collega’s. Dienstverlening voert de regie op de ontwikkeling en implementatie van meerdere dienstverleningskanalen. Het zorgt voor dé frontoffice voor alle vragen aan de gemeente Rotterdam. Met Rotterdam.nl, 14 010 en stadswinkels maken we het onze klanten zo makkelijk mogelijk om aan informatie of producten te komen en hun persoonlijke zaken te regelen. Of het nu gaat om het inzien van historische boeken in het archief, het innen van belastingen zo makkelijk mogelijk maken of snelle en eenvoudige levering van burgerzakenproducten.

De functie

De Privacy adviseur heeft toegang tot alle persoonsgegevens die in de organisatie in omloop zijn en de diverse verwerkingsactiviteiten die daarmee gepaard gaan. De Privacy adviseur is betrokken bij ‘alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens’, aldus art. 38 Algemene verordening gegevensbescherming. De adviseur is deskundig op het gebied van de wetgeving. De functionaris is in overeenstemming met EU en nationaal recht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid verplicht. De adviseur heeft de volgende taken:

 • De privacy adviseur controleert of de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG.
 • Het uitbrengen van een verslag bij onregelmatigheden.
 • Rapporteert op basis van inventarisaties periodiek over de correcte wijze van verwerking van persoonsgegevens.
 • Behandelt vragen van mensen binnen en buiten de organisatie.
 • Ontwikkelt interne regelingen.
 • Adviseert over technologie en beveiliging.
 • Doet aanbevelingen m.b.t. werkwijzen en procedures.
 • Levert input bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.
 • Verzorgt de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van de medewerkers DV.
 • Werkt samen en is contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Onderhoudt interne en externe contacten over uit te voeren werkzaamheden, opdrachten en (vak)inhoudelijke ontwikkelingen.
 • Ondersteunen bij het in kaart brengen van de risico’s door bijvoorbeeld een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren.

Vraag en aanbod

Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Je hebt inzicht en kennis in de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens. Aantoonbare ervaring met WBP / AVG. Ervaring met werken binnen een overheids- of gemeentelijke instelling. Je bent adviesvaardig, onafhankelijk en initiatierijk. Je hebt een CIPP/E certificering of de bereidheid deze certificering te behalen. WO opleiding afgerond. Traning afgerond S-ISP, S-DDP, Lean. 

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: woensdag 07 november 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Overig
X

Overig

E-mail : *


Deel deze vacature: