Procesmanager Implementatie Inkoop Jeugdhulp Sociaal Domein

Omschrijving

De functie van Procesmanager Implementatie Inkoop Jeugd valt onder de opgave “Toegang Sociaal Domein”. Binnen deze opgave werken we aan de uitvoering van o.a. de wet WMO en Jeugd. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het team Beleid Sociaal Domein.
Voor de uitvoering van de wet Jeugd kent de gemeente een breed, vrij toegankelijk Jeugdteam, waarin zowel de regie op, als de uitvoering van jeugdhulp plaatsvindt. In het kader van de verdere Transformatie van het Sociaal Domein zal er komende jaar ingezet worden op doorontwikkeling van het Jeugdteam, dat op dit moment bestaat uit 24 medewerkers (incl. de backoffice, bedrijfsvoering, etc.)
Inkoop Jeugdhulp Sociaal Domein
Voor wat betreft de inkoop van jeugdhulp hebben de 10 gemeenten gekozen voor gezamenlijke inkoop d.m.v. het realiseren van een resultaatgericht stelsel per 2020. Het contractmanagement en de financiële administratie laten deze gemeenten uitvoeren door het Inkoopbureau H10 (Gemeenschappelijke Regeling).
Het aanbod
Wij bieden jou een rol in onze organisatie waarin jouw bijdrage van cruciaal belang is voor het verder professionaliseren en implementeren van Inkoop Jeugdhulp binnen het sociaal domein (Jeugd). Vanuit jouw positie bent je in staat een wezenlijke bijdrage te leveren aan het implementeren en realiseren van het resultaat gerichte jeugdstelsel wat de regio Haaglanden voor ogen heeft.  
De uitdaging voor de Procesmanager Implementatie Inkoop Jeugdhulp
Als Procesmanager Implementatie Inkoop Jeugdhulp is het je voornaamste opdracht om zorg te dragen dat het nieuwe stelsel wordt geïmplementeerd op alle betrokken niveaus en disciplines aangaande het jeugdteam bij de gemeente Rijswijk; afspraken met leveranciers, testen, datamigratie, opstellen communicatieplan en opleiden van gebruikers / zorgregisseurs en functioneel beheerders.
Wij verwachten dat de werkwijzen en processen aangaande deze implementatie optimaal gestructureerd worden, dat je duidelijk richting geeft aan de uitvoering van het implementatie proces en dominant stuurt op de gestelde kaders. Je werkt hierbij nauw samen met de manager Bedrijfsvoering en Control en de Teamleider van het jeugdteam.
Je bent lid van de regionale (H10) werkgroep Inkoop en Implementatie Jeugdhulp, en als zodanig lever je een bijdrage aan regionale bijeenkomsten.
Over de aanpak en de voortgang van je werkzaamheden leg je verantwoording af aan je direct leidinggevende; opgavemanager Toegang Sociaal Domein.
Het takenpakket
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van het implementatieplan in overeenstemming met interne opdrachtgever;
 • Het aansturen en het (laten) realiseren van invoering van wijzigingen van het nieuwe stelsel;
 • Deze nieuwe werkwijze implementeren bij het jeugdteam;
 • Zorgdragen dat werkprocessen en communicatie uitingen (zoals brieven en beschikkingen) hierop worden afgestemd;
 • Zorgdragen dat de administratie wordt ingericht op het nieuwe stelsel;
 • Zorgdragen dat het Jeugdteam is aangesloten op het administratiesysteem;
 • Zorgdragen dat het cliënten worden “overgezet” van oude naar nieuwe systeem;
 • Zorgdragen dat Jeugdteam Toeleiding is toegerust om de wijzigingen van het nieuwe stelsel en de cultuurverandering uit te voeren (i.s.m. Teamleider Jeugd);
 • Zorgdragen dat afdeling Bedrijfsvoering is aangesloten v.w.b. informatievoorziening op het nieuwe systeem en dat data kan worden gegenereerd;
 • Indien implementatie om een nieuw software programma vraagt zorgdragen voor continuïteit, juiste overzetting van data etc.;
 • Zet je stukken intern uit en vraag je collega’s ter advisering;
 • Adviseren gevraagd en ongevraagd;
 • Taken in het kader van deelname werkgroep regionaal verband (H10).
Eisen
1. Uiterlijk per 15 december 2018 beschikbaar, gedurende een aangesloten periode van een jaar ben je drie dagen per week, waaronder in ieder geval maandag en / of dinsdag, inzetbaar;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker Jeugd binnen de lokale overheid in de afgelopen 6 jaar;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met implementatie processen op het gebied van het sociaal domein binnen de lokale overheid in de afgelopen 4 jaar.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 22 november 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Sociaal Domein
X

Sociaal Domein

E-mail : *
Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures