Programmamanager Multi Media

Omschrijving

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.
De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interimmanagement, Projectondersteuners en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten. Deze programma's en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten. Daarnaast levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Porftolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten IM en ICT. Dit kunnen zowel technische ICT-projecten zijn als integrale  IV-ontwikkel- en implementatieprojecten.
De Programmamanager bij de sector Project-, Programma en Interimmanagement wordt aangesteld om veranderdoelen (vertegenwoordigd door de  Aandachtsgebiedhouder) te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten. De organisatie is een informatieverwerkend bedrijf, de informatievoorziening is daarmee een belangrijke component binnen het realiseren van veranderdoelen.

Deze opdracht betreft een grote digitaliseringsopgave voor het onderdeel Multi Media vanuit het perspectief, en hiervoor zijn wij op zoek naar een stevige programmamanager. De kerncompetenties van de programmamanager zijn vooral het vermogen om de verandersnelheid en het verandervermogen van de eigen organisatie in verbinding te houden met de verandersnelheid. Dit impliceert dat er soms water bij de wijn moet worden gedaan ten behoeve van anderen om een been bij te trekken en/of het geduld op te brengen om het tempo aan te passen. Het gaat om het vermogen om gezamenlijk te staan voor het einddoel en dit ook zichtbaar terug te laten zien in het handelingsperspectief (het gezamenlijk optrekken). Tevens vraagt dit een grote mate van inhoudelijke kennis m.b.t. veranderkunde en het IT landschap van zowel de eigen organisatie als die van de andere organisaties. In de kern gaat het om het aanwezig zijn van een groot coöperatief vermogen, adaptieve veranderkunde/kennis en uitstekende ketenbrede kennis van het IT landschap. De programmamanager valt onder een landelijke programmamanager die opdrachtnemer is namens het KIS. 

 • In staat zijn om dit programma tot een succesvol resultaat te brengen.
 • Het sturen op kwaliteit binnen het programma.
 • Volwaardig gesprekspartner op basis van senioriteit en vakbekwaamheid en daarnaast diplomatiek in de samenwerking met de ketenpartners.
 • Het organiseren van de strategische samenwerking binnen de totale keten.
 • Het leiden van het programma en zorgdragen voor de realisatie van de relevante managementproducten.
 • Het oplossen van vraagstukken op en levert producten en diensten door onderzoek te doen en methoden en technieken te ontwikkelen.

Eisen

 • In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als programmamanager in een grote organisatie (>1000 medewerkers).
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met veranderprocessen en informatievoorziening in een sterk politiek bestuurlijke omgeving. 
 • In de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het coachen van hoogopgeleide professionals binnen het vakgebied programma- en projectmanagement.
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het effectief organiseren van complexe processen in ketenverband en het op een innovatieve wijze realiseren van veranderingen die nodig zijn om de organisatie qua werkwijze aan te passen.
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal een jaar ervaring als programmamanager in multi-media (beeld en geluid) projecten en het digitaliseren van papieren stukken.
 • Certificaat IPMA-B of gelijkwaardig.
 • Minimaal een afgeronde WO-opleiding.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 27 januari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures