Projectmanager Herinrichting/Facility

Omschrijving

Facilitair Bedrijf 
Facilitair Bedrijf ondersteunt en faciliteert de organisatie bij de realisatie van haar missie ‘Werken aan perspectief’ en haar overige bedrijfsdoelstellingen. Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor de huisvesting en facilitaire dienstverlening binnen de organisatie. Denk hierbij aan het aangaan van huurcontracten en voor facilitair de catering, schoonmaak en beveiliging. Ook koopt Facilitair Bedrijf producten en diensten in voor de organisatie en ondersteunt het de primaire processen met documentaire informatievoorziening. 
Afdeling Huisvesting & Facilitair 
De afdeling Huisvesting & Facilitair (H&F) zorgt dat alle medewerkers in een veilige en prettige omgeving hun werk kunnen doen. Binnen H&F is het team Vastgoed & Projecten verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen waarin medewerkers werkzaam zijn. Haar taken zijn het aanhuren, (onder-)verhuren en afstoten van panden. Ook richt zij panden in en organiseert verhuizingen. 

Huisvesting & Facilitair anticipeert op ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals het toe- of afnemen van het aantal fte, centralisatie van afdelingen en de organisatie-brede behoefte aan een efficiëntere inzet van de beschikbare vierkante meters. 

Daarnaast is Huisvesting & Facilitair verantwoordelijk voor facilitaire dienstverlening aan de organisatie. Hieronder vallen zaken als groenvoorziening, schoonmaak, catering, beveiliging en interne postverwerking. Zij vertaalt proactief de wensen van de interne klanten op tactisch en strategisch niveau naar de te leveren facilitaire diensten. 

De opdracht 
De bezetting op het Hoofdkantoor neemt toe. Daarnaast wordt een belangrijk gedeelte van de IV keten ondergebracht binnen de diverse primaire- en stafdivisies op het Hoofdkantoor. In de zomer van 2018 worden vrijwel alle medewerkers voorzien van een laptop, waardoor de flexibiliteit groter wordt. Het Scrum en Agile werken neemt verder toe. Dit alles vraagt om een herijking van het inrichtingsconcept van het hoofdkantoor. 

Als Account/Projectmanager herinrichting van het Hoofd Kantoor ben je in de komende jaren verantwoordelijk voor de herijking van het inrichtingsconcept en de uiteindelijke herinrichting van het hoofdkantoor. Jij bent vanuit het Facilitair Bedrijf de kartrekker van de stuurgroep die uiteindelijk de richting geeft aan de invulling van huisvestingsprogramma. Je bent in staat om de diverse belangen samen te brengen. om te komen tot de uitgangspunten en kaders. Uiteindelijk zorg je ervoor dat binnen deze uitgangspunten en (financiële) kaders de herinrichting plaatsvindt. Daarbij zorg je voortdurend voor voldoende draagvlak en verliest daarbij niet het resultaat en de kaders uit het oog. 

De dynamische omgeving waarin de organisatie acteert (zowel politiek als economisch) zorgt voor de nodige beweging binnen de organisatie plaatsvinden. Je bent in staat om binnen een robuust omvangrijk project deze bewegingen op te vangen. 

Binnen de rol als account/projectmanager is het van groot belang dat je in staat ben om de nodige strategische (beslis) documenten te schrijven ter besluitvorming. Uiteindelijk rapporteer je in de realisatiefase over GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit). Je bent in staat om dit project op hoofdlijnen te sturen en je omgeving daarover te informeren, daarnaast weet je het project tot op uitvoeringsniveau te managen met interne medewerkers en mantelleveranciers. Je stuurt je resultaat volgens GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit). 

Je bent in staat om op basis van het ontwerp wat er ligt een grove financiële raming en planning te maken op de E&W en bouwkundige aspecten van het projecten. 

Wij vragen 
Je functioneert op Academisch niveau. Account/Projectmanagement op het vakgebied huisvesting is jouw specifieke specialisme. Je bent goed bekend met regelgeving rondom brandveiligheid/gebruiksmelding etc.. 

Je ben een teamplayer en kunt goed omgaan met tegengestelde belangen. Je hebt aantoonbaar eerder een vergelijkbaar project tot een goed eind gebracht. 
– Functioneert op WO werk- en denkniveau en heeft een afgeronde opleiding in een relevant vakgebied. 
– Minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van huisvesting.
– Minimaal 5 jaar managementervaring.
– Beschikt over adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan het districtsmanagement.
– Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied.
– Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
– Kent en gebruikt procedures voor begroting en verantwoording.
– Is op de hoogte van relatiemanagement 
– Ervaring in een grote complexe organisatie
– Ruime ervaring in grote/complexe herhuisvestings operaties
– HBO opleiding afgerond Bouwkunde, Werktuigbouwkunde of Electrotechniek
– Ervaring met MS-projects

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: vrijdag 14 december 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Facilitair
X

Facilitair

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures