Senior Business Controller (2fte)

Omschrijving

De Dienst Facility Management (FM voert taken uit op het gebied van facilitaire diensten, beheer en onderhoud van gebouwen, afhandeling van schades aan gebouwen en voertuigen, verstrekken van politie-uitrusting zoals kleding en beheer van voer- en vaartuigen.
De afdeling Informatie, Analyse en Rapportage vormt de frontoffice van de dienst voor de eenheden en de medewerkers, en richt zich op de uitvoering van de beleid- en controlfunctie van de dienst FM. De afdeling bestaat uit drie teams. Team Analyse en Rapportage is het team dat het MT van de Dienst Facility Management inzage biedt in haar handelen door middel van rapportages, sturingsinformatie, analyses en advies. Als een soort bedrijfsbureau is Analyse en Rapportage de spin in het web waar de sturingsinformatie samen wordt gevoegd.
Naast deze businesscontrol taken participeert AR in het tot stand komen van Dienst-FM beleid en toetst AR dit beleid op uitvoerbaarheid en integraliteit. Daarnaast is ook de beleidsondersteuning (kwaliteitszorg, processen, secretaris) belegd binnen AR.
Taken
De taken vereisen een hoge mate van zelfstandigheid en omvatten onder meer:
 • Afstemming met verschillende afdelingen en diensten, waaronder de dienst Financiën;
 • Analyseren (financieel, bedrijfskundig) en mede opstellen van plannen;
 • Ontwikkelen en periodiek opstellen van KPI-dashboards t.b.v. de dienst Facility Management;
 • Verantwoordelijk voor de sturing op de uitvoering van onderdelen van het jaarplan van de dienst FM;
 • Fungeert als sparringpartner voor het sectorhoofd, de business- en projectcontrollers en AR medewerkers;
 • Adviseert ten behoeve van de (bij)sturing van de business processen;
 • Valideert intern- en extern cijfermateriaal;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de FM sectorhoofden omtrent resultaatafspraken, kaders, normen en (financiële) trends;
 • Draagt zelfstandig zorg voor de planning en coördinatie van het integraal controlproces en de uitvoering van risicoanalyses op keuzes, doelstellingen etc.

Eisen

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol (taken overeenkomend met de taken zoals omschreven in deze aanvraag), binnen een grote (1000+) complexe organisatie. Onder complex wordt in dit geval verstaan: veel verschillende stakeholders, politiek-gevoelig, verschillende interne belangen). 
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als Business Controller.
 • 5 jaar of meer ervaring met het aansturen/coördineren van projecten op het gebied van Beleidsontwikkeling en Control.
 • Ruime werkervaring binnen Facility Management.
 • Een afgeronde opleiding, op minimaal HBO niveau., bij voorkeur richting Bedrijfseconomie. 

Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Financieel
X

Financieel

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures