Senior Communicatieadviseur

Omschrijving

1. SPECIFICATIE Programma RijnlandRoute
De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt samen met het Rijk en de omliggende gemeentes aan de RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk. Het programma RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten:
– Het realiseren van een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer;
– Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten);
– Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.
Deze drie hoofddoelen worden gerealiseerd door drie afzonderlijke deelprojecten die qua fasering in de tijd elkaar opvolgen. Op dit moment bevinden de deelprojecten Tjalmaweg en Europaweg zich resp. in de aanbestedingsfase en de contractvoorbereiding gevolgd door aanbesteding en uitvoering vanaf het onherroepelijk PIP tot aan de gunning.

Het programma RijnlandRoute bestaat uit het aanpassen van bestaande wegen/knooppunten en een nieuwe provinciale weg met aansluitingen op bestaande rijkswegen. Het programma RijnlandRoute bestaat uit drie deelprojecten:
– de A44-N434-A4;
– de N206 / ir. G. Tjalmaweg in Katwijk / Oegstgeest;
– de N206 / Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

Het deelproject A44-N434-A4 bevindt zich in de Realisatiefase (DBM-contract, incl. 15 jaar beheer en onderhoud) vanaf de gunning (januari 2017) tot en met de oplevering (in 2022), de ingebruikname en de overdracht aan de eindbeheerder(s).

De gunning van het deelproject Tjalmaweg zal naar verwachting in de loop van 2018 plaatsvinden op basis van een UAV-GC contract incl. een 10-jarige onderhoudstermijn voor een deel van het project. Het deelproject Europaweg bevindt zich in de Voorbereidingsfase van de Realisatie. Er is sprake van één programma RijnlandRoute met daaronder 3 met elkaar samenhangende deelprojecten.

Het communicatieteam
De realisatie van het project heeft voor een lange periode flinke impact op de omgeving. Dit tegen de achtergrond van soms kritische stakeholders en omwonenden in het gebied die vragen om openheid en samenwerking. Het huidige communicatieteam heeft inmiddels al een flink track record, onder meer door het organiseren van in het oog springende events en de bijbehorende media-aanpak. Op dit moment wordt er gewerkt aan een actualisering en verdieping van de communicatie- en reputatiestrategie en wordt er gewerkt aan een verdere uitbreiding van het team (dat nu nog uit twee communicatieadviseurs, en twee parttime medewerkers van het informatiecentrum bestaat). Dit moet begin 2019 resulteren in een eigentijdse, relevante en strategische communicatieaanpak en een team dat is opgewassen tegen de uitdagingen van vandaag en morgen. Kenmerken van die aanpak zijn onder meer dat we open en realistisch over hinder, risico’s en tegenvallers communiceren. Zo zijn we steeds op zoek naar kansen om de bijzondere kenmerken en prestaties van het programma en de medewerkers onder de aandacht te brengen en proberen we steeds te verrassen met vernieuwende communicatie. Daarbij zoeken we steeds de samenwerking en dialoog met de omgeving. Het is een spannende werkplek, waarin geen dag hetzelfde is. We zijn een divers team van persoonlijkheden met lef die flexibel zijn en lol hebben in hun werk.

Omschrijving van de opdracht; senior Communicatieadviseur programma RijnlandRoute
Het project RijnlandRoute zoekt een senior Communicatieadviseur met werkervaring in omgevings- en projectcommunicatie die affiniteit heeft met infra- en/of bouwprojecten die in uitvoering zijn of waarbij de schop bijna de grond ingaat. Jij bent iemand die houdt van een dynamische werkplek, waar geen dag hetzelfde is, de opgave complex is en van de communicatieadviseurs veel gevraagd wordt. Je bent iemand die met impactvolle communicatie een bijdrage levert aan succesvolle realisatie van het project.

Werkzaamheden

 • De kerntaak van de adviseur omgevingscommunicatie is het opstellen, uitvoeren en bewaken van de communicatie voor het project;
 • Je werkt nauw samen met de omgevingsmanagers (IPM-leden triggeren/uithoren zodat je weet wat er aan komt aan werkzaamheden/mijlpalen om tijdig de communicatieboodschap/strategie hiervoor kunt opzetten;
 • Je werk wordt gestuurd door de nog vast te stellen communicatiedoelstellingen en –strategie;
 • Je bent goed in het signaleren van kansen voor het vergroten van het draagvlak van het programma en het versterken van de reputatie voor het programma en de Provincie Zuid Holland. Je signaleert ook risico’s en bedreigingen voor draagvlak en reputatie en hebt ideeën voor hoe daarmee omgegaan moet worden;
 • Je hebt steeds oog voor (het bewaken en versterken van) de reputatie van het programma en van de Provincie Zuid Holland;
 • Je werk bestaat uit zowel ‘live communicatie’ en directe persoonlijke contacten als uit een brede range aan offline en online communicatieactiviteiten;
 • Je werkt volgens de richtlijnen die opgesteld zijn voor het project; • Je stelt media-analyses op; • Je stelt stakeholderanalyses en communicatiestrategieen op; 
 • Je stemt af met de aannemer en filtert informatie uit de informatie die belangrijk is voor de communicatie (incl. gevoeligheden eruit halen);
 • Je stelt nieuwsbrieven, persberichten op en houdt de website actueel;
 • Je laat foto- en filmpjes ontwikkelen en brieft daarbij de fotografen en filmmakers
 • Je verzorgt perswoordvoering;
 • Je beantwoordt vragen uit de omgeving;
 • Je bereidt presentaties voor en geeft deze;
 • Je organiseert informatieavonden, themabijeenkomsten en open dagen/events;

Eisen

 • HBO werk/denkniveau
 • Aantoonbare en gedegen kennis/praktijkervaring als communicatieadviseur op een groot complex infrastructureel project vergelijk met de RLR (met een omvang van € 300 mln.)
 • Aantoonbare en gedegen kennis/praktijkervaring als communicatieadviseur op meerdere infrastructurele projecten in uitvoering.
 • Kennis van en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur
 • In het bezit van rijbewijs B 
 • Beschikt over ruim voldoende ervaring (meer dan 5 jaar) met de rol als communicatieadviseur.
 • Beschikt over ruim voldoende ervaring (meer dan 5 jaar) met de rol als communicatieadviseur binnen een project (300mln.)
 • Beschikt over beperkte ervaring (meer dan 5 jaar) met de rol als communicatieadviseur binnen een project in de uitvoering vergelijkbaar met de RijnlandRoute.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 17 februari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Communicatie & PR
X

Communicatie & PR

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures